Chính sách dành cho Điểm nhận hàng Sendo Farm

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Chính sách dành cho Điểm nhận hàng Sendo Farm

PHỤ LỤC: QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM NHẬN HÀNG 

SENDO FARM

(Kèm theo hợp đồng Số:……- HĐHT/ SENDO-SS)

 

Phụ lục này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế của Bên A.

Phụ lục này là quy định mà Bên A áp dụng cho Bên B và Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ theo để việc hợp tác giữa Bên A và Bên B diễn ra suôn sẻ, đảm bảo lợi ích của hai bên. Điểm nhận hàng Sendo Farm trong văn bản này được hiểu là Bên B. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SEN ĐỎ trong văn bản này được hiểu là Bên A.

 

MỤC LỤC

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ 1

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH 1

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 2

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC, CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA VÀ BỔ SUNG 2

ĐIỀU 5. NỘI DUNG CHI TIẾT 2

 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ

 

1. 1 “Điểm nhận hàng Sendo Farm” là Bên B, có thể cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng đầy đủ các quy định làm Điểm nhận hàng Sendo Farm cho Bên A và có ký kết hợp đồng hợp tác làm địa điểm tập kết hàng hóa cuối cùng để bàn giao cho Người mua.

1.2 “Buyer” là khái niệm chỉ khách hàng của Bên A, những người mua hàng trên nền tảng thương mại điện tử của Bên A.

1.3 “Ngày T” là khái niệm chỉ một ngày mà có phát sinh hiện tượng, hành vi được nói đến trong ngữ cảnh đó. Ở trong hợp đồng này và các phụ lục liên quan, ngày T thường được dùng để hiểu là ngày Buyer đặt hàng.

1.4“CCCD/CMND” là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của Bên B hoặc người đại diện của Bên B trong trường hợp là tổ chức.

1.5 “Nhà vận chuyển” là đối tác giao hàng của Bên A.

1.6“Nền tảng” là phần mềm, ứng dụng được thực thi. Trong hợp đồng và phụ lục này, nền tảng thường được hiểu là nền tảng thương mại điện tử của Sendo.

1.7 “Ứng dụng” là khái niệm chỉ phần mềm được thiết kế để chạy trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính.

 

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

 

Mô tả rõ các quy định mà bên B cần thực hiện và tuân thủ, đảm bảo mọi hoạt động vận hành trong quá trình tham gia làm điểm nhận hàng Sendo Farm của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ dễ dàng và thuận tiện.  

 

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

Áp dụng cho tất cả điểm nhận hàng Sendo Farm, bao gồm Bên B và điểm nhận hàng Sendo Farm của Bên B.

 

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC, CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA VÀ BỔ SUNG

 

4.1 Quy định hoạt động của điểm nhận hàng Sendo Farm sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2021 đến khi có thông báo mới.

4.2 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ có toàn quyền cập nhật, bổ sung quy định này bất cứ khi nào và khi có thay đổi Sendo sẽ thông báo chính thức trên trang chủ https://sendo.vn hoặc bằng văn bản hoặc qua email.

4.3 Điểm nhận hàng Sendo Farm có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các “quy định hoạt động của điểm nhận hàng Sendo Farm” này và cập nhật các thay đổi này thông qua thông báo chính thức trên trang chủ https://sendo.vn hoặc bằng văn bản hoặc qua email.

 

ĐIỀU 5. NỘI DUNG CHI TIẾT

 

Quy chuẩn chung

5.1 Thời gian hoạt động

 

a. Thời gian mở cửa

 

- Từ 11h00 đến 20h00 mỗi ngày.

- Phải hoạt động toàn bộ các ngày trong tháng trừ ngày Lễ, Tết và chỉ được tạm dừng hoạt động tối đa 03 (ba) ngày trong tháng vì lí do cá nhân.

Nếu điểm nhận hàng Sendo Farm muốn tạm dừng hoạt động vì lí do cá nhân, chủ điểm nhận hàng Sendo Farm phải báo cho Sendo trước 10h ngày T-3, trong đó T là ngày điểm nhận hàng Sendo Farm muốn tạm dừng hoạt động.

