Quy chuẩn phục vụ của Điểm nhận hàng Sendo Farm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Quy chuẩn phục vụ của Điểm nhận hàng Sendo Farm

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.24.23.png

 

IV. Nội dung chi tiết các quy định và mức độ xử lý chế tài khi có hành vi vi phạm:

 

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.25.39.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.26.25.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.26.58.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.27.28.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.28.05.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.28.30.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.29.28.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.29.57.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.30.26.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.30.48.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.31.07.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.32.14.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.34.21.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.34.48.png

Screen_Shot_2021-10-12_at_10.35.57.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.36.10.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.36.39.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.37.04.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.37.27.pngScreen_Shot_2021-10-12_at_10.38.02.png

 

Trong trường hợp điểm nhận hàng Sendo Farm vi phạm cùng lúc nhiều quy định thì Sendo toàn quyền trong việc áp dụng hình thức xử lý, đồng thời hoặc lựa chọn hình thức xử lý nặng hơn.

Các hành vi vi phạm mà có liên quan đến các quy định pháp luật thì ngoài việc xử lý theo quy định này, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sendo sẽ chuyển hồ sơ, bằng chứng và thông tin cho cơ quan pháp luật xử lý.

 

Lưu ý: Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, các trường hợp vi phạm trước thời gian ban hành áp dụng quy định mới này mà chưa được xử lý sẽ được áp dụng theo quy định mới nhất. Các trường hợp gian lận với số tiền lớn có tổ chức sẽ chuyển sang cơ quan chức năng điều tra và xử lý.

Tất cả các hình thức quy định trong thỏa thuận này phải được tôn trọng tuyệt đối, trừ khi có ý kiến khác từ Ban Quản Lý CTCP Công nghệ Sendo. Tùy theo mức độ nghiệm trọng của từng hành vi mà Sendo có toàn quyền quyết định và áp dụng các hình thức xử lý Vi phạm khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Khóa Tài khoản Vĩnh viễn từ lần vi phạm đầu tiên.

 

Sendo sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng được liệt kê dưới đây của bên tham gia mô hình điểm nhận hàng Sendo Farm và sẽ tạm khóa tài khoản điểm nhận hàng Sendo Farm, nhưng không tiếp tục hợp tác cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra và/hoặc cơ quan có thẩm quyền khác:

 

  1. Hành vi vi phạm tình dục và khiếm nhã: Các hành vi vi phạm tình dục, bao gồm nhưng không giới hạn hiếp dâm, tấn công tình dục, phô bày khiếm nhã, gạ gẫm sẽ phải được xử lý như là trường hợp cấp bách.
  2. Bạo lực: Hành vi vi phạm đối với người phải được xem xét trong các phương diện hoàn cảnh xung quanh hành vi. Sẽ bị xem xét nghiêm trọng trong trường hợp nạn nhân là Khách hàng nếu rắc rối xảy ra trong phạm vi điểm nhận hàng Sendo Farm hoặc nếu hành vi là phân biệt đối xử hoặc mang tính tôn giáo nghiêm trọng.
  3. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí: Sẽ bị xem xét nghiêm trọng nếu điểm nhận hàng Sendo Farm bị phát hiện tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí khi đang hoạt động.
  4. Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy và các chất cấm và chất gây nghiện/ảo giác: Bất cứ hành vi vi phạm nào liên quan đến điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng về tính an toàn. Chất lượng và số lượng của ma túy, kể cả dùng để sử dụng cá nhân hoặc để cung cấp, thương mại đều bị xem xét.
  5. Hoạt động khi say xỉn/ có sự ảnh hưởng của ma túy: Khi điểm nhận hàng Sendo Farm bị buộc tội vì hành vi dẫn đến sự không đạt chuẩn trong hoạt động, việc thu hồi tài khoản của điểm nhận hàng Sendo Farm sẽ được xem xét áp dụng mà không phụ thuộc vào kết luận của Tòa Án.

 

Quy chuẩn phục vụ của điểm nhận hàng Sendo Farm này có thời gian hiệu lực kể từ thời điểm Chủ điểm nhận hàng Sendo Farm ký (hoặc xác nhận qua email của Chủ điểm nhận hàng Sendo Farm đã mô tả trong hợp đồng hợp tác giữa Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sendo và Chủ điểm nhận hàng Sendo Farm).

 

Tôi là chủ điểm nhận hàng Sendo Farm ………………………………...đã đọc và đồng ý với những quy định bên trên. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và cam kết thực hiện theo đúng quy định.

…………….., ngày …… tháng …… năm 202...

Chủ điểm nhận hàng Sendo Farm đã đọc và đồng ý tuân theo 

“Quy chuẩn phục vụ của điểm nhận hàng Sendo Farm” này


(Ký & ghi rõ họ tên)