Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

Áp dụng cho đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật ngày 10/10/2022

 

MỤC LỤC QUY CHẾ VẬN HÀNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/ SENDO STATION

 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Giới thiệu chung về Dịch Vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
Điều 2. Giải thích thuật ngữ


CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION


Điều 3. Quyền của Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
Điều 4. Nghĩa vụ của Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station


CHƯƠNG III. NGÀY MỞ CỬA, THỜI GIAN MỞ CỬA, NGÀY ĐÓNG CỬA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION

 

Điều 5. Ngày Mở Cửa hoạt động
Điều 6. Thời Gian Mở Cửa hoạt động
Điều 7. Ngày Đóng Cửa hoạt động


CHƯƠNG IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION


Điều 8. Nhận Bảng Thông Tin Hàng Hoá
Điều 9. Nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển
Điều 10. Lưu trữ, bảo quản Hàng Hoá tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
Điều 11. Giao Hàng Hoá cho Khách Hàng
Điều 12. Tạo khiếu nại và xác nhận khiếu nại cho Khách Hàng


CHƯƠNG V. CHÍNH SÁCH CHI TRẢ HOA HỒNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION


Điều 12. Hoa Hồng
Điều 13. Đối soát và thanh toán Hoa Hồng


CHƯƠNG VI. BẢO MẬT THÔNG TIN


Điều 14. Thông Tin Mật 
Điều 15. Nghĩa vụ bảo mật
Điều 16. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo mật 


CHƯƠNG VII. QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐIỂM NẠP TIỀN VÍ FARM 


Điều 17. Đăng ký và điều kiện của điểm nạp tiền Ví Farm
Điều 18. Hoạt động nạp tiền Ví Farm
Điều 19. Hành vi không được chấp thuận 
Điều 20. Hoa hồng trên mỗi giao dịch nạp tiền Ví Farm 


CHƯƠNG VIII. QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU SENDO FARM 


Điều 21. Giới thiệu chung về Dịch Vụ Giới Thiệu Sendo Farm 
Điều 22. Điều kiện hưởng hoa hồng 


CHƯƠNG VIII. QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION 


Điều 21. Các quy tắc và hình thức xử lý

 

QUY CHẾ VẬN HÀNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/ SENDO STATION
Ngày Hiệu Lực: ___ tháng ___ năm 2021
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giới thiệu chung về Dịch Vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station

Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station chính là Đối Tác giao nhận của Sendo, có thể là cá nhân và/hoặc tham gia dưới sự quản lý của một doanh nghiệp hợp tác với Sendo có mặt bằng trống, tiệm tạp hóa, hiệu thuốc hay quán cà phê…

Khi tham gia Đối tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station, Đối Tác sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và tăng thêm thu nhập thông qua việc tham gia hệ sinh thái của Sendo.
1.1. Quy trình trở thành Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station

1.1.1. Bước 1 - Đăng ký: Cá nhân/tổ chức có nhu cầu trở thành “Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station” đăng ký tại Ứng dụng của Sendo đường dẫn: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sendo.sendostation hoặc https://apps.apple.com/vn/app/id1588915561 hoặc đăng ký trực tiếp với Sendo thông qua nhân viên có thẩm quyền của Sendo, đồng thời cung cấp cho Sendo các hồ sơ đáp ứng theo quy định của Sendo bao gồm: CCCD/CMND, Giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức), Có tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Ví Senpay, có địa điểm, có khu vực lưu trữ hàng hóa, có kệ để hàng (ưu tiên).

1.1.2. Bước 2 - Đáp ứng quy định: Sendo sẽ kiểm đáp ứng các quy định “Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station” của đối tác.

1.1.3. Bước 3 – Hướng dẫn, đào tạo: Sendo sẽ thực hiện hướng dẫn & đào tạo cho đối tác hiểu rõ cách thức vận hành và các quy định chung của Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station, sau đào tạo Sendo sẽ thực hiện kiểm tra việc hiểu và nắm rõ các quy định của Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station trước khi vận hành chính thức.

1.1.4. Bước 4 – Ký kết thỏa thuận hợp tác & tạo tài khoản vận hành: hai bên sẽ thực hiện ký thỏa thuận hợp tác và Sendo sẽ tạo 1 tài khoản hoặc duyệt tài khoản mà đối tác đã ký qua ứng dụng ở bước 1.1.1, kích hoạt Station trên hệ thống và cung cấp cho đối tác để vận hành Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ

2.1. Trong bản Quy Chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1.1. “Hợp Đồng” bao gồm Thoả Thuận và Quy Chế và phụ lục của Thoả Thuận (nếu có);

2.1.2. “Khách hàng” là người mua hàng hóa thông qua Website hoặc ứng dụng tại  https://www.sendo.vn/sendofarm và nhận hàng tại các Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station

2.1.3. “Bên Cung Cấp Thông Tin” là bên cung cấp tất cả những thông tin liên quan đến Hợp Đồng. Bên Cung Cấp Thông Tin bao gồm cả giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý của Bên Cung Cấp Thông Tin.

2.1.4. “Bên Nhận Thông Tin” là bên nhận tất cả những thông tin liên quan đến Hợp Đồng. Bên Nhận Thông Tin bao gồm cả giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý của Bên Nhận Thông Tin.

2.1.5. “Dịch Vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm” hoặc “Dịch Vụ” là việc Đối Tác cung cấp Điểm Nhận Hàng Sendo Farm cho Sendo; 

2.1.6. “Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station” là địa điểm có địa chỉ xác định theo Thoả Thuận do Đối Tác cung cấp nhằm làm nơi nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển để giao cho Khách Hàng;

2.1.7. “Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station” hoặc “Đối Tác” là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp Dịch Vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm cho Sendo và được hưởng Hoa Hồng từ việc thực hiện Dịch Vụ;

2.1.8. “Đơn Hàng” là xác nhận giao dịch giữa Khách Hàng khi thực hiện thao tác đặt mua Hàng Hóa trên Ứng Dụng và/hoặc Website của Sendo Farm.

2.1.9. “Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng” là Đơn Hàng Thành Công đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 12.1.2 của Quy Chế này; 

2.1.10. “Đơn Hàng Thành Công” là Đơn Hàng Đối Tác đã nhận bàn giao từ Người Vận Chuyển và:

a. Đã giao cho Khách Hàng mà Khách Hàng không có khiếu nại trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày giao hoặc có khiếu nại của Khách Hàng nhưng kết quả xác minh, giải quyết khiếu nại của Sendo kết luận rằng Đối Tác không có lỗi; hoặc

b. Không thể giao cho Khách Hàng mà không phải do lỗi của Đối Tác; 

2.1.11. “Nhà Vận Chuyển” bao gồm Sendo và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Sendo;

2.1.12. “Giá Trị Của Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng” là giá trị của Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng không bao gồm phí vận chuyển (nếu có) và không bao gồm Khuyến Mại (nếu có);

2.1.13. “Hàng Hoá” là bất kỳ mặt hàng nào được bán trên Ứng Dụng và/hoặc Website, bao gồm các loại rau, củ, quả, thịt, cá, các loại hàng hóa tươi sống và các loại hàng hóa khác theo từng thời điểm quy định cụ thể của chính sách thưởng hoa hồng dành cho đối tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station

2.1.14. “Hoa Hồng” là số tiền mà Đối Tác nhận được từ Sendo theo quy định tại Điều 12.2 của Quy Chế này;

2.1.15. “Khuyến Mại” là việc khuyến mại được Sendo thực hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn: giảm giá, phiếu mua hàng;

2.1.16. “Lý Do Chính Đáng” là Lý do như thiên tai, địch họa, ốm đau hoặc các lý do được coi là Bất Khả Kháng theo quy định của Pháp luật hoặc các lý do được Sendo chấp thuận theo Quy chế này quy định.

2.1.17. “Ngày” là các ngày trong tuần mà Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station mở cửa hoạt động 

2.1.18. “Ngày Đóng Cửa hoạt động” là ngày Đối Tác tạm dừng cung cấp Dịch Vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station theo quy định tại Điều 7 của Quy Chế này;

2.1.19. “Ngày Mở Cửa” là Ngày mở cửa hoạt động được quy định tại Điều 5 Quy Chế này;

2.1.20. “Pháp Luật Việt Nam” hoặc “Pháp Luật” là toàn bộ các điều khoản và quy định của pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành có liên quan đến Hợp Đồng, việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt Hợp Đồng cũng như giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng;

2.1.21. “Gian lận, trục lợi” là các hành vi vi phạm các quy định nhằm mục đích trục lợi các chính sách/chương trình/khuyến mãi từ Sendo dành cho khách hàng.