 

b. Thời gian nhận hàng từ Sendo

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm nhận hàng hóa từ Sendo hoặc do đối tác của Sendo giao tới trong khoảng thời gian từ 11h00 đến 18h00 mỗi ngày.

- Sendo giao hàng theo tuyến và lộ trình linh động, thời điểm nhận hàng mỗi ngày có thể khác nhau, nhưng đảm bảo trong khung thời gian ở mục 5.1.b từ 11h00 đến 18h00 mỗi ngày

- Điểm nhận hàng Sendo Farm phải đảm bảo chủ điểm nhận hàng Sendo Farm hoặc người đại diện được ủy quyền luôn có mặt nhận hàng trong thời gian mở cửa. Không được phép vắng mặt hoặc từ chối nhận hàng vì bất kỳ lý do gì nếu không được Sendo cho phép bằng văn bản hoặc bằng email.

 

c. Thời gian lưu trữ hàng hóa

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm nhận hàng hóa và phải lưu trữ tại địa điểm của mình đã đăng ký với Sendo từ thời điểm nhận hàng từ Sendo cho đến khi kết thúc thời gian lưu trữ của các đơn hàng đó (thể hiện trên ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm mà Sendo cung cấp cho điểm nhận hàng Sendo Farm).

- Thời gian lưu trữ hàng hóa cho mỗi loại danh mục sản phẩm/đơn hàng có thể khác nhau và có thể thay đổi, dựa trên văn bản hoặc email hoặc trên trang chủ https://sendo.vn mà Sendo ban hành.

 

d. Thời gian bàn giao hàng hóa cho khách hàng của bên A

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm có trách nhiệm bàn giao hàng hóa cho khách hàng của bên A kể từ thời điểm nhận hàng từ nhà vận chuyển (đối tác của Sendo) cho đến hết thời gian lưu trữ của Sendo quy định và trong giờ điểm nhận hàng Sendo Farm hoạt động

- Thời gian bàn giao của nhà vận chuyển (đối tác của Sendo) có thể thay đổi, dựa trên văn bản Bên A thông báo và hoặc ban hành.

 

5.2 Quy trình vận hành tổng quát

 

- Bước 1: Nhận hàng hóa từ Sendo hoặc nhà vận chuyển (đối tác của Sendo).

- Bước 2: Lưu trữ hàng hóa tại điểm nhận hàng Sendo Farm.

- Bước 3: Bàn giao hàng hóa cho khách hàng của bên A.

 

5.2.1 Nhận hàng từ Sendo hoặc nhà vận chuyển (đối tác của Sendo)

 

a. Cập nhật thông tin đơn hàng mỗi ngày: 

 

- Sau 1 tiếng kể từ lúc Sendo chốt phiên đặt hàng, điểm nhận hàng Sendo Farm có thể đăng nhập vào ứng dụng điểm nhận hàng Sendo Farm do Sendo cung cấp để kiểm tra khối lượng đơn hàng sẽ nhận vào phiên giao hàng.

- Trường hợp hệ thống của Sendo có trục trặc không thể truy cập hoặc có thể truy cập nhưng không thể kiểm tra số lượng đơn hàng vào phiên giao hàng, điểm nhận hàng Sendo Farm cần thông báo ngay cho Sendo và Sendo sẽ cập nhật thủ công thay cho điểm nhận hàng Sendo Farm (thông qua nhóm tương tác giữa Bên A và Bên B).

- Nếu điểm nhận hàng Sendo Farm không thông báo cho Sendo như quy định, Sendo sẽ mặc định là điểm nhận hàng Sendo Farm đã nắm rõ thông tin số lượng đơn hàng và không chấp nhận và giải quyết mọi khiếu nại, liên quan sau đó.

- Việc có nhiều, hay ít đơn hàng vào ngày hôm sau không đồng nghĩa điểm nhận hàng Sendo Farm được phép đóng cửa, dừng hoạt động vào phiên giao dịch.

 

b. Luồng nhận hàng:

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm luôn mở cửa và có sẵn nhân, vật lực để nhận hàng hóa từ Sendo trong thời gian quy định giao hàng mỗi ngày. 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm không được từ chối nhận hàng hóa từ Sendo mà không được Sendo đồng thuận, trừ những trường hợp điểm nhận hàng Sendo Farm có quyền từ chối được nêu ra trong quy định này.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm hỗ trợ và tận tâm để công việc bàn giao hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện, không được có hành vi trì hoãn, cản trở làm chậm trễ thời gian bàn giao hàng hóa.

