Shop uy tín là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Shop uy tín là gì?

 

Shop Uy Tín là danh hiệu dành cho các Shop kinh doanh tốt, uy tín và tuân thủ các quy định trên Sàn Thương Mại Điện Tử Sendo. Danh hiệu này giúp Shop nâng cao thương hiệu và thúc đẩy giao dịch. Tùy theo chính sách xét duyệt mà Sendo sẽ trao danh hiệu cho Shop đủ điều kiện đạt danh hiệu Shop Uy Tín.

 

Đối tượng tham gia:

- Shop đang hoạt động trên Sàn Thương Mại Điện Tử Sendo và không vi phạm quy định, chính sách trên Sendo.
- Chương trình không áp dụng đối với Shop Tự vận chuyển và Shop SenGo.

 

Thời gian xét duyệt: Hệ thống Sendo sẽ tự động xét duyệt danh hiệu Shop uy tín định kỳ 2 lần vào ngày 01 và ngày 16 hàng tháng

 

CHÍNH SÁCH XÉT DUYỆT SHOP UY TÍN 


1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

◾ Shop đang hoạt động trên Sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Sendo.

◾ Chương trình không áp dụng đối với Shop Tự vận chuyển  

 

2. CÁC CẤP ĐỘ SHOP HOẠT ĐỘNG TRÊN SENDO

◾ Shop Thường: là tên gọi chung của Shop được mở bán hàng trực tuyến trên sàn giao dịch TMĐT Sendo.

◾ Shop Uy Tín: là danh hiệu dành cho Shop đã tích cực hoạt động trên Sendo, đảm bảo uy tín và đạt các tiêu chí xét duyệt của shop Uy Tín

 

3. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT:

Shop phải thỏa tất cả các điều kiện sau :  

 

Điều kiện xét duyệt Định nghĩa Công thức tính Shop thường Shop Uy Tín
1. Tỷ lệ đơn hàng hoàn tất Là tỷ lệ đơn hàng hoàn tất so với tổng đơn hàng của Shop phát sinh trong 30 ngày gần nhất.

Tổng đơn hàng hoàn tất / (Tổng đơn hàng hoàn tất + Tổng đơn hàng bị hủy bởi Người Bán + Tổng số đơn chuyển hoàn) .

Trong đó:

- Tổng đơn hoàn tất : Bao gồm đơn hoàn tất, đơn đóng và đơn đã giao.

- Tổng đơn hủy bởi Người Bán: Bao gồm đơn hàng hủy do lỗi của Shop như Shop tự hủy, hoặc hủy do quá hạn xác nhận, đơn hàng không được giao đến bưu cục, đơn hàng gian lận bởi Shop, ...

≤50% > 50%
2. Số lượng đơn hàng hoàn tất trong 30 ngày Là đơn hàng hoàn tất được giao thành công trong trong 30 ngày. - - ≥ 25
3. Điểm đánh giá shop Điểm trung bình được tính tất cả đơn hàng của bạn được đánh giá trong vòng 30 ngày, đơn hàng được ghi nhận đánh giá khi trạng thái đơn hàng đã chuyển tiền. Tổng số điểm được đánh giá / Tổng số đơn hàng được đánh giá - ≥ 4
4. Thời gian hoạt động Là thời gian tính từ ngày shop được hiển thị trên Sendo.vn đến thời điểm hiện tại. - - ≥ 30 ngày
5. Tỷ lệ phản hồi Chat trong 30 ngày

Là tần suất mà Người bán trả lời Người mua trên tính năng Chat, tính trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất.

+ Phản hồi hợp lệ là phản hồi của Người bán trong khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 12 giờ kể từ khi Người mua khởi tạo cuộc hội thoại với Người bán.

+ Chỉ tính tỉ lệ phản hồi Chat đối với Shop có tối thiểu tổng số cuộc hội thoại nhận được là 05 trong vòng 30 ngày gần nhất. Đối với Shop có dưới 05 cuộc hội thoại thì được xem là ngưỡng an toàn.

- Không áp dụng tính cho trả lời tự động.

Tổng số phản hồi hợp lệ của Người bán / Tổng số cuộc hội thoại nhận được - ≥ 60%
6. Tỷ lệ khiếu nại trong 60 ngày Là phần trăm số đơn hàng bị khiếu nại có phán quyết lỗi do Shop trên tổng số đơn hàng đủ điều kiện khiếu nại (tình trạng gồm đã giao hàng, hoàn tất và đơn hàng đóng) trong vòng 60 ngày gần nhất.