2.1.22. “Phiên Đặt Hàng” là khung thời gian chốt lượng đơn hàng mà khách hàng đã đặt thông qua Website hoặc ứng dụng tại  https://www.sendo.vn/sendofarm

2.1.23. “Quy Chế” là Quy chế Vận hành dành cho Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station;

2.1.24. “Sendo” là Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ có mã số doanh nghiệp0312776486;

2.1.25. “Thoả Thuận” là Thoả thuận hợp tác cung cấp dịch vụ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm và/hoặc Giới thiệu Sendo Farm và/hoặc nạp Ví Farm được ký kết giữa Sendo và Đối Tác;

2.1.26. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin góp phần định danh Khách Hàng, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà Khách Hàng mong muốn giữ bí mật;

2.1.27. “Thông Tin Mật” là thông tin được quy định tại Điều 14 của Quy Chế này; 

2.1.28. “Thời Gian Mở Cửa” là thời gian được quy định tại Điều 6 của Quy Chế này;

2.1.29. “Thời Gian Lưu Trữ Hàng Hoá” là thời gian được quy định tại Điều 10 của Quy Chế  này;

2.1.30. “Tài Khoản Đối Tác” là tài khoản dùng để đăng nhập Website hoặc ứng dụng Sendo   Farm do Sendo cung cấp cho đối tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station

2.1.31. “Tủ đông/ Tủ mát” là thiết bị đáp ứng yêu cầu có sẵn của Đối Tác, dùng để phục vụ cho việc lưu trữ và bảo quản Hàng Hóa đã được Sendo kiểm tra và xác nhận.

2.1.32. “Hàng hóa bảo quản đông/mát”: là các loại Hàng Hóa quy định cần phải được bảo quản
ở trong tủ đông/tủ mát tại nhiệt độ thích hợp theo quy định của tiêu chất lượng hàng hóa
nhằm đảm bảo độ tươi và duy trì chất lượng của sản phẩm.

2.1.33. “Ứng Dụng” là ứng dụng Sendo Farm do Sendo sở hữu;

2.1.34. “Website” là website có đường dẫn https://www.sendo.vn/sendofarm do Sendo sở hữu;

2.1.35. Tài Xếnhận hàng hóa thaylà Đối Tác của Sendo.

2.1.36. Ví Farmlà tính năng dành cho khách hàng của Sendo, dùng để khách hàng nạp tiền vào và thanh toán khi mua hàng hóa trên Sendo Farm.

2.1.37. “Điểm nạp tiền Ví Farm” là chỉ nhân viên/ cộng tác viên của Sendo hoặc đối tác Station đã đăng ký tham gia làm điểm nạp tiền mặt vào Ví Farm cho khách hàng của Sendo.

2.1.38. “Dịch Vụ Giới Thiệu Sendo Farm” là dịch vụ giới thiệu khách hàng tiềm năng mua Hàng Hoá trên Ứng Dụng và/hoặc Website của Sendo để được hưởng Hoa Hồng theo chính sách của Sendo Farm.

2.1.39. Đối Tác Giới Thiệu Sendo Farm” là bên cung cấp Dịch Vụ Giới Thiệu Sendo Farm cho Sendo thông qua việc ký Thoả Thuận và đồng ý với mọi điều khoản, điều kiện của Quy chế này.

2.2. Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại.
2.3. Những thuật ngữ không được nêu tại Điều 2.1 của Quy Chế này sẽ được giải thích theo Pháp Luật.
CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION
Điều 3. Quyền của Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
3.1. Được Sendo cung cấp các thông tin, tài liệu và công cụ trong phạm vi cho phép để thực hiện Dịch Vụ;
3.2. Được Sendo thanh toán Hoa Hồng theo đúng quy định của Quy Chế;
3.3. Được quyền chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn nếu Sendo không tuân thủ Quy Chế với điều kiện phải thông báo trước cho Sendo 30 ngày làm việc;
3.4. Được Sendo khấu trừ và nộp thay các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định Pháp Luật;
3.5. Các quyền khác theo quy định Pháp Luật.
Điều 4. Nghĩa vụ của Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
4.1. Đảm bảo tuân thủ Hợp Đồng và quy định Pháp Luật;
4.2. Đồng ý để Sendo khấu trừ và nộp thay các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định Pháp Luật;
4.3. Chủ động theo dõi, cập nhật Quy Chế sau khi nhận được thông báo về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy Chế từ Sendo;
4.4. Không lợi dụng hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Sendo để thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng, thiệt hại cho Sendo;
4.5. Thông báo trước cho Sendo và tạm ngừng thực hiện công việc trong trường hợp nếu tiếp tục thực hiện công việc sẽ gây thiệt hại cho bên Sendo trước thời điểm tạm ngừng 10 (mười) ngày làm việc.
4.6. Các nghĩa vụ khác theo quy định Pháp Luật.
CHƯƠNG III. NGÀY MỞ CỬA, THỜI GIAN MỞ CỬA, NGÀY ĐÓNG CỬA HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION
Điều 5. Ngày Mở Cửa hoạt động
Ngày Mở Cửa hoạt động là tất cả các ngày trong tháng ngoại trừ Ngày Đóng Cửa hoạt động theo quy định tại Điều 7 của Quy Chế này.
Điều 6. Thời Gian Mở Cửa hoạt động
6.1.Trong Ngày Mở Cửa hoạt động, Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station phải mở cửa hoạt động từ 08 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút cho tất cả các ngày trong tuần (không bao gồm ngày chủ nhật, ngày nghỉ Lễ - trừ trường hợp đối tác có đăng ký hoạt động thêm ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ Lễ), các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Sendo quyết định cụ thể từng trường hợp này và sẽ thông báo cho đối tác thông qua các hình thức.
6.2.Trong suốt Thời Gian Mở Cửa hoạt động, Đối Tác hoặc người đại diện được ủy quyền từ đối tác phải đảm bảo luôn có mặt tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station.
Điều 7. Ngày Đóng Cửa hoạt động
7.1. Ngày Đóng Cửa hoạt động Đương Nhiên
Ngày Đóng Cửa hoạt động đương nhiên là ngày: Chủ nhật (nếu không ngoại lệ hoặc đối Tác có đăng ký tham gia hoạt động ngày Chủ Nhật, hoặc đối tác có đơn hàng vẫn còn trong thời hạn lưu trữ và khách hàng có nhu cầu lấy hàng trong thời gian lưu trữ này và rơi vào ngày Chủ Nhật), Lễ, Tết theo quy định của Pháp Luật.
7.2. Ngày Đóng Cửa hoạt động Tuỳ Chọn
Trong Tháng, ngoài Ngày Đóng Cửa hoạt động đương Nhiên (nếu có), Đối Tác có thể tuỳ chọn đóng cửa Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station tối đa 03 (ba) ngày với điều kiện Đối Tác đã thông báo cho Sendo trước 10 giờ 00 phút 03 (ba) ngày trước ngày dự kiến đóng cửa.
CHƯƠNG IV. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION
Điều 8. Nhận Bảng Thông Tin Hàng Hoá
8.1.Trong Ngày Mở Cửa hoạt động, trường hợp có Đơn Hàng lựa chọn Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station của Đối Tác làm điểm nhận Hàng Hoá, trước 12 tiếng so với giờ mở cửa kế tiếp, Sendo sẽ gửi danh sách đơn hàng qua một trong những hình thức sau: email, thông báo, Tài Khoản Đối Tác (bao gồm nhưng không giới hạn) Bảng Thông Tin Hàng Hoá tiếp nhận từ Đối Tác Vận Chuyển để giao cho Khách Hàng. Đối tác có trách nhiệm chủ động cập nhật danh sách các đơn hàng này, trường hợp nếu đối tác không cập nhật thì đối tác sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra.
8.2.Trong thời hạn 05 (năm) giờ tính từ thời điểm Đối Tác phải đăng nhập để kiểm tra số lượng Hàng Hoá mà Người Vận Chuyển sẽ giao đến Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station vào ngày hôm sau.
8.3. Trường hợp không thể truy cập được vào Tài Khoản Đối Tác, Đối Tác cần liên hệ ngay với Bộ Phận Hỗ Trợ của Sendo để được hỗ trợ. Mọi khiếu nại phát sinh từ việc Đối Tác không thông báo đúng quy định sẽ không được xem xét, giải quyết. Khi nhận được thông báo của Đối Tác, Sendo sẽ cung cấp thông tin về số lượng Hàng Hóa cho Đối Tác sớm nhất có thể trước giờ mở cửa kế tiếp.
Điều 9. Nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển
9.1.Trong Ngày Mở Cửa hoạt động, nếu phát sinh việc nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển thì hoạt động này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày. Trừ trường hợp bất khả kháng, Sendo sẽ phối hợp cùng Đối Tác để việc bàn giao hoàn tất trong ngày.
9.2. Khi nhận Hàng Hoá, Đối Tác phải thực hiện các công việc sau:
9.2.1. Xuất trình Tài Khoản Đối Tác cho Nhà Vận Chuyển đối chiếu trước khi nhận Hàng Hoá. Trường hợp người nhận là người được uỷ quyền thì người đó phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
9.2.2. Kiểm tra số lượng lô/kiện Hàng Hoá đầy đủ, niêm phong không bị mở, rách hoặc có bất kỳ khuyết điểm nào khác có thể nhận diện được bằng cảm quan bên ngoài. Trong trường hợp đối tác phát hiện lô/kiện hàng có khuyết điểm hoặc bị thiếu, rách niêm phong, Đối Tác phải chụp hình và/hoặc quay phim lại để cung cấp cho Sendo hỗ trợ xử lý.
9.2.3. Ký vào Biên bản bàn giao hàng hóa với Nhà Vận Chuyển (bản giấy hoặc hệ thống). Nếu ký bản giấy thì cần giữ lại 01 (một) bản chính để đối chiếu (khi cần). Sau khi ký Biên bản bàn giao hàng hóa với Nhà Vận Chuyển, Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với Hàng Hóa mình đã nhận.
9.2.4. Cập nhật Hàng Hoá đã nhận theo Biên bản bàn giao hàng hóa trên tại mục tương ứng của Tài Khoản Đối Tác. Trong trường hợp có sai sót, Đối Tác cần liên hệ ngay với Bộ phận SMD của Sendo để được hỗ trợ. Trong ngày Sendo nhận thông báo từ phía Đối Tác, Sendo sẽ hoàn thành việc giải quyết và phản hồi cho Đối Tác bằng điện thoại hoặc tin nhắn qua số điện thoại hotline hỗ trợ (sẽ cung cấp cho đối tác khi bắt đầu tham gia hoạt động), hoặc qua địa chỉ email: hotrostation@sendo.vn
9.3.Từ chối nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển:
9.3.1. Đối Tác được xem là từ chối nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển nếu:
a. Đối Tác không tiếp nhận các cuộc gọi của Nhà Vận Chuyển trong 15 (mười lăm) phút kể từ cuộc gọi đầu tiên được thực hiện vào thời điểm Nhà Vận Chuyển có mặt tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station;
b. Đối Tác trực tiếp từ chối nhận Hàng Hoá.
9.3.2. Mọi trường hợp Đối Tác từ chối nhận Hàng Hoá từ Nhà Vận Chuyển đều bị xem là vi phạm Hợp Đồng trừ các trường hợp sau đây:
a. Đối Tác có bằng chứng (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, đoạn phim) về việc kiện/lô Hàng Hoá không còn đầy đủ niêm phong, hoặc niêm phong có dấu hiệu bị mở hoặc bị rách; hoặc có bất kỳ khuyết điểm nào có thể nhận diện được bằng cảm quan bên ngoài.