- Nhà vận chuyển (đối tác của Sendo) chỉ gọi tối đa 03 (ba) cuộc, mỗi cuộc gọi cách nhau 05 (năm) phút trong vòng 15 (mười lăm) phút. Cuộc gọi đầu tiên kể từ thời điểm nhà vận chuyển di chuyển đến địa điểm mà điểm nhận hàng Sendo Farm đã đăng ký cho đến hết 15 phút chờ theo quy định. Quá thời gian trên mà điểm nhận hàng Sendo Farm không ra nhận hàng, nhà vận chuyển sẽ di chuyển đến địa điểm kế tiếp và điểm nhận hàng Sendo Farm được xem là từ chối nhận hàng.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm đem theo thiết bị có đăng nhập sẵn tài khoản vào ứng dụng mà Sendo cung cấp cho điểm nhận hàng Sendo Farm để cho nhà vận chuyển của Sendo đối chiếu trước khi nhận hàng, trường hợp người nhận thay nếu không có ứng dụng có thể cầm theo CMND/CCCD của chủ điểm nhận hàng Sendo Farm để nhận hàng, nhưng phải đảm bảo việc thao tác trên ứng dụng sau đó.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm kiểm tra hàng hóa theo lô hoặc theo kiện, xác nhận các lô hàng, kiện hàng còn đầy đủ niêm phong theo quy định, chưa có dấu hiệu bị mở, không bị rách hoặc không có hư hỏng gì quá lớn có thể nhận diện bằng cảm quan bên ngoài (ví dụ:  kiện bị móp méo nghiêm trọng mà có khả năng ảnh hưởng đến hàng hóa bên trong). Điểm nhận hàng Sendo Farm có trách nhiệm chụp hình, quay video lại các trường hợp bất thường này ngay lập tức. Hình ảnh /video cần rõ nét vấn đề bất thường, thể hiện tổng quan lô, kiện cùng hình ảnh chi tiết niêm phong, bill cùng chỗ hư hỏng cung cấp cho Sendo (khi cần) để có cơ sở xử lý các sự việc liên quan về sau. Trong trường điểm nhận hàng Sendo Farm không có hình ảnh chứng minh kèm theo khiếu nại thì mọi khiếu nại của điểm nhận hàng Sendo Farm sẽ không được phía Sendo giải quyết.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm vẫn nhận những lô, kiện hàng bình thường (còn niêm phong đầy đủ, không có dấu hiệu bất thường như mô tả tại mục 5.2.1.b) và điểm nhận hàng Sendo Farm chỉ có quyền từ chối nhận các hàng các lô, kiện bất thường được nêu trong mục 5.2.1.b. Kèm theo hình ảnh như mô tả ở mục 5.2.1.b làm bằng chứng để phía Sendo có hướng xử lý tranh chấp về sau (nếu có). 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm có trách nhiệm ký vào biên bản bàn giao với nhà vận chuyển (đối tác của Sendo) và giữ lại 1 bản chính để lưu trữ và làm chứng cứ khi có tranh chấp xảy ra. Trường hợp nhà vận chuyển không đưa biên bản bàn giao hoặc không có biên bản bàn giao, điểm nhận hàng Sendo Farm có quyền từ chối nhận hàng và thông báo cho Sendo qua điện thoại, trừ khi có hướng dẫn hoặc thông báo từ nhân viên có thẩm quyền của Sendo. Sau khi ký biên bản bàn giao với nhà vận chuyển (đối tác của Sendo), Điểm nhận hàng Sendo Farm chịu mọi trách nhiệm trên hàng hóa mà mình đã nhận. Mọi trường hợp hàng hóa bị mất niêm phong, niêm phong có dấu hiệu bị mở, kiện hàng bị rách hay bị hư hỏng do ngoại lực bên ngoài sẽ là trách nhiệm của điểm nhận hàng Sendo Farm.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm phải thực hiện việc xác nhận các đơn hàng trên hệ thống ngay lập tức trên  phần mềm, ứng dụng điểm nhận hàng Sendo Farm mà Sendo cung cấp cho điểm nhận hàng Sendo Farm. Lưu ý chỉ xác nhận với các đơn hàng đã nhận thành công theo biên bản bàn giao với nhà vận chuyển. Nếu có sai sót phải lập tức thông báo cho nhân viên có thẩm quyền của Sendo để xử lý kịp thời.

