[Thông báo] - Thay đổi cách tính Thưởng doanh thu từ ngày 11/07/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] - Thay đổi cách tính Thưởng doanh thu từ ngày 11/07/2024

Quý Đối tác thân mến, 

 

Với mong muốn mang lại sự thân thiện và dễ dàng trong việc theo dõi Thưởng doanh thu cho Quý Đối tác, Sendo Farm quyết định sẽ thay đổi lại cách tính thưởng này. Ngoài việc dễ dàng theo dõi, thì cũng sẽ đảm bảo tốt hơn về quyền lợi cho Quý Đối tác khi thúc đẩy tốt việc bán hàng với khách hàng. 

 

* Cụ thể thay đổi: 

- Trước đây: Tính thưởng và trả thưởng tại thời điểm Xác nhận giao hàng thành công.
- Thay đổi mới: Tính thưởng tại thời điểm đặt hàng thành công (lấy cấu hình trả thưởng và cấp độ tại thời điểm đặt hàng), sau đó sẽ trả thưởng vào Ví Đối tác tại thời điểm giao hàng thành công (cho những sản phẩm được giao thành công).

 

 

Ví dụ:

- Trước đây: Sản phẩm A được khách đặt mua vào ngày 01/07/2024, khi này có mức thức thưởng doanh thu là 5%, nhưng tới ngày 02/07/2024 được xác nhận giao hàng thành công và có mức thưởng doanh thu được thay đổi là còn 1%. Khi này, thưởng doanh thu cho sản phẩm A sẽ được lấy theo mức 1%.

- Thay đổi mới: Sản phẩm A phía trên sẽ được tính theo mức thưởng 5% theo ngày đặt mua 01/07/2024.

 

* Thời gian áp dụng

- Chính thức áp dụng cho các đơn hàng phát sinh từ ngày 11/07/2024.

 

Sendo Farm xin được thông báo tới Quý Đối tác.

 

Trân trọng,

Sendo Farm