b. Nhà Vận Chuyển không cung cấp Biên bản bàn giao hàng hóa. Trong trường hợp này, Đối Tác phải thông báo ngay cho Sendo qua điện thoạisố điện thoại hỗ trợ (sẽ được Sendo cung cấp cho đối tác khi bắt đầu tham gia hoạt động) để được hướng dẫn. Nếu không có hướng dẫn/thông báo nào khác từ Sendo, Đối Tác được phép từ chối nhận Hàng Hoá. 

c. Đối Tác đã gửi yêu cầu và được Sendo đồng ý trước bằng email: hotrostation@sendo.vn
Điều 10. Lưu trữ, bảo quản Hàng Hoá tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
10.1. Thời Gian Lưu Trữ Hàng Hoá tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
10.1.1. Thời gian lưu trữ đối với Hàng Hoá của từng Đơn Hàng được thể hiện trên Tài Khoản Đối Tác (“Thời Gian Lưu Trữ Hàng Hoá”). Riêng đối với các sản phẩm hàng khô/FMCG, đối tác vui lòng lưu trữ thêm một (01) ngày mở cửa (Tức T+2, với T là ngày Đơn Hàng được giao tới điểm của Đối Tác.
10.1.2. Thời Gian Lưu Trữ Hàng Hoá có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm và sẽ được thông báo bằng email cho Đối Tác trước ngày áp dụng thay đổi.
10.2. Quy định về lưu trữ Hàng Hoá tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
10.2.1. Khu vực lưu trữ Hàng Hoá phải sạch sẽ, hợp vệ sinh, khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời.
10.2.2. Khu vực lưu trữ Hàng Hoá phải tránh xa hóa chất, chất tẩy rửa, axit... các loại hóa chất bám màu hay có thể gây hư hỏng lên Hàng Hóa.
10.2.3. Khu vực lưu trữ Hàng Hoá phải tránh các nguồn khói có thể ám mùi lên hàng hóa, tránh xa nguồn lửa.
10.2.4. Hàng Hóa là thực phẩm cần được đặt/để cách mặt đất tối thiểu 60cm.
10.2.5. Không để Hàng Hóa chồng lên nhau, không để vật nặng lên Hàng Hoá dẫn đến hư hỏng.
10.2.6. Không để động vật, côn trùng tiếp cận, xâm nhập làm hư hỏng Hàng Hóa.
10.2.7. Hạn chế trẻ nhỏ lại gần khu vực trữ Hàng Hoá.
10.3. Quy định về lưu trữ Hàng Hoá cần bảo quản mát (dành cho Đối Tác đăng ký làm Điểm nhận hàng bảo quản mát)

10.3.1. Nhận diện Hàng Hóa cần bảo quản mát

a. Cập nhật thông tin Đơn Hàng bảo quản mát trên ứng dụng: 

Đơn Hàng có sản phẩm cần bảo quản mát thì trên đơn hàng sẽ có nhãn (icon) thể hiện Hàng Hóa cần được bảo quản mát. Đối Tác có thể kiểm tra trong mục chi tiết đơn hàng.

b. Nhận diện đơn hàng bảo quản mát thực tế:

- Đơn Hàng có sản phẩm cần bảo quản mát thì các sản phẩm sẽ được đóng gói theo quy chuẩn riêng, trong những kiện riêng khác biệt với những sản phẩm được bảo quản thông thường. Ví dụ: Nếu Đơn Hàng vừa có sản phẩm bảo quản mát và sản phẩm bảo quản thông thường, thì các sản phẩm bảo quản mát sẽ được đóng gói trong kiện riêng còn các sản phẩm thông thường sẽ được đóng gói trong kiện riêng và sẽ có từ 02 (hai) kiện trở lên cho đơn hàng đó tùy theo số lượng sản phẩm thực tế.

- Trên bill của Đơn Hàng, sẽ có thể hiện hình thức bảo quản của Đơn Hàng đó “Thường; Mát; Thường & Mát). Tùy vào sản phẩm trong đơn hàng thực tế mà hiển thị một nhãn hoặc nhiều nhãn tương ứng. 

10.3.2. Lưu trữ và bảo quản Hàng Hóa cần bảo quản mát trong thiết bị chuyên dụng tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station

a. Nhiệt độ: Đảm bảo nhiệt độ lưu trữ từ 10C → 50C.

b. Không gian lưu trữ:

- Đảm bảo không gian lưu trữ tối thiểu của thiết bị chuyên dụng tối thiểu cho 20 Đơn Hàng có sản phẩm cần bảo quản mát (lưu ý chỉ những sản phẩm cần bảo quản mát mới cần để trong thiết bị chuyên dụng).

- Không xếp vật nặng khác lên các sản phẩm cần bảo quản mát, tránh hàng hóa bị dập, cấn gây ảnh hưởng chất lượng.

c. Sự cố: Nếu xảy ra sự cố mất điện hoặc hư hỏng thiết bị lưu trữ, cần báo ngay cho nhân viên hỗ trợ của Sendo qua số điện thoại hỗ trợ (được Sendo cung cấp cho Đối Tác khi bắt đầu tham gia hoạt động), hoặc qua email: hotrostation@sendo.vn để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

10.3.3. Quy trình nhận hàng, phân loại, lưu trữ Đơn Hàng có sản phẩm cần bảo quản mát.

- Khi Đối Tác nhận hàng hóa được giao đến từ Sendo hoặc Nhà vận chuyển của Sendo, Đối Tác cần kiểm tra và phân loại kiện hàng theo hình thức bảo quản, cách thức phân loại dựa theo mục 10.3.1.

- Đối với các kiện hàng cần bảo quản mát, Đối Tác di chuyển và cất vào thiết bị chuyên dụng dựa theo mục 10.3.2.

- Đối với các Đơn Hàng cần bảo quản mát có từ 2 kiện hàng trở lên, Sendo sẽ đánh dấubằng bútngay trên bao bì để đối tác dễ dàng nhận diện các kiện. Ví dụ: đơn hàng có 2 kiện cần bảo quản thường và 3 kiện cần bảo quản mát thì trên các kiện bảo quản thường sẽ được đánh dấu lần lượt là 1/2 và 2/2, đối với 3 kiện cần bảo quản mát thì trên các kiện bảo quản mát sẽ được đánh dấu lần lượt là 1/3, 2/3 và 3/3. 

- Đối Tác sắp xếp các kiện hàng chung đơn hàng gần nhau để tiện trong việc bàn giao cho Khách Hàng.