- Nhân viên có thẩm quyền của Sendo sẽ hỗ trợ xử lý, sau đó email xác nhận cho điểm nhận hàng Sendo Farm nếu có trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình nhận hàng nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của các bên đầy đủ và rõ ràng.

 

c. Các tình huống có thể xảy ra khi nhận hàng và cách xử lý:

- Điểm nhận hàng Sendo Farm từ chối nhận hàng hóa một phần hoặc toàn phần ngoài các trường hợp được phép trong mục 5.2.1

o Lỗi thuộc về điểm nhận hàng Sendo Farm.

o Sendo phạt điểm nhận hàng Sendo Farm dựa trên giá trị hàng hóa bị từ chối và những thiệt hại phát sinh liên đới sau đó như tiền vận chuyển, ảnh hưởng hình ảnh, thương hiệu hay khiếu nại từ phía khách hàng của Sendo

o Điểm nhận hàng Sendo Farm có thể bị Sendo dừng hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn (tùy vào mức độ) và hoặc, hoãn thanh toán hoa hồng cho đến khi xử lý hoàn tất.

 

- Nhà vận chuyển giao sai địa điểm, không tìm được địa điểm, không chờ đúng theo thời gian quy định.

o Lỗi thuộc về nhà vận chuyển.

o Sendo sẽ tìm cách khắc phục sự cố và có thể giao hàng lại cho điểm nhận hàng Sendo Farm vào thời điểm khác trong thời gian nhận hàng trong ngày.

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm không có mặt tại địa điểm nhận hàng lúc nhà vận chuyển giao tới hoặc không liên hệ được hoặc liên hệ được mà trong vòng 15 (mười lăm) phút không nhận hàng (kể từ lúc nhà vận chuyển liên hệ), bao gồm trường hợp tự ý đóng cửa mà không thông báo cho Sendo theo quy định.

o Lỗi thuộc về điểm nhận hàng Sendo Farm.

o Sendo phạt điểm nhận hàng Sendo Farm dựa trên giá trị hàng hóa bị thiệt hại và những thiệt hại phát sinh liên đới sau đó như tiền vận chuyển, ảnh hưởng hình ảnh, thương hiệu hay khiếu kiện từ phía khách hàng của Sendo..

o Điểm nhận hàng Sendo Farm có thể bị Sendo dừng hoạt động (tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm), hoãn thanh toán hoa hồng cho đến khi xử lý hoàn tất.

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm cung cấp sai địa chỉ vì cố ý hay vô ý dẫn đến việc giao hàng thất bại.

o Lỗi thuộc về điểm nhận hàng Sendo Farm.

o Sendo phạt điểm nhận hàng Sendo Farm dựa trên giá trị hàng hóa bị thiệt hại và những thiệt hại phát sinh liên đới sau đó như tiền vận chuyển, ảnh hưởng hình ảnh, thương hiệu hay khiếu kiện từ phía khách hàng của Sendo.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm có thể bị Sendo dừng hoạt động (tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy vào mức độ), hoãn thanh toán hoa hồng cho đến khi xử lý hoàn tất.

 

- Nhà vận chuyển không cung cấp biên bản bàn giao, không kí biên bản bàn giao, không bàn giao 1 bản (bản chính) biên bản bàn giao cho điểm nhận hàng Sendo Farm.

o Lỗi thuộc về nhà vận chuyển.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm có quyền từ chối nhận hàng và phải thông báo ngay cho Sendo, và tuân theo hướng dẫn của Sendo sau đó.

o Sendo sẽ nỗ lực xử lý và hướng dẫn điểm nhận hàng Sendo Farm nhận hàng.

