Change Shopkey - Đổi mã shop

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Change Shopkey - Đổi mã shop

Bước 1 : Sau khi đăng nhập vào ban.sendo.vn, vào menu “Góc thông tin”, rồi vào link “Kết nói API“ ( hoặc vào trực tiếp đường dẫn http://ban.sendo.vn/cau-hinh/api )

Bước 2 : Click chuột vào icon xoay ở cuối ô Mã Shop để hệ thống tạo ra Mã Shop mới

Bước 3 : Chọn nút “Lưu“ để hệ thống lưu Mã Shop mới