Điều 11. Giao Hàng Hoá cho Khách Hàng
11.1. Thời hạn, thời điểm giao Hàng Hoá
11.1.1. Trước khi Thời Gian Lưu Trữ Hàng Hoá kết thúc, Đối tác phải giao Hàng Hoá cho Khách Hàng. Trừ trường hợp có sự đồng ý của Sendo, thời điểm giao Hàng Hoá phải được tiến hành trong Thời Gian Mở Cửa của Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station
11.1.2. Nếu ngày cuối cùng của Thời Gian Lưu Trữ Hàng Hoá là Ngày Đóng Cửa hoạt động của Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station thì thời điểm giao Hàng Hoá phải diễn ra trong Thời Gian Mở Cửa của Ngày Mở Cửa đầu tiên sau Ngày Đóng Cửa trên, hoặc Đối Tác hỗ trợ bàn giao Hàng Hóa hoàn tất cho Khách Hàng trong Ngày Đóng Cửa.
11.1.3. Quá thời hạn quy định tại Điều 11.1.1, Điều 11.1.2 mà Khách Hàng không nhận Hàng Hoá thì Đối Tác phải thông báo bằng cuộc gọi hoặc tin nhắn đến số điện thoại hỗ trợ hoặc email: hotrostation@sendo.vn cho Sendo ngay trong Ngày Mở Cửa hoạt động tiếp theo.
11.2.Khi bàn giao Hàng Hoá cho khách hàng, Đối Tác phải thực hiện các công việc sau:
11.2.1. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin Hàng Hoá sẽ nhận; bao gồm thông tin số điện thoại, mã đơn hàng và chủ động gọi vào số điện thoại của khách để xác minh.
11.2.2. Kiểm tra Hàng Hóa kỹ lưỡng trước khi giao để tránh sai sót. Đảm bảo bàn giao đầy đủ Hàng Hóa cho Khách Hàng (Đơn Hàng phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ số kiện) như đã nhận từ Nhà Vận Chuyển của Sendo.
11.2.3 Giao Hàng Hoá cho Khách Hàng đồng thời yêu cầu Khách Hàng kiểm tra Hàng Hóa trước khi nhận bàn giao bao gồm số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm (đồng kiểm) và yêu cầu Khách Hàng ký xác nhận tình trạng Hàng Hoá sau khi kiểm tra hoặc Đối Tác phải lưu giữ hình ảnh, đoạn phim của quá trình kiểm tra. Trường hợp Khách Hàng từ chối đồng kiểm, Đối Tác phải lưu giữ hình ảnh, đoạn phim của quá trình bàn giao đầy đủ Hàng Hóa cho Khách Hàng (nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ số kiện). Nếu khách hàng có khiếu nại liên quan đến Hàng Hoá sau khi kiểm tra, Đối Tác hỗ trợ hướng dẫn khách hàng thao tác khiếu nại trên Ứng Dụng hoặc hỗ trợ tạo khiếu nại cho khách hàng ngay trên ứng dụng của đối tác.
11.2.4 Cập nhật tình trạng đã giao hàng tại mục tương ứng của Đơn Hàng/Hàng Hoá trên Tài Khoản Đối Tác. Trường hợp có sai sót liên quan đến việc cập nhật tình trạng giao Hàng Hoá trên Tài Khoản Đối Tác, Đối Tác phải liên hệ với Sendo để được hỗ trợ xử lý.

11.3. Bàn giao Đơn Hàng cho Khách Hàng có sản phẩm cần bảo quản mát (dành cho Đối Tác đăng ký làm Điểm nhận hàng bảo quản mát)

- Đối Tác kiểm tra thông tin Đơn Hàng trên ứng dụng của đối tác, dựa vào nhãn trên sản phẩm để phân biệt khu vực bảo quản Hàng Hóa của Đơn Hàng đó.

- Đối tác cần kiểm tra kỹ thông tin số kiện ở ứng dụng Đối Tác và thông tin trên kiện hàng để đảm bảo bàn giao đủ số kiện của Đơn Hàng.

- Đảm bảo giao đủ hàng hóa cho Khách Hàng.

- Khi bàn giao nếu Hàng Hóa có vấn đề về chất lượng thì đối tác phải quay phim, chụp hình lại và thông báo ngay cho Sendo để phối hợp xử lý.

11.4. Bàn giao Hàng Hóa cho Tài Xế nhận Hàng Hóa thay (áp dụng cho đơn hàng mà khách hàng chọn dịch vụ Giao Hàng Tận Nhà của Sendo)
11.4.1. Thực hiện tương tự như Điều 11 trong quy chế này. Tuy nhiên, người lấy hàng là Tài Xế của Bên Thứ Ba (là Nhà Vận Chuyển cho dịch vụ Giao Hàng Tận Nhà của Sendo). Khi bàn giao Hàng Hóa cho Tài Xế, Đối Tác cần lưu ý kiểm tra thông tin tài xế, biển số xe trên mã đơn hàng trong app Đối Tác phải khớp với thông tin tài xế, biển số xe thực tế của Tài Xế đến nhận thay Hàng Hóa. Tài Xế cũng phải cung cấp thông tin mã đơn hàng trên app Tài Xế khớp với thông tin trên app Đối Tác (thông tin nhận Hàng Hóa thay hợp lệ).
11.4.2. Tài Xế chỉ thực hiện lấy hàng một lần duy nhất cho một hoặc nhiều đơn hàng cùng lúc. Do đó, Đối Tác phải đảm bảo bàn giao chính xác một hoặc nhiều đơn hàng mà Tài Xế có thông tin nhận Hàng Hóa thay hợp lệ. Việc bàn giao bao gồm các nội dung đã liệt kê ở điều 11 trong quy chế này. Đối tác phải đảm bảo các đơn hàng đều còn nguyên đai, nguyên kiện, đầy đủ số kiện. Đặc biệt là các đơn hàng có cả hàng thường và hàng mát.
11.4.3. Thực hiện việc đồng kiểm về số lượng kiện hàng, nguyên đai nguyên kiện cho mỗi đơn hàng và tiến hành lưu giữ hình ảnh, đoạn phim về việc bàn giao Hàng Hóa cho Tài Xế để có cơ sở xử lý tranh chấp về sau (nếu có).
11.4.4. Đảm bảo tiến hành thao tác cập nhật trạng thái đơn hàng trong app Đối Tác thành Đã Bàn Giao cho Tài Xế. Đối tác lưu ý kỹ lưỡng việc Tài Xế hủy lấy hàng trong quá trình bàn giao. Nếu phát hiện thấy trường hợp trên (Đơn hàng trở về trạng thái Tìm Tài Xế) hoặc dấu hiệu bất thường khác, cần ngừng ngay việc bàn giao Hàng Hóa và phải lập tức báo ngay cho Sendo hoặc nhân viên có thẩm quyền của Sendo để được hỗ trợ xử lý.
11.4.5. Hỗ trợ Tài Xế trong việc nhận Hàng Hóa (túi nilon, dây buộc…) trong khả năng và điều kiện của Đối Tác để việc bàn giao Hàng Hóa diễn ra thuận lợi.

11.4.6. Trong trường hợp Tài Xế thực hiện việc Giao Hàng Tận Nhà thất bại sau khi đã nhận Hàng Hóa thay thành công từ Đối Tác. Hàng Hóa sẽ được trả về điểm của Đối Tác để Khách Hàng vẫn có thể ra điểm lấy Hàng Hóa. Đối Tác nhận lại đơn hàng từ Tài Xế cần kiểm tra kỹ lưỡng ngoại quan nguyên đai, nguyên kiện và số kiện nhận lại. Trường hợp không đảm bảo hoặc có dấu hiệu bất thường, Đối Tác có quyền từ chối nhận lại Hàng Hóa nhưng phải cung cấp được bằng chứng hợp lệ bao gồm hình ảnh, đoạn phim ghi lại quá trình đó. Ngoài ra, Đối Tác có thể báo ngay cho Sendo hoặc nhân viên có thẩm quyền của Sendo để được hỗ trợ xử lý

 

Với các đơn hàng mà Đối Tác nhận lại Hàng Hóa từ Tài Xế, Sendo hỗ trợ Đối Tác mỗi đơn hàng thêm Y tiền hoa hồng cho việc lưu trữ lại. Mức hoa hồng Y nằm ở Điều 12 của quy chế này.

Điều 12. Tạo Khiếu nại và Xác nhận Khiếu nại cho Khách Hàng
12.1. Tính năng Tạo Khiếu Nại cho Khách Hàng
12.1.1. Là tính năng có sẵn trên ứng dụng Đối Tác Điểm Nhận Hàng Sendo Farm. Station có quyền truy cập và tạo khiếu nại giùm khách hàng trên đơn hàng tương ứng.
12.1.2. Trong quá trình hoạt động, nếu Station chủ động phát hiện đơn hàng có phát sinh lỗi như hư hỏng, thiếu hàng, thiếu kiện, hàng hết hạn… hoặc do khách hàng phản ánh, Station được quyền truy cập vào tính năng này và hỗ trợ Khách Hàng tạo Khiếu Nại.
12.1.3. Khi sử dụng tính năng này, Station phải đảm bảo khiếu nại là đúng sự thật, chính xác và đã có sự đồng thuận từ phía khách hàng đã đặt đơn hàng ấy.
12.1.4. Nếu phát hiện hành vi Khiếu Nại không đúng sự thật, hoặc lợi dụng Khiếu Nại để gian lận, trục lợi; Sendo có toàn quyền quyết định hình thức xử lý.
12.2.Xác nhận Khiếu Nại cho Khách Hàng

12.2.1. Trong trường hợp đơn hàng có phát sinh Khiếu nại. Nhân viên có thẩm quyền của Sendo có thể tiến hành liên hệ với Đối Tác để xác minh thông tin. Đối tác cần phối hợp với Sendo và đảm bảo thông tin cung cấp là đúng, chính xác.