Tổng số đơn khiếu nại có phán quyết do lỗi của Người bán / Tổng số đơn hàng đủ điều kiện khiếu nại

Trong đó:

+ Dữ liệu xét duyệt: Đơn hàng phát sinh trong 60 ngày có khiếu nại lỗi của Shop.

+ Đơn hàng đủ điều kiện lập khiếu nại là Đơn hàng có tình trạng: đã giao hàng, hoàn tất và đóng. Sendo vẫn tiếp nhận xử lý khiếu nại từ Người mua trên đơn hàng đã hoàn tất nếu: Chất lượng hàng hóa không đảm bảo như mô tả: hàng giả, hàng nhái; Sản phẩm hư hỏng quá nhanh so với mô tả, thời hạn bảo hành..

≤ 1,5% ≤ 1%

 Ghi chú:

◾ Shop phải thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trước thời điểm xét duyệt.

◾ Shop đang hoạt động tại thời điểm xét duyệt.

◾ Các chỉ số xét duyệt được lấy từ số liệu thống kê đơn hàng của 30 ngày trước đó. 

 

4. THỜI GIAN XÉT DUYỆT:

 

◾  Thời gian xét duyệt và công bố kết quả: Ngày 01 và 16 mỗi tháng.

 

5. QUYỀN LỢI CỦA SHOP UY TÍN:

 

Quyền lợi Shop thường Shop Uy Tín
Ưu tiên hiển thị tại vị trí “ Tốt nhất Ưu tiên 2 Ưu tiên 1
Hiển thị khiên chứng nhận -
Quyền lợi hiển thị trên website Sendo.vn - Khu vực hiển thị riêng
Chức năng lọc sản phẩm -
Ưu tiên xét duyệt sản phẩm/shop Ưu tiên 2 Ưu tiên 1
Được Sendo giới thiệu là shop uy tín -
Ưu tiên tìm kiếm Ưu tiên 2 Ưu tiên 1
Được ưu tiên tham gia các chương trình thúc đẩy bán hàng khác do Sendo tài trợ theo quy định của sự kiện tại từng thời điểm Ưu tiên 2 Ưu tiên 1

 

6. CHẾ TÀI ĐỐI VỚI SHOP TÍCH CỰC – SHOP UY TÍN VI PHẠM QUY ĐỊNH BÁN HÀNG:

 

STT Nội dung vi phạm Hình thức xử lý
1 Shop vi phạm một trong các quy định, chính sách của Sendo Mất danh hiệu ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt xếp hạng người bán trong kỳ kế tiếp.
2 Shop hủy đơn hàng để tự vận chuyển Mất danh hiệu ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt xếp hạng người bán trong 2 kỳ kế tiếp.
3 Shop bị mất danh hiệu do không đáp ứng tỷ lệ khiếu nại hoặc báo cáo xấu trong 2 kỳ liên tiếp Không được xét duyệt xếp hạng người bán trong 4 kỳ kế tiếp.
4 Shop vi phạm qui định đăng bán sản phẩm
hàng giả/ hàng nhái thương hiệu
Tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo từng mức độ:
* Mức 1: Mất danh hiệu ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt xếp hạng người bán trong kỳ kế tiếp.
* Mức 2 (vi phạm nghiêm trọng, hoặc tái phạm): Mất danh hiệu ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không được xét duyệt xếp hạng người bán trong 2 kỳ kế tiếp.
* Mức 3 (vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, tái vi phạm nhiều lần): Mất danh hiệu ngay tại thời điểm phát hiện vi phạm. Đồng thời không xét duyệt xếp hạng người bán vĩnh viễn.
5 Shop tự đặt hàng và/hoặc gian lận Voucher Sendo Mất danh hiệu ngay tại thời điểm vi phạm. Đồng thời, không được xét duyệt xếp hạng người bán vĩnh viễn

 

7. HIỆU LỰC

 

Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023 cho đến khi có thông báo mới. Người bán có trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ đầy đủ tất cả các quy định này.

 

Shop có thể tham khảo thêm thông tin về việc tối ưu bài viết khi đăng sản phẩm bằng cách nhấn vào đây nhé.