[Thông báo] Áp dụng hiển thị tiền thưởng theo sản phẩm từ 12/07/2024

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Thông báo] Áp dụng hiển thị tiền thưởng theo sản phẩm từ 12/07/2024

Quý đối tác thân mến,

 

Với mục tiêu giúp Đối tác dễ dàng tiếp cận với toàn bộ sản phẩm đang bán và nắm thông tin nhanh chóng tiền thưởng nhận được khi bán được một sản phẩm, Sendo Farm sẽ áp dụng thay đổi cách hiển thị sản phẩm từ 12/07/2024 như sau: 

 

CŨ:  

  • Chỉ hiển thị sản phẩm có thưởng bán hàng trong danh sách sản phẩm
  • Chỉ hiển thị tiền đến từ thưởng bán hàng trên mỗi sản phẩm 

 

MỚI:  

  • Hiển thị toàn bộ sản phẩm đang bán thay vì chỉ hiển thị sản phẩm có thưởng bán hàng
  • Tiền ở mục Tiền thưởng trên mỗi sản phẩm sẽ bao gồm: Thưởng bán hàng, Thưởng doanh thu, Thưởng cấp độ (theo cấp đang được áp dụng thưởng) thay vì chỉ hiển thị Thưởng bán hàng.

 

Cụ thể thay đổi: