[Cập nhật ngay] Hình thức chế tài đối với các Shop đăng sản phẩm trùng lặp

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

[Cập nhật ngay] Hình thức chế tài đối với các Shop đăng sản phẩm trùng lặp

1001.jpg

 

⚡ Sendo vừa ban hành chính sách chế tài đối với các Shop tạo hoặc đăng nhiều sản phẩm trùng lặp tại Sendo như sau:

 

✔ Đối với Shop có hành vi tạo và đăng nhiều sản phẩm với tỷ lệ trùng lặp trên 50% tổng số sản phẩm trong một hoặc chuỗi nhiều gian hàng, Sendo sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

 

✔ Trong trường hợp vi phạm ở mức 01, Shop sẽ bị tiến hành hạ sản phẩm trong vòng 07 ngày.

 

✔ Nếu Shop vi phạm gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sendo, Sendo sẽ áp dụng phương pháp chế tài theo quy định ở mục 04 (Hình thức Chế tài đối với vi phạm về giao dịch gian lận, nội dung vi phạm điều 4.1.5) của Phụ lục đính kèm tại đây.

 

Lưu ý: Để vận hành hiệu quả và hạn chế những rủi ro không đáng có khi tham gia bán hàng trên Sendo, Shop hãy chủ động tắt những sản phẩm trùng lặp trong cùng 01 hệ thống Shop/chuỗi gian hàng trước 15/01/2022 nhé 😍