12.2.2. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật; Sendo có toàn quyết phán quyết Khiếu nại và Đối Tác phải đồng thuận với phán quyết đã đưa ra.
CHƯƠNG V. CHÍNH SÁCH CHI TRẢ HOA HỒNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION
Điều 13. Hoa Hồng
13.1. Điều kiện hưởng Hoa Hồng
13.1.1. Đối Tác được hưởng Hoa Hồng với mỗi Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng;
13.1.2. Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Có Hàng Hoá tham gia chương trình tính Hoa Hồng;
- Có thông tin về số điện thoại, địa chỉ Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station đúng với thông tin Đối Tác đã cung cấp trong Thoả Thuận;
- Đáp ứng các điều kiện quy định và phát sinh trong thời gian áp dụng chương trình chi hoa hồng được công bố cụ thể vào từng thời điểm trên Ứng Dụng hoặc Website.
13.2. Công thức tính Hoa Hồng

Hoa Hồng = T% * Giá Trị Của Sản Phẩm Trong Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng


Giá trị của sản phẩm (không bao gồm cước phí vận chuyển) và sau khi đã trừ các khoản Sendo hỗ
trợ và hoặc khuyến mại

13.2.1. Hoa Hồng Ngày Mở Cửa


Trong đó: T% với Đơn Hàng Thành Công được định nghĩa theo mục 2.1.10 a và T% - 1% với Đơn
Hàng Thành Công được định nghĩa theo mục 2.1.10b (trừ trường hợp có quy định khác tuỳ từng
thời điểm)

13.2.2. Hoa Hồng trong trường hợp đối tác có đăng ký hoạt động thêm ngày Chủ Nhật (chỉ áp
dụng cho các đơn hàng được giao đến Đối Tác trong phiên giao hàng ngày Chủ nhật)

 

Trong đó: T% với Đơn Hàng Thành Công được định nghĩa theo mục 2.1.10 a và T% - 1% với Đơn
Hàng Thành Công được định nghĩa theo mục 2.1.10b (trừ trường hợp có quy định khác tuỳ từng
thời điểm)

13.2.3. Mức Hoa Hồng Trên Từng Nhóm Sản Phẩm


a. Nhóm hàng ngoại lệ: Gồm các mặt hàng Bia, Mì tôm, Dầu ăn, Trứng và tất cả các loại Sữa.

T = 2%.

b. Nhóm đồ khô (các mặt hàng không tươi, sống) và FMCG: T = 5%c. Nhóm hàng tươi, sống bao gồm Thịt, Hải Sản: T = 5%
d. Nhóm hàng tươi, sống bao gồm Rau, Củ, Quả: T = 8%
e. Nhóm hàng tươi, sống bao gồm Trái Cây: T = 8%

13.3 Mức hỗ trợ cho Đối Tác nhận bảo quản mát; Mức hỗ trợ cho đơn hàng mà Đối Tác nhận lại Hàng Hóa từ Tài Xế trong dịch vụ Giao hàng Tận Nhà của Sendo và Mức hỗ trợ cho Đối Tác gắn bảng hiệu đền điểm nhận hàng Sendo Farm

a. Đối với Mức hỗ trợ cho Đối Tác nhận bảo quản mát, Sendo chi trả 100,000 VNĐ/ tháng với điều kiện đối tác có tối thiểu 1 đơn hàng bảo quản mát được hoàn tất phát sinh trong chu kỳ tính thưởng và Đối Tác phải hoạt động (bao gồm hoạt động bảo quản mát) cho đến ngày chốt thưởng. Các trường hợp ngoại lệ phải được Sendo chấp thuận xử lý. Mức hỗ trợ này được áp dụng sau cùng trong quá trình đối soát.

b. Đối với Mức hỗ trợ cho đơn hàng mà Đối Tác nhận lại Hàng Hóa từ Tài Xế trong dịch vụ Giao Hàng Tận Nhà của Sendo, Hoa Hồng Y bằng 2,000 VNĐ cho đơn hàng thỏa 2.1.10 a và 1,000 VNĐ cho đơn hàng thỏa 2.1.10 b.

c. Đối với Đối Tác có đăng ký làm điểm gắn bảng hiệu đèn điểm nhận hàng Sendo Farm, đã ký thỏa thuận gắn, bảo quản và sử dụng bảng hiệu đèn điểm nhận hàng Sendo Farm với Sendo và đã được thi công hoàn tất bảng hiệu đèn. Đối tác bật đèn tối thiểu 2 tiếng/ngày từ 18h đến 20h các ngày Đối Tác thực hiện công việc Điểm nhận hàng Sendo Farm với Sendo và tối thiểu 24 ngày/tháng. Mức hỗ trợ tiền điện là 100,000 VNĐ/tháng dương lịch cho đối tác hoàn thành điều kiện trên. Trong trường hợp đối tác không thực hiện đúng cam kết hoặc không thỏa điều kiện trên, mức hỗ trợ sẽ là 3,000 VNĐ nhân cho số ngày Đối Tác thực hiện công việc trên trong tháng.

