Chính sách dành cho điểm nhận hàng Sendo Farm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Chính sách dành cho điểm nhận hàng Sendo Farm

 

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO ĐỐI TÁC
ĐIỂM NHẬN HÀNG SENDO FARM/ SENDO STATION

 

QUY ĐỊNH CẬP NHẬT, THAY ĐỔI 

 

Dưới đây là các chính sách dành cho đối tác Điểm nhận hàng Sendo Farm & đối tác hoạt động tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh được cập nhật ngày 01/04/2022, chính sách này có hiệu lực riêng theo từng chính sách cụ thể bên dưới và sẽ được cập nhật thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể, khi có thay đổi chính sách này sẽ được cập nhật, chỉnh sửa tại:


https://help-seller.sendo.vn/hc/vi/articles/4407529472665

 

Screenshot_1.png

Screenshot_2.png

Screenshot_3.png

Screenshot_4.png

Screenshot_5.png

Screenshot_6.png

Screenshot_7.png