Các chứng từ cần bổ sung khi đăng sản phẩm SenMall?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Các chứng từ cần bổ sung khi đăng sản phẩm SenMall?

Để đăng bán sản phẩm SenMall, cần cung cấp các chứng từ sau:

Người bán là CHỦ THƯƠNG HIỆU (tự sản xuất & kinh doanh)
1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
2. Hồ sơ chứng nhận an toàn/ hợp pháp liên quan đến ngành hàng

Người bán là NHÀ NHẬP KHẨU
1. Hồ sơ chứng nhận an toàn/ hợp pháp liên quan đến ngành hàng
2. Ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho Người bán, có chứng nhận của Tổng lãnh sự quán hoặc Bộ ngoại giao Việt Nam

Người bán là ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
1. Hồ sơ chứng nhận an toàn/ hợp pháp liên quan đến ngành hàng
2. Ủy quyền phân phối từ chủ thương hiệu cho Nhà phân phối (tuyến trên), có chứng nhận của Tổng lãnh sự quán hoặc Bộ ngoại giao Việt Nam
3. Ủy quyền phân phối từ Đại lý phân phối (tuyến trên) cho Người bán