Điều 14. Đối soát và thanh toán Hoa Hồng
14.1. Đối soát
14.1.1. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc đầu tiên hàng tháng, Sendo sẽ tiến hành gửi thông tin, số liệu các Đơn Hàng Được Tính Hoa Hồng của tháng liền kề trước qua email cho Đối Tác. Đối Tác kiểm tra và phản hồi trong vòng 03 (ba) ngày làm việc qua email cho Sendo. Đối Tác được xem là đồng ý với thông tin số liệu do Sendo cung cấp nếu không có bất kỳ phản hồi nào sau khi hết thời hạn nêu trên.
14.1.2. Trong trường hợp Đối Tác là cá nhân, Sendo phải thông báo qua email cho Đối Tác về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí, lệ phí theo Pháp Luật (nếu có) trước khi thực hiện việc thanh toán Hoa Hồng.
14.1.3. Trong trường hợp Đối tác có bất kỳ thắc mắc và/hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc đối soát, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và/hoặc phản hồi của Sendo, Đối Tác phải liên hệ Sendo bằng email và/hoặc số điện thoại 1900 6000 và/hoặc email hotro@sendo.vn. Các thắc mắc và/hoặc khiếu nại phát sinh sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.
14.2. Thanh toán Hoa Hồng
14.2.1. Thời hạn thanh toán:
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc (không bao gồm ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước) sau khi hoàn tất việc đối soát theo quy định tại Điều 13.1 Quy Chế này, Sendo thực hiện việc thanh toán cho Đối Tác.
14.2.2. Phương thức thanh toán:
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam theo phương thức khoản đến tài khoản ngân hàng của Đối Tác hoặc Ví Senpay của Đối Tác đã đăng ký.
CHƯƠNG VI. BẢO MẬT THÔNG TIN
Điều 15. Thông Tin Mật
15.1. “Thông Tin Mật” nghĩa là bất kỳ hoặc tất cả mọi thông tin và các tài liệu do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp và truyền đạt cho Bên Nhận Thông Tin mà được quy định, chỉ rõ hoặc ghi chú “mật” hoặc những thông tin mà mục đích của nó là chỉ để dành cho Bên Nhận Thông Tin. Để tránh hiểu nhầm, Thông Tin Mật được xem như bao gồm nhưng không giới hạn:
15.1.1. Các loại thông tin sau, hoặc các thông tin khác có bản chất tương tự, được trình bày hoặc không được trình bày dưới dạng văn bản: phát kiến, ý tưởng, khái niệm, giấy tờ, phần mềm tại mọi giai đoạn phát triển, thiết kế, bản vẽ, thông số kỹ thuật, quy cách kỹ thuật, kiểu dáng, nguyên mẫu, dữ liệu, mã nguồn, mã đối tượng, tài liệu, sách hướng dẫn, sơ đồ, biểu đồ phát triển, lược đồ, nghiên cứu, quy trình, thủ tục, chức năng, “bí quyết”, kỹ thuật và tài liệu marketing, kế hoạch marketing và phát triển, Thông Tin Cá Nhân, báo giá, chính sách giá và các thông tin tài chính;
15.1.2. Bất kỳ thông tin nào do bên thứ ba tiết lộ cho Bên Cung Cấp Thông tin có ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật;
15.1.3. Các thông tin do Bên Nhận Thông Tin soạn thảo và phát triển có sử dụng bất kỳ phần nào của Thông Tin Mật.
15.2.Thông Tin Mật không bao gồm các thông tin sau đây:
15.2.1. Đã hoặc sẽ được phổ biến rộng rãi không do vi phạm Hợp Đồng;
15.2.2. Không kèm theo nghĩa vụ bảo mật, đã thuộc sở hữu của Bên nhận thông tin từ trước đó, không phải do Bên Cung Cấp Thông Tin trao, cung cấp, chuyển giao, bán hoặc tiết lộ bằng cách khác (trực tiếp hoặc gián tiếp), mà Bên Nhận Thông Tin có thể chứng minh bằng các tài liệu văn bản;
15.2.3. Do Bên Nhận Thông Tin nhận được một cách hợp pháp không kèm theo nghĩa vụ bảo mật từ bên thứ ba – thông tin mà trước đó cũng được cung cấp cho bên thứ ba không đòi hỏi nghĩa vụ bảo mật;
15.2.4. Phải được công khai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của Pháp Luật Việt Nam, với điều kiện trong trường hợp Bên Nhận Thông Tin buộc phải tiết lộ Thông Tin Mật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định khác của Pháp Luật, Bên Nhận Thông Tin phải thông báo ngay cho Bên Cung Cấp Thông Tin để Bên Cung Cấp Thông Tin có cơ hội bác bỏ việc tiết lộ thông tin đó. Nếu không thể bác bỏ được, Bên Nhận Thông Tin chỉ được tiết lộ Thông Tin Mật trong phạm vi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Pháp Luật và hạn chế tối đa thiệt hại cho Bên Cung Cấp Thông Tin.
15.3. Với điều kiện không ảnh hưởng đến tinh thần chung của Điều 14.2, thông tin không được coi là đã được phổ biến rộng rãi khi được tiết lộ cho một số ít người vì mục đích thương mại, cũng như việc một phần thông tin riêng rẽ bị phổ biến rộng rãi không được coi là Thông Tin Mật đã bị lộ từ hai phần trở lên.
15.4. Toàn bộ Thông Tin Mật được tiết lộ theo Hợp Đồng vẫn thuộc sở hữu của Bên Cung Cấp Thông Tin. Dù được quy định rõ ràng, ngụ ý hoặc bằng cách khác, không điều khoản nào trong Hợp Đồng được hiểu là việc trao quyền hoặc cấp giấy phép của Bên Cung Cấp Thông Tin đối với việc sử dụng bất cứ Thông Tin Mật nào (bao gồm nhưng không giới hạn tới quyền sở hữu trí tuệ) cho Bên Nhận Thông Tin.
15.5. Không điều khoản nào trong Hợp Đồng được hiểu là có quy định buộc Bên Cung Cấp Thông Tin phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào cho Bên Nhận Thông Tin.
15.6. Bất kỳ Thông Tin Mật nào được Bên cung cấp thông tin tiết lộ cũng không tạo thành cam kết, bảo đảm hoặc bảo lãnh cho Bên Nhận Thông Tin; đồng thời, Bên Cung Cấp Thông Tin không có trách nhiệm hay nghĩa vụ về việc bảo đảm hoặc bảo lãnh nào đối với Bên Nhận Thông Tin.
Điều 16. Nghĩa vụ bảo mật

16.1. Trên cơ sở xem xét việc tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Cung Cấp Thông Tin, Bên Nhận Thông Tin cam kết và đảm bảo sẽ tuyệt đối giữ bí mật đối với các Thông Tin Mật đó và tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của Quy Chế này.

16.2. Bên Nhận Thông Tin cam kết rằng bản thân Bên Nhận Thông Tin chỉ sử dụng Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Hợp Đồng. Khi được thông báo hoặc được biết về việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ, lạm dụng và sử dụng sai mục đích đối với Thông Tin Mật, Bên Nhận Thông Tin phải thông báo ngay cho Bên Cung Cấp Thông Tin.
16.3. Bên nhận thông tin sẽ áp dụng mọi biện pháp và cách thức để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro đối với việc bị lộ Thông tin mật bằng cách đảm bảo rằng chỉ duy nhất người trực tiếp liên quan đến Hợp Đồng và có nghĩa vụ nắm bắt toàn bộ hoặc một phần Thông Tin Mật được tiếp cận phần Thông Tin Mật liên quan phù hợp với yêu cầu công việc.
16.4. Bên Nhận Thông Tin phải lưu giữ các Thông Tin Mật riêng rẽ với các tài liệu và sổ sách khác của mình. Đồng thời, Bên Nhận Thông Tin phải bảo đảm an toàn và kiểm soát Thông Tin Mật được lưu giữ dưới dạng tài liệu hoặc hình thức hữu hình khác. Theo yêu cầu của Bên Cung Cấp Thông Tin, vào bất kỳ thời điểm nào hoặc khi chấm dứt Thoả Thuận, tuỳ theo điều kiện nào xảy ra trước, Bên Nhận Thông Tin phải nhanh chóng hoàn trả cho Bên Cung Cấp Thông Tin (đồng thời ngừng sử dụng) toàn bộ Thông Tin Mật và toàn bộ các tài liệu, giấy tờ chứa hoặc tạo thành Thông Tin Mật, bao gồm các bản sao hoặc mô phỏng của các tài liệu đó. Từ thời điểm đó, Bên Nhận Thông Tin phải đảm bảo toàn bộ dấu vết của Thông Tin Mật được thể hiện dưới dạng tài liệu in ấn hoặc dữ liệu điện tử thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền kiểm soát của Bên Nhận Thông Tin đã được xoá. Ngoài ra, theo yêu cầu của Bên Cung Cấp Thông Tin, Bên Nhận Thông Tin phải cam kết đã tiêu hủy toàn bộ Thông Tin Mật và các tài liệu và giấy tờ chứa hoặc cấu thành Thông Tin Mật, cùng các bản sao và bản mô phỏng của các tài liệu đó, đồng thời gửi cho Bên Cung Cấp Thông Tin văn bản cam kết về việc tiêu hủy và ngừng sử dụng Thông Tin Mật.
16.5. Nghĩa vụ bảo mật thông tin tại Điều này vẫn có hiệu lực kể cả khi Hợp Đồng chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
Điều 17. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo mật
17.1. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Bên Cung Cấp Thông Tin và/hoặc khách hàng của Bên đó phát hiện Thông Tin Mật bị tiết lộ ra bên ngoài hoặc sử dụng sai mục đích bởi Bên Nhận Thông Tin hoặc bất kỳ nhân viên hiện thời hay nhân viên cũ của Bên Nhận Thông Tin, gây thiệt hại lập tức hoặc có thể xảy ra trong tương lai mà thiệt hại đó có thể xác định được, thì Bên Nhận Thông Tin phải bồi thường thiệt hại cũng như chịu các trách nhiệm pháp lý có liên quan theo quy định Pháp Luật. Thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại về chi phí đầu tư, doanh thu, uy tín, chi phí cho việc khắc phục hậu quả và những thiệt hại mà lẽ ra Bên Cung Cấp Thông Tin sẽ có được nếu như Thông Tin Mật không bị tiết lộ.
17.2. Bên vi phạm bằng tất cả khả năng và chi phí của mình, có nghĩa vụ phải ngăn chặn và chấm dứt ngay lập tức hành vi vi phạm để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại xảy ra cho Bên Cung Cấp Thông Tin.
CHƯƠNG VII. QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐIỂM NẠP TIỀN VÍ FARM
Điều 18. Đăng ký và điều kiện của điểm nạp tiền Ví Farm
18.1.Đối tác Station đăng ký làm điểm nạp tiền Ví Farm thông qua hình thức trực tiếp và được Sendo chấp thuận bằng văn bản hoặc email “hotrostation@sendo.vn”  hoặc thông qua ứng dụng đối tác và đã được Sendo xét duyệt.
18.2.Đối tác phải giữ số dư trong tài khoản Senpay hoặc số tiền có thể sẵn sàng nạp vào tài khoản Senpay tối thiểu 200,000 VNĐ trong thời gian hoạt động của điểm nạp tiền Ví Farm (cũng được hiểu là thời gian hoạt động của Điểm nhận hàng Sendo Farm mà quy chế này đã quy định). Điều này nhằm đảm bảo trải nghiệm tối thiểu dành cho khách hàng của Sendo Farm có nhu cầu nạp tiền Ví Farm tại các điểm nạp tiền bất kỳ trong hệ thống.
18.3. Đối tác phải đảm bảo việc sẵn sàng hỗ trợ khách hàng Sendo Farm có nhu cầu nạp tiền mặt vào Ví Farm trong suốt thời gian hoạt động. Không được từ chối việc nạp tiền mà không có lí do hợp lý được chấp thuận bởi Sendo hoặc trường hợp số tiền cần nạp vượt quá năng lực nạp tiền của đối tác tại thời điểm ấy.
Điều 19. Hoạt động nạp tiền Ví Farm

19.1. Khi có khách hàng của Sendo Farm đến điểm nạp tiền Ví Farm của đối tác và có nhu cầu nạp tiền mặt vào Ví Farm. Đối tác nên tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây để việc nạp tiền diễn ra thuận lợi và suôn sẻ:

- Xác định nhu cầu nạp tiền của khách hàng và số dư trong ví Senpay của đối tác, nếu chưa đủ tiền trong ví Senpay, đối tác có thể nạp thêm vào ví trước khi thực hiện giao dịch nạp tiền.

