[Thông báo] - Thay đổi tiêu chí Hiệu quả hoạt động từ ngày 17/06/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] - Thay đổi tiêu chí Hiệu quả hoạt động từ ngày 17/06/2024

Quý Đối tác thân mến, 

 

Nhằm cải thiện tính năng Hiệu quả hoạt động, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho Quý Đối tác, theo dõi các tiêu chí dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, Sendo Farm sẽ chính thức thay đổi tiêu chí trong tính năng Hiệu quả hoạt động kể từ ngày 17/06/2024.

 

Cụ thể thay đổi: 

- Bỏ tiêu chí có khách hàng mua hàng từ 50.000đ trong 3 ngày liên tiếp. 

- Đổi chu kỳ tính Tổng thưởng đủ 100.000đ trong 7 ngày liên tiếp sang chu kỳ Tổng thưởng đủ 100.000đ trong tuần từ thứ 2 tới  hết Chủ nhật. 

- Với Đối tác kết thúc tuần đạt cấp độ 2 trở lên sẽ được xoá tất cả lịch sử không đạt hiệu quả Tiêu chí Tổng thưởng trong tuần (nếu có).

- Tiêu chí Tỉ lệ giao hàng thành công và Tỉ lệ nhận hàng thành công từ Tài xế vẫn giữ nguyên.