Hướng dẫn sử dụng Tin nhắn Quảng bá

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Hướng dẫn sử dụng Tin nhắn Quảng bá

💰💰💰 TIN NHẮN QUẢNG BÁ - ĐỘT PHÁ ĐƠN HÀNG 💰💰💰

 

Tuyệt chiêu tăng đơn Shop không thể bỏ lỡ

 

A. GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

Tin nhắn quảng bá là gì?

 

 1. Một tính năng mới giúp Shop tăng tương tác với khách.
 2. Cho phép Người bán gửi tin nhắn đến nhóm khách hàng mục tiêu nhằm: thúc đẩy mua hàng, tăng lượt theo dõi Shop và quảng bá sản phẩm mới

Các loại tin quảng bá mà Shop có thể tạo?

 

Hiện có 05 loại (**):

 • Kêu gọi theo dõi Shop: gửi đến các khách hàng đã từng mua hàng của Shop trong vòng 90 ngày gần nhất nhưng chưa theo dõi.
 • Thúc đẩy mua hàng: gửi đến người đang theo dõi Shop, để thúc đẩy việc mua hàng.
 • Nhắc mua hàng trong giỏ: gửi đến nhóm có sản phẩm của Shop trong giỏ hàng, để thúc đẩy ra đơn.
 • Giới thiệu sản phẩm: gửi đến người đang theo dõi Shop, để giới thiệu sản phẩm mới và sản phẩm khuyến mãi của Shop.
 • Nhờ đánh giá: gửi đến người mua có đơn hàng chưa đánh giá.

(**) Tính năng đang trong quá trình phát triển, sẽ được liên tục cập nhật thêm các loại tin nhắn mới.

 

B.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 

I. Cách tạo tin nhắn quảng bá

 

H1.JPG

 

 • Một số lưu ý khi tạo tin nhắn

 

 1. Giới hạn gửi của mỗi loại tin nhắn là tối đa 1 lần trong vòng 7 ngày. Vì vậy khi cài đặt thời gian gửi các tin, Shop lưu ý để đặt thời gian chính xác.
 2. Nội dung tin nhắn nên sử dụng từ ngữ đúng thuần phong mỹ tục, không có ngôn ngữ gây thù địch.
 3. Nên gửi tin trong khung giờ 9-20h để tránh làm phiền khách hàng. Vui lòng lưu ý khi cài đặt lịch gửi.
 4. Các loại tin nhắn Shop được phép tạo sẽ theo xếp hạng uy tín của Shop theo kì xét duyệt Shop. Xem chi tiết

 

II.Chọn loại tin nhắn

 

H2.JPG

 

a. Kêu gọi theo dõi Shop

 

Kêu gọi theo dõi Shop - Tạo tin

 

H3.JPG

 

Kêu gọi theo dõi Shop - Chọn mã giảm giá

 

H4.JPG

 

Kêu gọi theo dõi Shop - Chọn thời gian gửi

 

H5.JPG

 

 

b.Thúc đẩy mua hàng

 

Tin nhắn Thúc đẩy mua hàng - Tạo tin

 

H6.JPG

 

Thúc đẩy mua hàng - Chọn mã giảm giá

 

Shop có thể chọn mã giảm giá - Loại mã: Mã giảm giá cho Tất cả khách hàng

  • Mã giảm giá 10% - tối đa 20K - Áp dụng cho đơn tối thiểu 40K
  • Mã giảm giá 20% - tối đa 30K - Áp dụng cho đơn tối thiểu 60K

Hoặc, Shop có thể tự tạo mã giảm giá, nhấn vào Tạo mã mới để tạo Mã giảm giá dành cho Tất cả khách hàng.

H7.JPG

 

Tin nhắn Thúc đẩy mua hàng - Chọn thời gian gửi

 

 

H8.JPG

 

 

C. Nhắc mua hàng trong giỏ

 

Tin nhắn Nhắc mua hàng trong giỏ - Tạo tin

 

H9.JPG

 

 

Tin nhắn Nhắc mua hàng trong giỏ - Chọn mã giảm giá

 

 

H10.JPG

 

 

Tin nhắn Nhắc mua hàng trong giỏ - Chọn thời gian gửi

 

 

H11.JPG

 

d.Giới thiệu sản phẩm

 

Tin nhắn Giới thiệu sản phẩm - Tạo tin

 

H12.JPG

 

Tin nhắn Giới thiệu sản phẩm - Chọn sản phẩm giới thiệu

 

 

H13.jpg

 

Tin nhắn Giới thiệu sản phẩm - Chọn mã giảm giá

 

Shop có thể chọn mã giảm giá - Loại mã: Mã giảm giá cho Tất cả khách hàng - Áp dụng cho sản phẩm được giới thiệu

 • Mã giảm giá 10% - tối đa 20K - Áp dụng cho đơn tối thiểu 40K
 • Mã giảm giá 20% - tối đa 30K - Áp dụng cho đơn tối thiểu 60K

Hoặc, Shop có thể tự tạo mã giảm giá, nhấn vào Tạo mã mới để tạo Mã giảm giá dành cho Tất cả khách hàng.

 

H14.JPG

 

 

Tin nhắn Giới thiệu sản phẩm - Chọn thời gian gửi

 

 

H15.JPG

 

 

e.Nhờ đánh giá đơn hàng

 

Tin nhắn Nhờ đánh giá - Tạo tin

 

H16.JPG

 

 

Tin nhắn Nhờ đánh giá - Chọn mã giảm giá

 

Shop có thể chọn mã giảm giá - Loại mã: Mã giảm giá cho Tất cả khách hàng

 • Mã giảm giá 10% - tối đa 20K - Áp dụng cho đơn tối thiểu 40K
 • Mã giảm giá 20% - tối đa 30K - Áp dụng cho đơn tối thiểu 60K

Hoặc, Shop có thể tự tạo mã giảm giá, nhấn vào Tạo mã mới để tạo Mã giảm giá dành cho Tất cả khách hàng.

 

H17.JPG

 

 

Tin nhắn Nhờ đánh giá - Chọn thời gian gửi

 

 

H18.JPG

 

 

Cách tin nhắn hiển thị trên khung chat của Shop

 

 • Hiển thị trên AppH19.JPG

 

 • Hiển thị trên Web

 

 • H20.JPG

 

Quản lý tin nhắn quảng bá

 

Tin nhắn đã tạo - Danh sách tin nhắn

 

H21.JPG

 

Tin nhắn đã tạo - Chỉnh sửa nội dung tin nhắn

 

H22.JPG

 

Tin nhắn đã tạo - Xem nội dung tin nhắn

 

H23.JPG

 

 

Tin nhắn lưu nháp - Danh sách tin nhắn

 

H24.JPG

 

Xem hiệu quả quảng bá

 

Tin nhắn đã tạo - Xem hiệu quả quảng bá

 

H25.JPG