HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC TÍNH NĂNG MỚI CHO SENDO CLICK

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC TÍNH NĂNG MỚI CHO SENDO CLICK

 

Với mong muốn giúp nhà bán hàng tăng trưởng doanh thu, từ tháng 12/2023 Sendo đã tích hợp tính năng mới là Banner Quảng cáo tại trang chủ Sendo ưu tiên từ khóa tìm kiếm sản phẩm cho dịch vụ quảng cáo Sendo Click.

 

Nền tảng sử dụng: Dành cho các thiết bị tải ứng dụng trang Bán của Sendo sử dụng nền tảng là IOS và Android.

 

I. Cấu hình Banner Quảng cáo trên Trang chủ (Home Feed)

 

Các bước thao tác như sau:

 

Bước 1: Shop truy cập vào menu “Phân tích bán hàng” -> “Hiệu quả Marketing” -> tab “Sendo Click” -> tab “Nhận thức” -> nhấn vào nút “Tạo chiến dịch mới”.

 

SC1.jpg

 

 

 

Bước 2: Chọn option “Trang chủ” -> nhấn “Tiếp theo”.

 

SC1 2.jpg

 

 

Bước 3: Tại đây, Shop có thể thay đổi title của campaign theo mong muốn. Sau đó nhấn nút “Lựa chọn” -> nhấn “Tiếp theo”

 

SC1 3.jpg

 

 

 

Bước 4: Nhấn vào nút “Lưu lại”

 

SC1 4.jpg

 

 

 

Bước 5: Nhấn vào “Quảng cáo mới”

 

SC1 5.jpg

 

 

 

Bước 6: Tải hình ảnh banner với kích thước 300x400 px tại đây, cùng với đường dẫn điều hướng khi nhấn vào banner (đường dẫn Sendo) -> nhấn nút “Lưu lại”.

 

SC1 6.jpg

 

 

 

Bước 7: Shop có thể xem lại banner đã cấu hình -> sau đó nhấn nút “Lưu lại”.

 

SC1 7.jpg

 

 

 

Bước 8: Shop cấu hình các thông số để chạy chiến dịch -> sau đó nhấn “Submit for review”

 

SC1 8 (1).jpg

 

 

Sau khi Shop hoàn thành cấu hình Banner trên Trang chủ (Home Feed) -> Chiến dịch của Shop sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ review (xem xét)” ->  Sendo sẽ xem xét và xác nhận cho phép tham gia chiến dịch -> Trong khoảng 30 phút sau chiến dịch sẽ được chạy trên sàn Sendo.

 

 

SC1 Hoàn Thành.jpg

 

 

II. Cấu hình từ khóa trên trang (Search Page)

 

Các bước thao tác như sau:

 

 

Bước 1: Shop truy cập vào menu “Phân tích bán hàng” -> “Hiệu quả Marketing” -> tab “Sendo Click” -> tab “Nhận thức” -> nhấn vào nút “Tạo chiến dịch mới”.

 

 

SC2.jpg

 

 

 

Bước 2: Chọn option “Trang tìm kiếm -> nhấn “Tiếp theo”.

 

SC2 2.jpg

 

 

 

Bước 3: Tại đây, Shop có thể thay đổi title của campaign theo mong muốn. Sau đó nhấn nút “Lựa chọn” -> nhấn “Tiếp theo”

 

SC2 3.jpg

 

 

 

Bước 4: Nhấn vào section “Từ khóa mục tiêu”

 

SC2 4.jpg

 

 

 

Bước 5: Nhấn vào nút “Thêm nhiều từ khóa”

 

 

SC2 5.jpg

 

 

 

Bước 6: Nhập từ khóa cần thiết lập tại ô như hình -> sau đó nhấn vào nút “Thêm từ khóa”.

 

SC2 6.jpg

 

 

 

Bước 7: Tương tự, Shop có thể thêm nhiều từ khóa, cũng như xóa bớt từ khóa ở đây -> sau đó nhấn vào nút “Lưu lại” để tiếp tục.

 

 

SC2 7.jpg

 

 

 

Bước 8: Shop có thể thêm các từ khóa khác bằng cách nhấn vào nút “Thêm nhiều từ khóa”-> sau đó nhấn vào nút “Lưu lại” để tiếp tục.

 

SC2 8.jpg

 

 

 

Bước 9: Nhấn vào nút “Lưu lại” để tiếp tục.

 

SC2 9.jpg

 

 

 

 

Bước 10: Nhấn vào “Quảng cáo mới”

 

SC2 10.jpg

 

 

 

Bước 11: Nhấn vào nút “Chọn sản phẩm”

 

SC2 11.jpg

 

 

 

Bước 12: Nhấn vào nút “Thêm sản phẩm”

 

SC2 12.jpg

 

 

 

 

Bước 13: Nhấn vào checkbox để chọn sản phẩm -> sau đó nhấn nút “Thêm”

 

SC2 13.jpg

 

 

 

Bước 14: Shop có thể xem lại sản phẩm vừa mới thêm vào tại đây -> Nhấn vào nút “Thêm sản phẩm” để chọn thêm sản phẩm khác hoặc nhấn nút “Thêm” để tiếp tục.

 

SC2 14.jpg

 

 

 

Bước 15: Nhấn nút “Lưu lại”.

 

SC2 15.jpg

 

 

 

Bước 16: Shop có thể xem lại sản phẩm đã cấu hình -> sau đó nhấn nút “Lưu lại”.

 

SC2 16.jpg

 

 

 

Bước 17: Shop cấu hình các thông số để chạy chiến dịch -> sau đó nhấn “Lưu lại”

 

SC1 8 (1).jpg

 

 

 

Sau khi Shop hoàn thành cấu hình từ khóa và sản phẩm trên Search Page -> Chiến dịch của Shop sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ review (xem xét)” -> Sendo sẽ xem xét và xác nhận cho phép tham gia chiến dịch -> Tầm 30 phút sau chiến dịch sẽ được chạy trên sàn Sendo.

 

 

 

SC2 Hoàn thành.jpg

 

 

Lưu ý:

 

- CPM có thể đấu thầu: là Ngân sách bạn sẵn sàng trả cho một nghìn lần hiển thị trên những quảng cáo của mình.

 

- Ngân sách hàng ngày: là Ngân sách hàng ngày bạn nhập sẽ được tính trung bình cho một tháng theo lịch. Điều quan trọng cần lưu ý là số tiền này không nhất thiết phải được chi tiêu hàng ngày. Chi tiêu hàng ngày có thể vượt quá hoặc giảm đi dựa trên các sản phẩm đã chọn, biến động thị trường và sự cạnh tranh.