[Thông báo] Áp dụng tính năng Hiệu quả hoạt động của Đối tác từ 11/03/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] Áp dụng tính năng Hiệu quả hoạt động của Đối tác từ 11/03/2024

Quý Đối tác thân mến, 

 

Với mục tiêu hỗ trợ Đối tác có thể theo dõi được hiệu quả hoạt động của mình một cách hiệu quả hơn, đồng thời sẽ đưa ra quyết định chấm dứt hoạt động một cách tự động với những Đối tác hiệu quả yếu kém, Sendo Farm sẽ chính thức có tính năng theo dõi Hiệu quả hoạt động trên app Đối tác Sendo kể từ ngày 11/03/2024. 

 

* Lưu ý: Hệ thống sẽ dựa vào các tiêu chí sau để có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn hoạt động của 1 Đối tác, nếu:

- Tạm dừng hoạt động trong 7 ngày nếu Đối tác đó có 2 lần không đạt yêu cầu của cùng 1 tiêu chí trong vòng 30 ngày.

- Dừng hẳn hoạt động nếu sau 7 ngày tạm dừng mà không có cam kết khắc phục, hoặc sau khi có cam kết được khắc phục và được mở hoạt động lại mà tiếp tục không đạt yêu cầu với cùng tiêu chí đó.

 

Cụ thể các tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của Quý Đối tác như sau: 

  1. Tổng thưởng 7 ngày
  • Trong 7 ngày hoạt động gần nhất, Tổng thưởng của Đối tác phải đạt trên 100.000đ.
  1. Số ngày có khách mua
  • Trong 3 ngày hoạt động gần nhất phải có ít nhất từ 01 khách hàng đặt hàng với giá trị mua hàng trên 50.000đ.
  1. Tỉ lệ giao hàng 
  • Trong 3 ngày hoạt động gần nhất, phải có ít nhất 01 ngày đạt tỉ lệ giao hàng thành công trên 50%. Để xác định tỉ lệ này sẽ dùng ngày đơn hàng Hoàn tất/Đóng để tính.
  1. Tỉ lệ nhận hàng 
  • Trong 3 ngày hoạt động gần nhất, đối tác phải có ít nhất từ 01 ngày nhận hàng thành công từ tài xế.

Chi tiết về tính năng và các cách xử lý với các Đối tác hoạt động yếu kém: