Thể lệ chương trình Đối tác đồng hành

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Thể lệ chương trình Đối tác đồng hành
 1. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
 • Chương trình chỉ áp dụng cho đối tác Sendo Farm từ cấp 4 trở lên và nhìn thấy chương trình tại Ứng dụng Đối tác Sendo
 • Thời gian áp dụng từ 15/02/2024 đến khi có thông báo mới.

Lưu ý: Cấp độ để xác định đủ điều kiện tham gia chương trình được tính đến hết ngày 04/02/2024.

 1. CÁCH THỨC THAM GIA
 • Bước 1: Tại trang chủ chương trình “Đối tác đồng hành”, đối tác chia sẻ link đăng ký đối tác Sendo Farm tới người được giới thiệu
 • Bước 2: Đối tác sẽ được ghi nhận mời thành công 01 đối tác Sendo Farm và bắt đầu được tính thưởng khi:
 • Người được giới thiệu chưa từng là đối tác Sendo Farm trước thời gian diễn ra chương trình
 • Người được giới thiệu phải nhấn vào liên kết và đăng ký làm đối tác Sendo Farm.
 • Đối tác được mời được xét duyệt mở điểm và có phát sinh thưởng tại điểm đó.
 • Bước 3: Đối tác giới thiệu sẽ có nghĩa vụ hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ Đối tác được mời bán hàng trong suốt thời gian nhận thưởng của chương trình “Đối tác đồng hành” và sẽ không có nhân viên thị trường phụ trách hỗ trợ trực tiếp. 

Lưu ý: Trong trường hợp đối tác giới thiệu ngừng hợp tác với Sendo Farm thì đối tác được mời sẽ được công ty phân bổ nhân viên thị trường hỗ trợ tiếp.

 1. CHÍNH SÁCH THƯỞNG

 

Lưu ý: 

 • Tuần tuổi 0 sẽ được tính như sau: 
 • Nếu đối tác được xét duyệt điểm thành công từ ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 của tuần thì tuần đó sẽ được ghi nhận là tuần tuổi 0 của đối tác.
 • Nếu đối tác được xét duyệt điểm thành công từ ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật của tuần thì tuần tuổi 0 của đối tác sẽ bắt đầu từ Thứ 5 của tuần xét duyệt đến hết ngày Chủ Nhật tuần liền kề.
 • Tuần tuổi 1-52 sẽ được tính theo thứ tự từ Thứ 2 đến Chủ Nhật sau tuần tuổi 0.
 1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VIẾT TẮT
 • Đối tác: Đối tác đã đồng ý và ký kết Thỏa thuận hợp tác với Sendo trở thành Đối tác Điểm nhận hàng theo mô hình mới triển khai từ tháng 02/2023.
 • Đối tác giới thiệu: là người giới thiệu thành công đối tác mới 
 • Đối tác được mời: là người được Đối tác giới thiệu giới thiệu và xét duyệt thành công 
 • Tuần tuổi: Là thời gian hoạt động của đối tác kể từ lúc được xét duyệt điểm, từ thứ 02 đến hết chủ nhật được xem là 01 tuần tuổi.

 

 1. GHI NHẬN VÀ CHI TRẢ THƯỞNG
 • Thưởng ngày của Đối tác giới thiệu sẽ được ghi nhận dựa trên tổng tất cả các khoản tiền thưởng mỗi ngày của Đối tác được mời (ngoại trừ tiền thưởng đến từ chương trình Đối tác đồng hành và Đối tác giới thiệu Đối tác)
 • Tiền thưởng của Đối tác giới thiệu sẽ được tính theo phần trăm thưởng tương ứng với số tuần tuổi của đối tác được mời nhân với tổng tất cả các khoản tiền thưởng của đối tác được mời.
 • Công thức tính thưởng: 

Tiền thưởng của đối tác giới thiệu = Tổng tiền thưởng của đối tác được mời * Phần trăm thưởng tương ứng với số tuần tuổi của đối tác được mời. 

 • Tiền thưởng của đối tác giới thiệu sẽ được chi trả theo ngày và tự động trả vào Ví đối tác vào sau ngày chốt thưởng của Đối tác được mời.
 • Tiền thưởng được chi trả của Đối tác giới thiệu đã bao gồm thuế TNCN.
 • Nếu Đối tác được mời dừng hoạt động, Đối tác giới thiệu sẽ sẽ không được chi trả thưởng. 
 • Nếu Đối tác giới thiệu dừng hoạt động thì sẽ không được nhận thưởng từ Đối tác được mời. 
 • Nếu Đối tác được mời vi phạm chính sách tự động dừng hoạt động của Sendo Farm từ 2 lần trở lên và cần tới Nhân viên thị trường xuống hỗ trợ thì Đối tác giới thiệu cũng sẽ không được nhận thưởng tiếp từ Đối tác được mời.
 • Các khoản thưởng được chốt và ghi nhận vào hệ thống tính thưởng cho Đối tác sẽ được đối soát và chi trả định kỳ hàng ngày.