Disconnect api - Tắt kết nối api

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Disconnect api - Tắt kết nối api

Sau khi đăng nhập vào ban.sendo.vn, vào menu “Góc thông tin”, rồi vào link “Kết nói API“ ( hoặc vào trực tiếp đường dẫn http://ban.sendo.vn/cau-hinh/api ) để tắt kết nói API

Sau đó bỏ chọn ô “Kết nối API“ , và chọn nút “Lưu“, sau đó chọn nút “Tắt“ .