🔥 [Thông báo] - X2 Thưởng doanh thu và Thưởng bán hàng cho Đối tác mới

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

🔥 [Thông báo] - X2 Thưởng doanh thu và Thưởng bán hàng cho Đối tác mới

Quý Đối tác thân mến, 

 

Nhằm hỗ trợ cho các Đối tác mới tham gia vào cộng đồng Đối tác Sendo Farm, nhà Sen chính thức đưa ra chương trình hỗ trợ trong 4 tuần đầu tiên cho các Đối tác mới. Cụ thể: 

- Đối tượng áp dụng: Đối tác mới tham gia trong 4 tuần đầu tiên.

- Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các khoản Thưởng doanh thu và Thưởng bán hàng phát sinh từ sau 00:00:00 ngày 09/05/2024 cho tới khi có thông báo mới nhất.

 

 

* Lưu ý: 

- Tuần được tính từ thứ 2 tới hết chủ nhật. 

- Nếu Đối tác được duyệt mở điểm từ thứ 2 tới thứ 4, sẽ được tính đủ tuần đầu tiên; Đối tác tham gia từ sau thứ 4 tới hết ngày Chủ nhật thì tuần đầu tiên sẽ được tính tới hết Chủ nhật tuần sau. 

- Thời gian được tính từ ngày Đối tác được duyệt mở điểm thành công.

- Thưởng doanh thu và Thưởng bán hàng được x2 cũng sẽ được tính thưởng trong Đối tác Đồng hành, và thưởng cấp độ.