Thể lệ - Thưởng doanh thu cho Đối tác Sendo Farm 2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Thể lệ - Thưởng doanh thu cho Đối tác Sendo Farm 2024

 

1. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG


- Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2024 đến khi có thông báo mới
- Đối tượng áp dụng: Tất cả các Đối tác đã đồng ý và ký kết Thỏa thuận hợp tác với Sendo trở thành - - Đối tác Điểm nhận hàng của Sendo Farm.

 

2. CHÍNH SÁCH THƯỞNG

 

  • Lưu ý: 

- Danh sách các sản phẩm ngoại trừ sẽ được dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của từng giai đoạn của Sendo Farm.

- Giá trị thanh toán của sản phẩm = Giá bán của sản phẩm - Trợ giá - Mã giảm giá

- Thưởng doanh thu = Mức thưởng tương ứng * Giá trị thanh toán của sản phẩm

- Khi đơn hàng có sự cố thiếu sản phẩm và đã được hiển thị trên đơn hàng của khách:

+ Trường hợp 1: Không thể giao bù và hoàn tiền cho khách hàng: Không tính thưởng doanh thu cho các sản phẩm thuộc trường hợp này.

+ Trường hợp 2: Có thể giao bù: Chỉ tính thưởng trên giá trị sản phẩm đã giao thành công, sản phẩm nào bị đánh dấu thiếu, chưa giao được (chờ giao bù) thì chỉ tính thưởng khi đơn giao bù được giao thành công.

- Khi Khách hàng khiếu nại thiếu sản phẩm sau khi xác nhận đã giao hàng thành công: Vẫn trả thưởng đủ cho Đối tác theo giá trị thanh toán sản phẩm trước khi có khiếu nại.

3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VIẾT TẮT

- Khách hàng: là khách hàng mua hàng của Sendo Farm tại điểm nhận hàng của Đối tác, với mỗi số điện thoại và ID thiết bị khác nhau sẽ được tính là 01 khách hàng.

- Đơn hàng:  xác nhận giao dịch giữa Khách Hàng khi thực hiện thao tác đặt mua Hàng hóa trên Ứng Dụng và/hoặc Website của Sendo Farm.

- ID thiết bị của khách hàng: là ID của thiết bị mà khách hàng sử dụng để mua hàng trên ứng dụng Sendo Farm của Sendo.

- Đơn hàng hợp lệ: Là đơn hàng được đặt hàng thanh toán thành công và đáp ứng các điều kiện về giá trị mua hàng trong chương trình, mua về điểm nhận hàng của Đối tác, có ID thiết bị khi đặt hàng không bị trùng với ID thiết bị của ID khách hàng khác đã mua hàng trước đó về điểm nhận hàng của Đối tác trong tuần.

- Giá trị mua hàng trong tuần là tổng giá trị thanh toán của tất cả các đơn hàng hợp lệ của khách hàng trong tuần, trong đó bao gồm giá trị FGold và Phiếu mua hàng (E-Voucher) được quy đổi sang tiền VND, nhưng không bao gồm cước phí vận chuyển và các khoản Sendo hỗ trợ và/hoặc khuyến mại, và có trạng thái khác trạng thái Huỷ trên hệ thống của 01 khách hàng.

- Đơn hàng không hợp lệ của khách hàng là đơn hàng được đặt mua trên ID thiết bị trùng với ID thiết bị của một khách hàng khác đã có mua hàng về cùng điểm nhận hàng trong cùng một ngày mua hàng.

 

4. GHI NHẬN VÀ CHI TRẢ THƯỞNG

- Thời điểm chốt thưởng trên mỗi đơn hàng và ghi nhận thưởng vào hệ thống tính thưởng cho Đối tác là thời điểm đơn hàng của khách hàng được xác nhận đã giao thành công.

- Thưởng cho chương trình được nêu trên và các chương trình khác sẽ được chi trả trên ứng dụng Đối tác Sendo khi đủ điều kiện trả thưởng theo từng chương trình, và Đối tác có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của chính Đối tác trực tiếp từ ứng dụng Đối tác Sendo:

+ Từ ngày 1 tới hết ngày cuối cùng của mỗi tháng, Đối tác có thể tạo yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình được thêm vào trên ứng dụng Đối tác Sendo. 

+ Tất cả các yêu cầu rút tiền này sẽ được Sendo thực hiện chi trả trong khoảng từ ngày 1 tới ngày 5 của tháng kế tiếp.

+ Để có thể gửi yêu cầu rút tiền, Đối tác cần hoàn thành đầy đủ việc Xác thực thông tin và ký thoả thuận trên ứng dụng Đối tác.

- Khi trả thưởng cho Đối tác trên ứng dụng Đối tác Sendo, mỗi giao dịch thưởng sẽ đều được giữ lại 10% thuế Thu nhập cá nhân, và cho tới cuối mỗi tháng, hệ thống của Sendo sẽ tính tổng thu nhập đã chi trả qua ứng dụng cho mỗi Đối tác để xác định có hoàn thuế hay không:

+ Nếu tổng thu nhập đã chi trả (bao gồm 10% Thuế thu nhập cá nhân mà Sendo đã giữ lại) có tổng từ 2.000.000đ trở lên, thì Sendo sẽ sử dụng khoản 10% đã giữ lại để nộp Thuế thu nhập cá nhân cho Đối tác theo đúng quy định của nhà nước. 

+ Nếu tổng thu nhập đã chi trả (bao gồm 10% Thuế thu nhập cá nhân mà Sendo đã giữ lại) có tổng nhỏ hơn 2.000.000đ, thì hệ thống Sendo sẽ tạo ra giao dịch để hoàn trả 10% đã giữ vào tài khoản của Đối tác trên ứng dụng Đối tác Sendo vào ngày đầu của tháng tiếp theo và Đối tác có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình từ ứng dụng này.