Ra mắt tính năng xem chi tiết trả thưởng và nâng cấp trang lịch sử trả thưởng trên ứng dụng "Đối tác Sendo"

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Ra mắt tính năng xem chi tiết trả thưởng và nâng cấp trang lịch sử trả thưởng trên ứng dụng "Đối tác Sendo"

Zxg7JOegEdLb0SDfHyxx_simg_37ec65_600x400_max.jpg

 

🚨 Để thuận tiện cho người dùng, ứng dụng "Đối tác Sendo" đã được tích hợp tính năng xem chi tiết giao dịch trả thưởng hàng tháng và nâng cấp trang lịch sử trả thưởng. 😍 Cụ thể, các điểm đổi mới sẽ bao gồm:

 

🔸 Thêm biểu đồ thống kê lịch sử trả thưởng qua các kỳ, giúp đối tác dễ dàng so sánh thành quả.
🔹 Thống kê lịch sử nhận thưởng qua các kỳ và xem chi tiết giao dịch trả thưởng.
🔸 Có bộ lọc tại mục "Lịch sử đơn hàng" giúp hỗ trợ lọc đơn theo tháng và theo trạng thái trả thưởng.

 

🔰 Lưu ý: Đối tác cần cập nhật ứng dụng "Đối tác Sendo" phiên bản mới nhất 1.0.13 được ra mắt vào ngày 07/03/2022 để sử dụng các tính năng trên. 😘