Thay đổi chính sách Thưởng Khách hàng mỗi ngày từ ngày 27/04/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Thay đổi chính sách Thưởng Khách hàng mỗi ngày từ ngày 27/04/2024

Quý Đối tác thân mến, 

 

Để mừng đại lễ chiến thắng 30/04 và tháng lao động (1/5), Sendo Farm quyết định sẽ tăng Thưởng nhiệm vụ Khách hàng mỗi ngày và được áp dụng từ ngày 27/04/2024 tới hết 31/05/2024. Cụ thể:

 

 

Thưởng đối tác.png