[Thông báo] - Lịch bảo trì Ví Đối tác vào ngày 09/07/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] - Lịch bảo trì Ví Đối tác vào ngày 09/07/2024

Quý Đối tác thân mến, 

 

Để đảm bảo trải nghiệm cũng như việc vận hành hiệu quả cho Ví Đối tác (Ví nhận tiền thưởng của Quý Đối tác), Sendo Farm sẽ thực hiện việc bảo trì vào thời điểm từ 4h00 sáng tới trước 5h00 sáng ngày 09/07/2024, việc này sẽ có thể ảnh hưởng tới việc nhận thưởng và rút tiền của Quý Đối tác trong khoảng thời gian này. Cụ thể:

 

- Các khoản thưởng được chốt bắn vào Ví Đối tác sẽ bị treo cho tới sau khi bảo trì hoàn tất.

- Ví Đối tác trong khoảng thời gian này sẽ bị ẩn đi, Đối tác không thực hiện thao tác xem lịch sự giải dịch cũng như tạo lệnh rút tiền được.

- Quý Đối tác cũng không tạo được Quà tặng (Hồng bao) trong thời gian này.

 

Sendo Farm xin được thông báo tới Quý Đối tác, và rất mong Quý Đối tác thông cảm vì sự bất tiện này. Sau thời gian kể trên, hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường.

 

Trân trọng,

Sendo Farm