 

- Nhà vận chuyển đang giao hàng nhưng tự ý kết thúc việc giao hàng mà chưa hoàn tất việc giao hàng cho điểm nhận hàng Sendo Farm.

o Lỗi thuộc về nhà vận chuyển.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm liên hệ ngay cho Sendo.

o Sendo sẽ nỗ lực xử lý và hướng dẫn điểm nhận hàng Sendo Farm nhận hàng.

 

- Trường hợp điểm nhận hàng Sendo Farm giao cho người khác nhận hàng thay.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm cung cấp cho nhân viên có thẩm quyền của Sendo hình ảnh chụp 2 mặt CCCD/CMND của người nhận thay (người sẽ ký biên bản bàn giao) trước thời điểm nhận hàng hoặc gửi bản chính CCCD/CMND của mình cho người nhận thay và báo cho Sendo trước thời điểm nhận hàng. Điểm nhận hàng Sendo Farm chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề liên quan khi cho người khác nhận thay hàng hóa của mình.

o Nhà vận chuyển sẽ yêu cầu người nhận thay ký vào biên bản bàn giao và chụp hình biên bản kèm CCCD/CMND mặt trước.

o Sendo xử lý mọi khiếu kiện (nếu có) dựa trên biên bản bàn giao.

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm nhận sai hàng hóa hay thiếu hàng hóa mà đã ký biên bản bàn giao xác nhận đã nhận những lô, kiện hàng hóa đó.

o Lỗi thuộc về điểm nhận hàng Sendo Farm. 

o Sendo phạt điểm nhận hàng Sendo Farm dựa trên giá trị hàng hóa bị thiệt hại và những thiệt hại phát sinh liên đới sau đó như tiền vận chuyển, ảnh hưởng hình ảnh, thương hiệu hay Khiếu kiện từ phía khách hàng của Sendo.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm có thể bị Sendo dừng hoạt động (tạm thời/vĩnh viễn tùy vào mức độ), hoãn thanh toán hoa hồng cho đến khi xử lý hoàn tất.

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm cố tình nhận dư hàng hóa.

o Lỗi thuộc về điểm nhận hàng Sendo Farm. 

o Sendo phạt điểm nhận hàng Sendo Farm dựa trên giá trị hàng hóa bị thiệt hại và những thiệt hại phát sinh liên đới sau đó như tiền vận chuyển, ảnh hưởng hình ảnh, thương hiệu hay khiếu kiện cáo từ phía khách hàng của Sendo.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm có thể bị Sendo dừng hoạt động (tạm thời/vĩnh viễn tùy theo mức độ), hoãn thanh toán hoa hồng  cho đến khi xử lý hoàn tất.

 

- Các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh…)

o Sendo sẽ cho xác minh và xem xét từng tình huống xảy ra để quyết định xử lý cụ thể.

o Điểm nhận hàng Sendo Farm nỗ lực khắc phục và hợp tác với Sendo để cùng  phối hợp xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng .

 

5.2.2 Lưu trữ và bảo quản hàng hóa tại điểm nhận hàng Sendo Farm

 

a. Quy định về lưu trữ:

 

- Sạch sẽ, hợp vệ sinh, khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời.

- Đặt/Để hàng hóa là thực phẩm cách mặt đất tối thiểu 60cm (theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Không để lăn lóc dưới đất hoặc các nơi thiếu vệ sinh. Không để hàng hóa gần nhà vệ sinh.

- Không để nơi ẩm ướt.

- Không để nơi nhiệt độ quá cao, và bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

- Không để chồng hàng hóa lên nhau dẫn đến hư hỏng.

- Cẩn thận động vật, côn trùng cắn xé làm hư hỏng hàng hóa.

- Không để kiến bò vào kiện hàng.

- Hạn chế trẻ nhỏ lại gần khu vực trữ hàng.

- Không để vật nặng lên hàng hóa.

- Phòng tránh trộm cướp làm mất hàng hóa.

- Kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng khi bàn giao, tránh bàn giao dư hay sai hàng hóa hoặc bị tráo hàng hóa.

- Tránh các nguồn khói có thể ám mùi lên hàng hóa.

- Tránh xa hóa chất, chất tẩy rửa, axit... các loại hóa chất bám màu hay có thể gây hư hỏng lên hàng hóa.

