Print Bill - In vận đơn

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Print Bill - In vận đơn

In vận đơn theo order_number. (Don't apply for e-voucher order - Không áp dụng cho đơn hàng điện tử e-voucher)

**Chỉ in được đơn sau khi đã có mã vận đơn và có đơn vị vận chuyển trên đơn (Action is valid after Order has confirmed and have tracking number, carrier information).

 

Changed history

Description

Date

Author

Add more bill templates in header:

 • In thường : default

 • In nhiệt: thermal

 • In nhiêt K80: thermalk80

Code Snippet request

CURL
curl -X GET \
 https://open.sendo.vn/api/partner/salesorder/bill/142873645695 \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token \
 -H 'type: thermal'

Code Snippet response

Sample response
{
  "result": "https://seller-s3.test.sendo.vn/202006/33952efc-2494-4eb0-b223-6d6ec6de4177.html",
  "success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}