[Thông báo] - Chính sách thưởng Đối tác Sendo Farm áp dụng từ ngày 01/01/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] - Chính sách thưởng Đối tác Sendo Farm áp dụng từ ngày 01/01/2024

 

Quý Đối tác thân mến, 

 

Nhằm mang lại nguồn thu nhập bền vững cho Quý Đối tác của Sendo Farm trong việc chăm sóc, thu hút khách hàng và bán hàng một cách hiệu quả, và gắn liền với các công việc mà Quý Đối tác sẽ thực hiện, Sendo Farm xin thông báo tới Quý Đối tác về các Chính sách thưởng mới sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2024, với chi tiết như sau: 

 

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2024 cho đến khi có thông báo mới.
 2. Khu vực triển khai: Toàn quốc

 

1. Chính sách Thưởng cấp độ mới:

Bảng tính cấp độ mới sẽ được áp dụng kể từ 01/01/2024 như sau: 

 

 

Trong đó: 

 1. Số lượng khách hàng của tuần này sẽ là căn cứ để xét cấp độ vào thứ 2 tuần sau, và Thưởng theo % của Thưởng doanh thu sẽ được nhận trong tuần xét cấp độ. 
 2. Cấp độ được tính dựa trên số Khách hàng mua hàng có giá trị ≥ 100.000đ trong tuần (từ thứ 2 tới hết Chủ nhật). 
 3. Thưởng = Thưởng doanh thu theo các đơn hàng được tính và trả thưởng trong tuần sau  * % Thưởng doanh thu theo cấp tương ứng. Ví dụ: Thứ 2 tuần này, bạn được xét là cấp 11, và trong tuần này bạn có đơn hàng được tính Thưởng doanh thu là 5.000đ, thì khi này bạn sẽ được cộng thêm 5.000đ * 50% = 2.500, tức là bạn sẽ được nhận tổng là 7.500đ tiền Thưởng cho đơn hàng này.
 4. Thưởng được tính và trả thưởng cùng thời điểm với Thưởng doanh thu của các đơn hàng tương ứng, và đã bao gồm thuế Thu nhập cá nhân.
 5. Đơn hàng đặt hàng thành toán thành công và có lọc trùng ID của thiết bị mua hàng (chỉ tính đơn hàng được mua bởi tài khoản đầu tiên trên cùng 1 ID thiết bị về điểm của Đối tác trong tuần). 
 6. Giá trị mua hàng đã bao gồm FGold và E-voucher (nếu có). 
 7. 01 khách hàng mua về nhiều điểm và vẫn thoả điều kiện sẽ vẫn tính khách hàng cho tất cả các điểm.
 8. Sau khi đặt hàng, khách hàng thay đổi điểm nhận hàng thì sẽ được tính cho điểm nhận hàng mới được chuyển sang.

 

2. Thưởng doanh thu

Bảng tính thưởng doanh thu:

 

 

Trong đó: 

 1. Danh sách các sản phẩm hàng hoá ngoại trừ sẽ được dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của từng giai đoạn.
 2. Điều kiện xét thưởng Đơn hàng: 
  - Trạng thái giao hàng: Giao hàng thành công cho khách hàng. 
  - Trạng thái đơn hàng: Đã giao hàng 
 3. Công thức tính thưởng:

(*) Thưởng doanh thu của từng sản phẩm trong đơn hàng = Mức thưởng tương ứng của sản phẩm * Doanh thu của từng sản phẩm.

 

3. Thưởng nhiệm vụ Khách hàng mỗi ngày

Bảng tính thưởng Nhiệm vụ Khách hàng mỗi ngày:

 

 

Trong đó: 

 1. Trong ngày mua hàng, có tối thiểu đủ 3 khách hàng mua về điểm của Đối tác với giá trị bất kỳ sẽ có thể tính thưởng theo các mức thưởng tương ứng với tổng giá trị mua hàng về điểm của Đối tác. 
 2. Tất cả đơn hàng được mua trong ngày T đều được xác nhận giao thành công cho khách hàng thì Đối tác sẽ được nhận thưởng cho khách hàng theo ngày mua hàng đó.
 3. Nếu khách hàng có tối thiểu 1 đơn hàng mua trong ngày T không được xác nhận giao thành công cho khách hàng thì Đối tác sẽ không được nhận thưởng cho khách hàng theo ngày mua hàng đó.
 4. Giá trị mua hàng của Đối tác sẽ chỉ được tính dựa trên các đơn hàng hợp lệ đã có lọc trùng DeviceID (chỉ tính đơn hàng được mua bởi tài khoản đầu tiên trên cùng 1 DeviceID về điểm của Đối tác trong ngày mua hàng). 
 5. Giá trị mua hàng đã bao gồm FGold và E-voucher (nếu có). 