- Tránh xa nguồn lửa.

 

b. Quy định về di chuyển hàng hóa

 

- Hạn chế va đập trong quá trình di chuyển hàng hóa tới và rời nơi lưu trữ.

- Cẩn thận tránh làm rớt hàng hóa.

- Cẩn thận vật sắc nhọn có thể làm rách hàng hóa.

 

5.2.3 Điểm nhận hàng Sendo Farm bàn giao hàng hóa cho buyer/khách hàng của Sendo

 

a. Lưu ý quan trọng:

 

- Khi điểm nhận hàng Sendo Farm nhấn xác nhận nhận hàng thành công từ nhà vận chuyển trên ứng dụng, phần mềm mà Sendo cung cấp cho điểm nhận hàng Sendo Farm thì Sendo sẽ thông báo trên ứng dụng của khách hàng là hàng đã giao thành công cho điểm nhận hàng Sendo Farm.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm phải thực hiện bước như hướng dẫn ở trên ngay lập tức sau khi nhận hàng thành công. Nếu điểm nhận hàng Sendo Farm thực hiện chậm trễ dẫn đến phát sinh khiếu nại thì điểm nhận hàng Sendo Farm sẽ hoàn toàn  chịu mọi trách nhiệm liên quan..

- Tùy vào mỗi chủng loại hàng hóa thì sẽ có quy định thời gian lưu trữ khác nhau tại điểm nhận hàng Sendo Farm.

- Nếu quá thời gian mở cửa như quy định của điểm nhận hàng Sendo Farm nhưng điểm nhận hàng Sendo Farm vẫn hỗ trợ khách hàng đến nhận hàng muộn, việc này không được Sendo khuyến khích vì có thể tiềm ẩn những sự cố xảy ra cho việc giao hàng trễ này. 

- Vào lúc 22h00 của ngày lưu trữ cuối cùng của đơn hàng, các đơn hàng mà điểm nhận hàng Sendo Farm đã nhận hàng thành công mà khách hàng của Sendo không đến lấy hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái “giao hàng không thành công”. Sendo vẫn ghi nhận và chi trả hoa hồng cho điểm nhận hàng Sendo Farm (nếu không có bất kỳ khiếu nại từ khách hàng về việc điểm nhận hàng Sendo Farm cản trở khách hàng đến lấy dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn việc điểm nhận hàng Sendo Farm đóng cửa, không liên hệ được…). điểm nhận hàng Sendo Farm có nghĩa vụ tiêu hủy phần hàng hóa này hoặc bàn giao lại cho Sendo tùy theo đơn hàng mà Sendo quy định cụ thể hoặc xử lý từ Sendo

 

b. Chờ đợi khách hàng đến lấy:

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm chú ý điện thoại cùng tin nhắn (đặc biệt là điểm nhận hàng Sendo Farm ở lầu cao) để khách hàng của Sendo có thể liên hệ đến lấy hàng..

- Điểm nhận hàng Sendo Farm luôn mở cửa và có mặt tại địa điểm điểm nhận hàng Sendo Farm để khách hàng của Sendo đến lấy hàng.

- Điểm nhận hàng Sendo Farm không được tự ý đóng cửa hay cố tình không nghe điện thoại, có hành vi vô tình hay cố ý nhằm trì hoãn, cản trở khách hàng đến điểm nhận hàng Sendo Farm lấy hàng. Mọi vấn đề và khiếu nại phát sinh đến hành vi này, Sendo sẽ xử lý theo quy định để bảo vệ quyền lợi khách hàng trên cở sở thận trọng để đảm bảo quyền lợi các bên.

- Nhiệt tình, tận tâm hỗ trợ khách hàng của Sendo nhận hàng hóa nhanh chóng và thuận tiện.

- Không được nhấn xác nhận đã giao hàng khi chưa giao hàng cho khách hàng của Sendo. Nếu vô ý xác nhận thì phải lập tức thông báo ngay cho nhân viên Sendo để được hỗ trợ xử lý. Mọi vấn đề và thiệt hại phát sinh từ hành vi này được xem là lỗi của điểm nhận hàng Sendo Farm và sẽ bị xử lý theo quy định.