- Xác định chính xác số điện thoại Ví Farm cần nạp tiền là của khách hàng hay là của người khác mà khách hàng ra nạp hộ và số điện thoại Ví Farm này đã được kích hoạt chưa. Nếu chưa, đối tác có thể báo khách hàng kích hoạt Ví Farm trước khi tiến hành giao dịch nạp tiền.

- Kiểm tra số tiền mặt của khách hàng đang có sẵn tương đương số tiền cần nạp vào Ví Farm trước khi thực hiện giao dịch nạp tiền.

- Đăng nhập ứng dụng Senpay hoặc mục Senpay trên ứng dụng đối tác; Chọn mục nạp tiền Ví Farm; Chọn số điện thoại mà khách hàng muốn nạp; Đề nghị khách hàng xác nhận nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được hiển thị: “Số điện thoại cần nạp, số tiền cần nạp…”

- Sau khi khách hàng đã xác nhận, đối tác tiến hành nạp tiền theo thông tin đã được xác nhận phía trên và thu lại số tiền mặt tương ứng từ khách hàng.

- Đề nghị khách hàng kiểm tra tài khoản Ví Farm đã được nạp sau giao dịch trên, nếu số tiền vừa được nạp đã qua Ví Farm của khách hàng thì giao dịch đã hoàn thành. Trường hợp giao dịch chưa hoàn thành, đối tác vui lòng liên hệ Sendo để được hỗ trợ kịp thời.

19.2. Trường hợp đối tác tiến hành nạp tiền nhưng xuất hiện thông báo “Ví Farm chưa được kích hoạt”, tức là số điện thoại mà khách hàng cung cấp cho đối tác chưa được kích hoạt Ví Farm. Lúc này giao dịch sẽ không hoàn thành. Đối tác hướng dẫn khách hàng vào tài khoản Sendo và thực hiện liên kết Senpay để kích hoạt Ví Farm.
19.3. Các trường hợp đối tác thực hiện đúng các thao tác đã được hướng dẫn nhưng giao dịch báo lỗi hoặc hệ thống báo lỗi, đối tác vui lòng liên hệ ngay cho Sendo để được hỗ trợ.
Điều 20. Hành vi không được chấp thuận
20.1. Lợi dụng Ví Farm và việc nạp tiền Ví Farm để trục lợi cá nhân.
20.2.Phối hợp khách hàng hoặc các cá nhân khác để lợi dụng Ví Farm và việc nạp tiền Ví Farm để trục lợi có tổ chức.
Điều 21. Hoa hồng trên mỗi giao dịch nạp tiền Ví Farm
Sendo chi trả hoa hồng cho đối tác sau mỗi giao dịch nạp tiền Ví Farm thành công, hợp lệ và không gian lận mức chiết khấu Y % dựa trên giá trị giao dịch trực tiếp trên Ví Senpay của đối tác. Mức chiết khấu Y % sẽ được ban hành thông qua các chính sách của Sendo tùy từng thời điểm. Trường hợp không có chương trình, đồng nghĩa Sendo sẽ không chi trả hoa hồng trong quãng thời gian đó.
CHƯƠNG VIII. QUY ĐỊNH DÀNH CHO ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU SENDO FARM
Điều 22. Giới thiệu chung về Dịch Vụ Giới Thiệu Sendo Farm

Dịch Vụ Giới Thiệu Sendo Farm là dịch vụ giới thiệu khách hàng tiềm năng mua Hàng Hoá trên Ứng Dụng và/hoặc Website của Sendo để được hưởng Hoa Hồng theo chính sách và điều kiện của Hợp Đồng.

Theo đó Đối tác Giới thiệu Sendo Farm bằng kỹ năng, khả năng của mình giới thiệu Sendo Farm đến khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ Sendo farm và được nhận hoa hồng dựa trên giá trị đơn hàng của các Khách hàng hợp lệ sử dụng Sendo Farm do Đối tác Giới thiệu Sendo Farm giới thiệu trong thời gian quy định tại Hợp đồng này

Điều 1. Quy trình trở thành “Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral”

Bước 1: Đăng ký: Cá nhân có nhu cầu trở thành “Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral” đăng ký tại Ứng dụng đối tác Sendo Farm và cung cấp các hồ sơ và đáp ứng theo quy định của Sendo như sau:

 

mceclip0.png

Bước 2: Tiếp nhận code giới thiệu: “Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral” sẽ được Sendo cung cấp 1 mã code định danh 

Bước 3: Chia sẻ code giới thiệu: Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral chia sẻ code giới thiệu của mình cho bạn bè, người thân, người quen của mình để áp khi mua hàng trên Sendo Farm.

Bước 4: Khách hàng mua hàng: Khách hàng mới của Sendo online Groceries vào Sendo App và nhập mã Code mà Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral đã cung cấp trong đơn hàng mình đặt mua.

Bước 5: Sendo sẽ ghi nhận Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral

Bước 6: Sendo sẽ tổng hợp và đối soát các đơn hàng giao nhận thành công (không có khiếu nại, hủy, hoàn) mà khách hàng đã mua theo chính sách áp dụng tại thời điểm đó.

Bước 7: Sau khi Sendo & đối tác đã đồng ý với kết quả đối soát, Sendo sẽ tiến hành trả thưởng cho Đối tác giới thiệu Sendo Farm/Sendo Referral 

Lưu ý: Trước khi nhận thưởng bắt buộc đối tác sẽ phải ký kết thỏa thuận và hoàn tất mọi thủ tục quy định của Sendo.

Không áp dụng đồng thời các chương trình giới thiệu khác.

Không áp dụng cho nhân viên kinh doanh của Sendo.

Sendo toàn quyết phán quyết một hành vi là gian lận nếu phát hiện trục lợi và/hoặc gây thiệt hại cho Sendo.

Điều 23. Điều kiện hưởng Hoa Hồng

Đối Tác chỉ được hưởng Hoa Hồng cho mỗi Đơn Hàng Giới Thiệu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

- Khách hàng đã đặt hàng và thanh toán thành công; 

- Đơn Hàng Giới Thiệu đáp ứng tất cả các điều kiện quy định và phát sinh trong thời gian áp dụng chính sách được công bố cụ thể vào từng thời điểm và trên Ứng Dụng và/hoặc Website.

CHƯƠNG IX. QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO ĐỐI TÁC ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/SENDO STATION
Điều 24. Các quy tắc và hình thức xử lý
24.1. Ngoài các hình thức xử lý vi phạm tương ứng, Đối Tác phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho Sendo và/hoặc Khách Hàng.

24.2.a Sendo có quyền tạm dừng Tài Khoản hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này nếu Đối Tác có hành vi Vi Phạm Pháp Luật, vi phạm tiêu chuẩn dịch vụ nhưng không phối hợp cùng Sendo trong việc giải quyết những thiệt hại đã gây ra hay thực hiện cam kết không tái phạm; hoặc vi phạm nhiều lần không cải thiện. Sendo sẽ tiến hành thông báo cho Đối Tác qua nhóm làm việc chung hoặc email hoặc điện thoại hoặc trực tiếp trước khi tiến hành tạm dừng tài khoản, cũng như đi đến chấm dứt Thỏa Thuận nếu cần thiết.

24.2.b Sendo có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận sau khi đã báo trước 7 ngày.
24.3.Trong trường hợp phát hiện Đối Tác có dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm Pháp Luật, Sendo sẽ yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý và phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý vi phạm.

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

HÀNH VI VI PHẠM HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

Vi phạm lần 1

Vi phạm lần 2

Vi phạm lần 3
24.3.1. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Duy trì hồ sơ hợp lệ khi hoạt động

Đối Tác phải duy trì các giấy tờ pháp lý phù hợp với quy định của Pháp Luật và đảm bảo tính hợp lệ của các giấy tờ pháp lý đó trong suốt thời hạn của Hợp Đồng 

Cung cấp cho Sendo các giấy tờ pháp lý giả mạo hoặc không đúng quy định của Pháp Luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu)
Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Đe doạ, cố ý gây thương tích, quấy rối hoặc xúc phạm dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận

Đối Tác có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Pháp Luật nếu thực hiện bất kỳ hành vi đe doạ, cố ý gây thương tích, quấy rối hoặc xúc phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Sendo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý vi phạm.