 

Quý Đối tác thân mến, Để mừng đại lễ chiến thắng 30/04 và tháng lao động (1/5), Sendo Farm quyết định sẽ tăng Thưởng nhiệm vụ Khách hàng mỗi ngày và được áp dụng từ ngày 27/04/2024 tới hết 31/05/2024. Cụ thể:

 

Link thông báo chương trình, xem tại đây.

 

4. Thưởng bán hàng

Công thức tính Thưởng bán hàng:

 

Số lượng sản phẩm x Số tiền thưởng tương ứng

 

Trong đó:

- Đối tác được tính thưởng cho những đơn hàng được phát sinh kể từ khi Khách hàng có nhấp vào đường dẫn (link) của đối tác tới 23:59:59 cùng ngày và không bị hủy bởi khách hàng.

- Tiền thưởng được tính theo thời gian đặt hàng của đơn hàng sau khi bấm vào đường dẫn.

- Chỉ tính thưởng cho các sản phẩm đang có hiệu lực cấu hình trong chương trình thưởng bán hàng.

- Nếu trong ngày Khách hàng nhấp vào link của nhiều Đối tác thì chỉ tính thưởng cho Đối Tác mà khách nhấn link gần nhất trước khi mua.

- Đơn hàng sẽ được tính thưởng sau 5 phút nếu không bị hủy bởi Khách hàng. Trong trường hợp đơn hàng bị hủy bởi các lý do khác thì vẫn tính thưởng cho Đối tác. Chỉ tính đơn hàng phát sinh từ việc đặt hàng của Khách, không tính đơn giao bù bởi Sendo Farm khi có sự cố.

 

 

THỜI GIAN CHỐT THƯỞNG VÀ CHI THƯỞNG

1. Thưởng cho các chương trình được nêu trên sẽ được chi trả trên ứng dụng Đối tác Sendo khi đủ điều kiện trả thưởng theo từng chương trình, và Đối tác có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của chính Đối tác trực tiếp từ ứng dụng Đối tác Sendo:

- Từ ngày 1 tới hết ngày cuối cùng của mỗi tháng, Đối tác có thể tạo yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình được thêm vào trên ứng dụng Đối tác Sendo.

- Tất cả các yêu cầu rút tiền này sẽ được Sendo thực hiện chi trả trong khoảng từ ngày 1 tới ngày 5 của tháng kế tiếp.

- Để có thể gửi yêu cầu rút tiền, Đối tác cần hoàn thành đầy đủ việc Xác thực thông tin và ký thoả thuận trên ứng dụng Đối tác.

 

2. Khi trả thưởng cho Đối tác trên ứng dụng Đối tác Sendo, mỗi giao dịch thưởng sẽ đều được giữ lại 10% thuế Thu nhập cá nhân, và cho tới cuối mỗi tháng, hệ thống của Sendo sẽ tính tổng thu nhập đã chi trả qua ứng dụng cho mỗi Đối tác để xác định có hoàn thuế hay không:

- Nếu tổng thu nhập đã chi trả (bao gồm 10% Thuế thu nhập cá nhân mà Sendo đã giữ lại) có tổng từ 2.000.000đ trở lên, thì Sendo sẽ sử dụng khoản 10% đã giữ lại để nộp Thuế thu nhập cá nhân cho Đối tác theo đúng quy định của nhà nước.

- Nếu tổng thu nhập đã chi trả (bao gồm 10% Thuế thu nhập cá nhân mà Sendo đã giữ lại) có tổng nhỏ hơn 2.000.000đ, thì hệ thống Sendo sẽ tạo ra giao dịch để hoàn trả 10% đã giữ vào tài khoản của Đối tác trên ứng dụng Đối tác Sendo vào ngày đầu của tháng tiếp theo và Đối tác có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình từ ứng dụng này.

 

 

Trân trọng, 

Sendo Farm.

 

-----------------------------

Đăng ký trở thành Đối tác Sendo Farm: Tại đây