Get brand - Lấy thông tin thương hiệu

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Get brand - Lấy thông tin thương hiệu

Thương hiệu được định danh theo ngành hàng, do vậy, để lấy được thông tin thuộc tính, Shop cần phải có thông tin ngành hàng cấp 3.

Hướng dẫn lấy thông tin ngành hàng cấp 3 Get Category (Lấy thông tin ngành hàng)

Request
curl -X GET \
 https://open.sendo.vn/api/partner/category/brand/2917 \
 -H 'Authorization: bearer your_access_token' \ 
Response
{
  "result": [
      	 {
        "external_id": 115,
        "is_required_certificate_file": true,
        "name": "Apple",
        "senmall_description": "• NHÀ NHẬP KHẨU (Nhập trực tiếp từ nước ngoài) 1 trong 2 giấy tờ sau:\r\n 1. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu\r\n 2. Giấy Ủy quyền phân phối được chứng nhận bởi tổng lãnh sự quán hoặc Bộ ngoại giao Việt Nam \r\n• NHÀ PHÂN PHỐI/BÁN LẺ (mua từ nhà cung cấp nội địa) 1 trong 3 giấy tờ sau: \r\n1. Hợp đồng mua bán/ phân phối từ chủ thương hiệu (nước ngoài/ trong nước) hoặc nhà phân phối hợp pháp \r\n2. Giấy Ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu (nước ngoài/ trong nước) hoặc nhà phân phối hợp pháp. \r\n3. VAT (Hoá đơn giá trị gia tăng) \r\n• THƯƠNG HIỆU CÓ QUYỀN PHÂN PHỐI – Cả 2 giấy tờ sau: \r\n1. Hợp đồng mua bán hoặc giấy ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho nhà phân phối \r\n2. Hợp đồng mua bán/phân phối hoặc giấy ủy quyền phân phối hoặc hóa đơn giá trị gia tăng xuất từ nhà phân phối ủyquyền cho gian hàng"
      },
      {
        "external_id": 116,
        "is_required_certificate_file": false,
        "name": "Samsung",
        "senmall_description": "• NHÀ NHẬP KHẨU (Nhập trực tiếp từ nước ngoài) 1 trong 2 giấy tờ sau:\r\n 1. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu\r\n 2. Giấy Ủy quyền phân phối được chứng nhận bởi tổng lãnh sự quán hoặc Bộ ngoại giao Việt Nam \r\n• NHÀ PHÂN PHỐI/BÁN LẺ (mua từ nhà cung cấp nội địa) 1 trong 3 giấy tờ sau: \r\n1. Hợp đồng mua bán/ phân phối từ chủ thương hiệu (nước ngoài/ trong nước) hoặc nhà phân phối hợp pháp \r\n2. Giấy Ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu (nước ngoài/ trong nước) hoặc nhà phân phối hợp pháp. \r\n3. VAT (Hoá đơn giá trị gia tăng) \r\n• THƯƠNG HIỆU CÓ QUYỀN PHÂN PHỐI – Cả 2 giấy tờ sau: \r\n1. Hợp đồng mua bán hoặc giấy ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho nhà phân phối \r\n2. Hợp đồng mua bán/phân phối hoặc giấy ủy quyền phân phối hoặc hóa đơn giá trị gia tăng xuất từ nhà phân phối ủyquyền cho gian hàng"
      },
			...		 
  ],
	"success": true,
  "error": null,
  "status_code": 200
}