 

c. Bàn giao hàng hóa:

 

- Cần yêu cầu khách hàng của Sendo cung cấp số điện thoại khách hàng để tìm thông tin đơn hàng trên hệ thống, ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm mà Sendo cung cấp. Khách hàng của Sendo phải có ứng dụng thể hiện đã đặt đơn hàng này hoặc đưa ra ảnh chụp lại màn hình ứng dụng.

- Sau khi kiểm tra thông tin trên ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm kỹ lưỡng thì tìm đơn hàng ở ngoài thực tế (có thể là 1 hay nhiều kiện).

- Kiểm tra thông tin kỹ lưỡng về bill, số kiện nếu chính xác mới tiến hành bàn giao khách hàng của bên Sendo, yêu cầu khách hàng kiểm tra thông tin bill và hàng thực nhận đồng thời xác nhận đã nhận hàng đầy đủ. Sendo kiến nghị điểm nhận hàng Sendo Farm xin chụp hình/quay video lại cảnh khách hàng nhận hàng và/hoặc nhờ khách ký xác nhận và ghi “Đã nhận hàng đầy đủ” và/hoặc giao hàng ở khu vực có camera để làm cơ sở xử lý nếu có phát sinh khiếu nại.

- Nhấn xác nhận giao hàng thành công cho khách trên ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm sau khi khách hàng đã đồng ý và nhận hàng hoá thành công, đồng thời không có khiếu nại gì sau đó

-Nếu khách hàng có nhu cầu kiểm tra đơn hàng tại chỗ, điểm nhận hàng Sendo Farm lưu ý như sau :

 

           o Nếu khách hàng có phát sinh khiếu nại thì hỗ trợ khách hàng khiếu nại bằng cách chụp hình bằng chứng, đồng thời nhấn nút khiếu nại đơn hàng đó giúp khách hàng trên ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm. Trong trường hợp ứng dụng bị lỗi, hoặc chưa đáp ứng được tình huống thì cần báo ngay cho nhân viên của Sendo để được hỗ trợ xử lý

                   (1) Khách hàng khiếu nại và vẫn đồng ý nhận hàng hoá: Nhấn xác nhận giao hàng thành công trên ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm (và đã thông báo khiếu nại trước đó cho Sendo thông qua nút khiếu nại trên ứng dụng hoặc báo trực tiếp cho nhân viên của Sendo).

                  (2) Khách hàng khiếu nại và không đồng ý nhận hàng hoá: Không thao tác gì trên ứng dụng của điểm nhận hàng Sendo Farm (và đã thông báo khiếu nại trước đó cho Sendo thông qua nút khiếu nại trên ứng dụng hoặc báo trực tiếp cho nhân viên của Sendo).

 

d. Những tình huống có thể xảy ra và cách xử lý

 

- Điểm nhận hàng Sendo Farm vô tình nhấn xác nhận giao hàng dù khách hàng của Sendo chưa tới lấy hàng.

-> Báo ngay cho Sendo để hỗ trợ xử lý.

 

- Xác nhận sai đơn hàng

-> Báo ngay cho Sendo để hỗ trợ xử lý.

 

- Khách hàng từ chối nhận vì hàng bị mở niêm phong, có dấu hiệu bị mở niêm phong, bị rách, móp méo…

-> Báo ngay cho Sendo để phối hợp xử lý.

 

- Giao sai, dư, thiếu hàng hóa.

-> Báo ngay cho Sendo để phối hợp xử lý.

 

- Nhờ người khác giao thay

-> Điểm nhận hàng Sendo Farm phải đảm bảo quy tắc đồng kiểm và quy trình bàn giao hàng hàng hóa.

 

- Khách hàng nhờ điểm nhận hàng Sendo Farm khiếu nại giùm hoặc khiếu nại về điểm nhận hàng Sendo Farm:

-> Điểm nhận hàng Sendo Farm phải có trách nhiệm báo ngay cho Sendo để hỗ trợ xử lý cho khách hàng bằng nút khiếu nại hoặc thông báo trực tiếp cho nhân viên của Sendo.

 

       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

NGUYỄN QUANG THUẬT

    Phó Tổng Giám Đốc