Shop uy tín là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Shop uy tín là gì?

Shop Uy Tín là danh hiệu cho các Shop kinh doanh tốt, uy tín và tuân thủ các quy định trên Sàn Thương Mại Điện Tử Sendo. Danh hiệu này giúp Shop nâng cao thương hiệu và thúc đẩy giao dịch. Chính sách xét duyệt trao danh hiệu cho Shop đủ điều kiện thành Shop Uy Tín cấp 1, Shop Uy Tín cấp 2 và Shop Uy Tín cấp 3.

Đối tượng tham gia:
- Shop đang hoạt động trên Sàn Thương Mại Điện Tử Sendo và không vi phạm quy định, chính sách trên Sendo.
- Chương trình không áp dụng đối với Shop Tự vận chuyển và Shop SenGo.

Thời gian xét duyệt: Hệ thống Sendo sẽ tự động xét duyệt danh hiệu Shop uy tín định kỳ 2 lần vào ngày 01 và ngày 16 hàng tháng

Thể lệ chương trình: Shop phải thoả tất cả các điều kiện sau

B_ng__i_u_ki_n.png

Chế tài và hình thức xử lý:

B_ng_ch__t_i.png