Gộp đơn hàng nghĩa là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Gộp đơn hàng nghĩa là gì?

Gộp đơn hàng là chức năng cho phép Shop có thể gom các đơn hàng của Người mua có cùng một địa chỉ nhận hàng thành một đơn hàng.

Ưu điểm khi gộp đơn hàng:
- Thuận tiện theo dõi, quản lý trong việc giao nhận đối với Người bán và Người mua
- Giảm chi phí chuyển cho Shop khi đơn hàng gặp sự cố
- Tiết kiệm thời gian và chi phí đóng gói

Điều kiện để gộp đơn hàng thành công:
- Đơn hàng Người bán chưa xác nhận có hàng
- Người mua có cùng một địa chỉ nhận hàng và sử dụng cùng một số điện thoại

Hướng dẫn gộp đơn hàng:
Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận Gộp đén Shop khi nhận diện có từ hai hay nhiều đơn hàng của cùng một khách hàng. Để xác nhận gộp, Shop thao tác theo các bước sau:
1. Đánh dấu chọn những đơn hàng nào muốn gộp.
2. Bấm 'Xác nhận gộp'
3. Hệ thống sẽ tự động hủy các đơn hàng chọn gộp và tạo đơn hàng mới với đầy đủ các sản phẩm, số lượng, thuộc tính khách hàng đã đặt ở những đơn hàng cũ
4. Shop xác nhận còn hàng với đơn hàng mới
5. Hệ thống gửi email và SMS thông báo cho Người mua về đơn hàng gộp

Lưu ý:
- Sendo chưa hỗ trợ Người bán gộp đối với các đơn có sử dụng mã cashback (mã hoàn tiền) hoặc mã voucher (mã giảm giá).
- Khi Người bán thao tác gộp đơn hàng, Người bán sẽ chịu các chi phí vận chuyển chênh lệch phát sinh.
Ví dụ:
>>> Đơn hàng A có phí vận chuyển là 41,000 VND, Sendo đã hỗ trợ 15,000 VND và Khách hàng sẽ thanh toán phí vận chuyển còn lại là 26,000 VND.
>>> Đơn hàng B có phí vận chuyển là 41,000 VND, Sendo đã hỗ trợ 15,000 VND và Khách hàng sẽ thanh toán phí vận chuyển còn lại là 26,000 VND.
=> Khi Người bán thao tác gộp 2 đơn hàng A, B tạo thành đơn hàng mới C, có phí vận chuyển là 81,000 VND, sau khi trừ phí vận chuyển người mua phải chi trả là 52,000 VND phần chênh lệch chi phí vận chuyển là 29,000 VND sẽ được tính cho Người bán.