ĐIỀU KHOẢN VAY VỐN KINH DOANH TỪ KBANK

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

ĐIỀU KHOẢN VAY VỐN KINH DOANH TỪ KBANK

 

CƠ HỘI SHOP THÚC ĐẨY KINH DOANH  ***  HOT HOT HOT ****

 

Bằng việc đồng ý sử dụng Dịch vụ tài chính, Khách hàng đồng ý rằng Sendo được quyền thu thập, sử dụng và cung cấp Thông tin Khách hàng cho Đối tác tài chính theo quy định của Điều khoản Điều kiện này. Hiện đối tác tài chính của Sendo là Kbank.

 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ

 

Trong phạm vi bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ tài chính của Đối tác tài chính thông qua Sendo, (sau đây gọi tắt là “Điều khoản Điều kiện”), các từ ngữ được gọi tắt sẽ được hiểu và diễn giải như nội dung dưới đây:

1.1.

Sendo” là Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử thuộc Công ty Cổ phần Công Nghệ Sen Đỏ có trụ sở chính đặt tại Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.2.

“Dịch vụ tài chính” là một dịch vụ trực tuyến của Đối tác tài chính nhằm mục đích hỗ trợ người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm, dịch vụ tài chính của các ngân hàng, các tổ chức tài chính cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính khác.

1.3.

“Dữ liệu về giao dịch và hành vi của khách hàng” bao gồm tất cả thông tin về hoạt động kinh doanh, giao dịch và lịch sử hoạt động đươc thực hiện bởi Gian hang của khách hàng trên Sendo.

1.4.

“Nhà cung cấp” là các đối tác của Sendo, được thành lập, hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam và có thỏa thuận với Sendo trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ (không bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng) cho các Khách hàng thông qua Sendo.

1.5.

“Đối tác tài chính” là các tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam và có thỏa thuận với Sendo trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng thông qua Sendo theo từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô.

1.6.

“Đối tác” là Nhà cung cấp và/hoặc Đối tác tài chính của Sendo.

1.7.

“Khách hàng” là người dùng hệ thống Sendo.

 

ĐIỀU 2. THU THẬP THÔNG TIN

 

Sendo sẽ thu thập địa chỉ IP, Dữ liệu về giao dịch và hành vi của khách hàng và các thông tin khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính và thiết bị mạng v.v… nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của bạn với dịch vụ. Bên cạnh đó, cùng với việc đăng ký sử dụng dịch vụ tài chính Sendo, bạn đồng ý cung cấp và để chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân sau:

  • Họ và tên.
  • Số điện thoại di động.
  • Email/Địa chỉ thư trực tuyến
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
  • Hạn mức vay mong muốn
  • Các thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc trong quá trình đăng ký cũng như sử dụng dịch vụ tài chính.

 

ĐIỀU 3. SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Sendo chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Kiểm tra sự phù hợp của bạn đối với các sản phẩm tài chính được cung cấp bởi các đối tác của Sendo.

Xác nhận khả năng được vay của bạn bằng cách gửi các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi tới các đối tác cung cấp dịch vụ tài chính.

Hỗ trợ và phục vụ cho tất cả các hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Đối tác Sendo và Sendo.

Chúng tôi cam kết sẽ không thương mại hoặc tiết lộ thông tin khách hàng đã cung cấp trên hệ thống của Sendo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không liên quan đến các nội dung đã được nêu trong điều khoản & điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính của đối tác Sendo này.

 

ĐIỀU 4. QUYỀN TỪ CHỐI DỊCH VỤ

 

Trong mọi trường hợp, Sendo có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn với các khách hàng thực hiện hoặc bị nghi vấn có thực hiện một trong các hành vi sau:

  • Đăng ký và làm hồ sơ vay với số điện thoại và thông tin đăng ký của hai người khác nhau.
  • Sử dụng thông tin giả mạo để đăng ký và làm hồ sơ vay.

 

ĐIỀU 5. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

 

Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin được cung cấp khi đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính của đối tác Sendo là đầy đủ, chính xác và trung thực và cho phép tổ chức tín dụng ký kết thỏa thuận cho vay được chia sẻ các thông tin giao dịch cho Sendo.

Tôi đồng ý để Sendo sử dụng và chia sẻ thông tin của tôi cho đối tác tài chính nhằm mục đích cung cấp sản phẩm, dịch vụ và nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Tôi xác nhận chịu trách nhiệm liên quan đến việc xác thực, thực hiện các giao dịch sử dụng dịch vụ tài chính đồng thời, đồng ý các quy định sử dụng dịch vụ của Đối tác Sendo cung cấp sản phẩm dịch vụ đó.

Tôi cam kết bảo quản, bảo mật: tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình trên các hệ thống của Sendo.

Tôi đồng ý nhận thông báo từ Sendo theo thông tin đã cung cấp.

 

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

Mặc dù chúng tôi cam kết dùng hết các biện pháp và chuẩn mực an ninh trong khả năng có thể để đảm bảo cho sự an toàn thông tin cá nhân của bạn, Sendo không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với việc rò rỉ các thông tin này.

 

ĐIỀU 7. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

Sửa đổi, bổ sung nội dung:

Sendo có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều khoản Điều kiện này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng hoặc thông báo trên website của Sendo. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo hoặc từ ngày Sendo/Đối tác gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực trên thông báo).

Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày hiệu lực thì được hiểu là Khách hàng chấp nhận các thay đổi, sửa đổi này. Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung sửa đổi, Khách hàng được quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Thời gian tiếp nhận khiếu nại:

Thời gian Sendo chấp nhận khiếu nại của khách hàng trong 05 ngày làm việc kể từ ngày hệ thống Sendo ghi nhận trạng thái khoản vay của Khách Hàng đã được chấp nhận hoặc từ chối bởi đối tác Sendo.

Việc đọc và hiểu Điều khoản- Điều kiện này rất quan trọng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ tài chính. Văn bản này phải được đọc cẩn thận từng điều khoản, điều kiện cụ thể của Dịch vụ tài chính mà Khách hàng sử dụng vì đây là thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và Sendo. Khi Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ tài chính và được chấp thuận, tức là Khách hàng đọc, hiểu và chấp thuận với các nội dung tại Điều khoản - Điều kiện này cũng như Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản - Điều kiện này. Các quy định không được liệt kê tại Điều khoản- Điều kiện này sẽ được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Sendo tại đường dẫn https://www.sendo.vn/chinh-sach-bao-mat và các quy định pháp luật khác có liên quan.