[Thông báo] Áp dụng cơ chế tính thưởng bán hàng mới từ ngày 1/4/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] Áp dụng cơ chế tính thưởng bán hàng mới từ ngày 1/4/2024

Quý đối tác thân mến, 

 

Với mục tiêu giúp Đối tác tăng thu nhập, Sendo Farm sẽ thay đổi cơ chế tính thưởng bán hàng từ ngày 1/4/2024 như sau: 

 

Bỏ cơ chế luôn tính thưởng bán hàng cho đối tác được khách hàng nhấn link đầu tiên trong ngày. 

 

MỚI: Khi khách mua 1 sản phẩm thưởng bán hàng, tính thưởng cho đối tác mà khách nhấn link gần nhất trước khi mua

 

CŨ:  Khi khách mua 1 sản phẩm thưởng bán hàng, chỉ tính thưởng cho đối tác được khách hàng nhấn vào link đầu tiên trong ngày trước khi mua

 

Ví dụ: Khách hàng nhấp link của đối tác A vào lúc 10:00 và mua 02 đơn (cả 02 đơn đều có sản phẩm có thưởng)

 

  • Cả 2 đơn đều tính thưởng bán hàng cho đối tác A. 
  • Lúc 20:00 cùng ngày, Khách hàng nhấp link của đối tác B và lúc 20:30 mua 03 đơn (cả 03 đơn đều có sản phẩm thưởng) → 03 đơn này được tính thưởng cho đối tác B. 
  • Lúc 21:30 cùng ngày, Khách hàng nhấp lại link của đối tác A và mua 02 đơn (cả 02 đơn đều có sản phẩm có thưởng) → 02 đơn này đều được tính thưởng cho đối tác A.