Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Quy chế vận hành dành cho đối tác điểm nhận hàng Sendo Farm/Sendo Station
  • Cập nhật ngày 21/04/2022

 

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png

11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

16.png

17.png

18.png

19.png

20.png

21.png

22.png

23.png