Đe doạ Khách Hàng, Người Vận Chuyển hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Sendo dưới mọi hình thức
Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Cố ý gây thương tích cho Khách Hàng, Người Vận Chuyển hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Sendo Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Thực hiện hành vi quấy rối tình dục đối với Khách Hàng, Người Vận Chuyển hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Sendo dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn dâm ô, cưỡng dâm, hiếp dâm, tấn công tình dục, phô bày khiếm nhã, khiêu dâm, gạ gẫm quan hệ tình dục Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Làm nhục Khách Hàng, Người Vận Chuyển hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của Sendo dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lăng mạ, bôi nhọ, vu khống, châm biếm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm
Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Hành vi sử dụng bia, rượu, ma tuý, các chất có chứa cồn, các chất kích thích hoặc các chất gây nghiện khác sẽ không được chấp nhận

Sử dụng bia, rượu, các chất có chứa cồn, các chất kích thích hoặc các chất gây nghiện khác trong Thời Gian Mở Cửa gây thiệt hại Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Đối Tác không được sử dụng bia, rượu, ma tuý, các chất có chứa cồn, các chất kích thích hoặc các chất gây nghiện khác trong Thời Gian Mở Cửa. Nếu phát hiện Đối Tác sử dụng ma tuý, Sendo sẽ yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý và phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý vi phạm Sử dụng ma tuý trong Thời Gian Mở Cửa bất kể có gây thiệt hại hay không Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Cam kết tuân thủ Pháp Luật

Ngoài các hành vi nêu trên, Đối Tác có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Pháp Luật nếu thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm Pháp Luật nào khác. Sendo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý vi phạm.

Bị kết luận có hành vi vi phạm Pháp Luật bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Ngưng hợp tác vĩnh viễn
24.3.2.   TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG

Tôn trọng quyền riêng tư của Khách Hàng

Đối Tác phải giữ bí mật tất cả Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng mà Đối Tác có được trong quá trình thực hiện Hợp Đồng. Tuyệt đối nghiêm cấm việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ trái quy định Pháp Luật các Thông Tin Cá Nhân nêu trên. Đối Tác có trách nhiệm tuân thủ các quy định Pháp Luật về quyền riêng tư khi sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station.

Thu thập, sử dụng, hoặc tiết lộ dưới mọi hình thức Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người sở hữu Thông Tin Cá Nhân đó và/hoặc Sendo Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Không phân biệt đối xử với Khách Hàng

Đối Tác không được từ chối cung cấp Dịch Vụ hoặc đưa ra nhận xét xúc phạm Khách Hàng như phân biệt chủng tộc, vùng miền, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, giới tính, tuổi tác hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.

Đối Tác có thái độ và/hoặc hành vi thể hiện sự phân biệt đối xử với Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền, phân biệt sắc tộc. Nhắc nhở và không tính Hoa Hồng cho Đơn Hàng của Khách Hàng đó Không thanh toán toàn bộ Hoa Hồng trong Ngày Mở Cửa có Hành Vi Vi Phạm Không thanh toán toàn bộ Hoa Hồng trong Ngày Mở Cửa có Hành Vi Vi Phạm và ngưng hợp tác vĩnh viễn.

Cư xử đúng mực với Khách Hàng

Đối Tác phải luôn cư xử đúng mực và chu đáo với Khách Hàng, hỗ trợ Khách Hàng tối đa có thể trong quá trình giao, nhận Hàng Hoá.

Cư xử thô lỗ, cộc cằn hoặc có thái độ khiếm nhã, chửi thề, cãi nhau với Khách Hàng Nhắc nhở và không tính Hoa Hồng cho Đơn Hàng của Khách Hàng đó Không thanh toán toàn bộ Hoa Hồng trong Ngày Mở Cửa có Hành Vi Vi Phạm Không thanh toán toàn bộ Hoa Hồng trong Ngày Mở Cửa có Hành Vi Vi Phạm và ngưng hợp tác vĩnh viễn.
Liên hệ Khách Hàng bằng mọi hình thức không vì mục đích thực hiện Hợp Đồng hoặc nhằm mục đích quấy rối hoặc khủng bố Nhắc nhở và không tính Hoa Hồng cho Đơn Hàng của Khách Hàng đó Không thanh toán toàn bộ Hoa Hồng trong Ngày Mở Cửa có Hành Vi Vi Phạm Không thanh toán toàn bộ Hoa Hồng trong Ngày Mở Cửa có Hành Vi Vi Phạm và ngưng hợp tác vĩnh viễn.
Có hành vi gây mất trật tự với người khác tại Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cự cãi, đánh nhau, gây gổ) làm ảnh hưởng đến Khách Hàng và/hoặc gây thiệt hại Nhắc nhở và/ hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn tùy theo mức độ của vụ việc
Than vãn hoặc yêu cầu Khách Hàng trả thêm tiền ngoài giá trị Đơn Hàng Nhắc nhở và không tính Hoa Hồng cho Đơn Hàng của Khách Hàng đó Ngưng hợp tác vĩnh viễn
24.3.3. TÔN TRỌNG SENDO

Tôn trọng hình ảnh, uy tín, danh dự của Sendo

Đối Tác phải tuyệt đối tôn trọng và không thực hiện hành vi gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín, danh dự của Sendo. Đối Tác cũng phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật thông tin theo Quy Chế này và quy định Pháp Luật.


Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 15 Quy Chế này Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Xuyên tạc, đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng uy tín và hình ảnh của Sendo Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Lợi dụng hình ảnh, uy tín, danh dự, mô hình hoạt động của Sendo để tự mình hoặc cấu kết với Khách Hàng nhằm lưu trữ và giao nhận hàng cấm Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Lợi dụng hình ảnh, uy tín, danh dự, mô hình hoạt động của Sendo để thực hiện hành vi vi phạm Pháp Luật (bao gồm nhưng không giới hạn lừa đảo Khách Hàng) Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Lợi dụng hình ảnh, uy tín, danh dự, mô hình hoạt động của Sendo để quảng cáo cho chính mình và/hoặc bên thứ ba Tạm khóa đến khi gỡ bỏ quảng cáo + giảm 30% hoa hồng  (trong ngày vi phạm) ngay sau khi có quyết định xử lý

Giữ gìn, bảo quản các công cụ được Sendo cung cấp

Đối Tác phải giữ gìn, bảo quản các công cụ được Sendo cung cấp để thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản, Ứng Dụng và công cụ vật lý  như rổ, sọt, túi nilon, POSM... (nếu có)

Cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản mà không có sự đồng ý của Sendo Ngưng hợp tác vĩnh viễn

Mọi hành vi gian lận đều không được chấp nhận

Đối Tác không được gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện Đối Tác thực hiện hành vi gian lận có dấu hiệu vi phạm Pháp Luật, Sendo sẽ yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý và phối hợp chặt chẽ trong quá trình xử lý vi phạm.

Tự mình thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào gây thiệt hại cho Sendo, bao gồm nhưng không giới hạn ở trục lợi các chính sách/chương trình/khuyến mãi từ Sendo.
Ngưng hợp tác vĩnh viễn
Cấu kết với Khách Hàng để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào gây thiệt hại cho Sendo Không thanh toán Hoa Hồng cho các Đơn Hàng liên quan đến hành vi gian lận
Ngưng hợp tác vĩnh viễn
24.3.4. TÔN TRỌNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Tuân thủ Thời Gian Mở Cửa hoạt động được quy định tại Quy Chế này

Đối Tác phải tuân thủ thời gian hoạt động dành cho Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station được quy định tại Quy Chế này.

Không tuân thủ Thời Gian Mở Cửa theo Điều 6 của Quy Chế này Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên. Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên. Cắt giảm 30% hoa hồng trong ngày vi phạm Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên

đới sau đó bởi hành vi trên.

Cắt giảm 50% hoa hồng 3 ngày kể từ ngày vi phạm

Tự ý đóng cửa không vì Lý Do Chính Đáng Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên.

Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên.

Cắt giảm 50% hoa hồng ngay sau khi có quyết định xử lý trong vòng 3 ngày

Khóa tài khoản và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên.
Tự ý đóng cửa hoạt động vì Lý Do Chính Đáng nhưng không tuân thủ quy định về thông báo trước theo Điều 7.2 của Quy Chế này Nhắc nhở Nhắc nhở và cắt giảm 10% Hoa Hồng trong ngày vi phạm Nhắc nhở và cắt giảm 30% Hoa Hồng trong ngày vi phạm

Tuân thủ quy trình hoạt động dành cho Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station được quy định tại Quy Chế này

Đối Tác phải tuân thủ quy trình hoạt động dành cho Điểm Nhận Hàng Sendo Farm/Sendo Station được quy định tại Quy Chế này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chương IV của Quy Chế này

 

Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên.

Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên.

Cắt giảm 50% tiền hoa hồng của ngày vi phạm, ngay sau khi có quyết định xử lý

Nhắc nhở và phải chịu đền bù mọi thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm, bao gồm những thiệt hại liên đới sau đó bởi hành vi trên.

Cắt giảm 50% tiền hoa hồng của 03 ngày kể từ ngày vi phạm, ngay sau khi có quyết định xử lý