Shop phải làm gì để tạo tài khoản phụ cho nhân viên quản lý?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Shop phải làm gì để tạo tài khoản phụ cho nhân viên quản lý?

Nhằm bảo vệ một số thông tin chủ Shop không muốn chia sẻ với nhân viên mà vẫn đảm bảo nhân viên vẫn có thể thực hiện các thao tác như: đăng sản phẩm, xử lý đơn hàng, tạo khuyến mãi, Sendo đã xây dựng tính năng phân quyền cho tài khoản phụ. Tính năng này giúp chia sẻ quyền truy cập và sử dụng một số chức năng trên trang ban.sendo.vn cho tài khoản phụ mà không cần đăng nhập tài khoản chính.

Ưu điểm quản lý hiệu quả cho Shop:
- Chủ Shop (tài khoản chính) phân quyền cho tối đa 10 nhân viên/tài khoản phụ (tài khoản đã đăng ký Sendo Id) cùng quản lý Shop.
- Dựa theo tính chất công việc được giao của mỗi nhân viên, chủ Shop/tài khoản chính sẽ phân quyền cho nhân viên/tài khoản phụ được quyền xem và sử dụng những tính năng quản trị Shop (ngoại trừ chức năng Phân quyền)
- Bảo mật các thông tin quan trọng như: tài khoản Ví Người bán, Ví SenPay ...
- Phân chia quyền hạn rõ ràng cho từng nhân viên. Ví dụ: nhân viên tư vấn được chia sẻ quyền Chat, kế toán viên được quyền xem báo cáo, nhân viên đóng gói được quyền truy cập đơn hàng…
- Giảm thiểu rủi ro khi có thay đổi về nhân sự.

Các chức năng của Phân quyền người dùng:
Ph_n_quy_n.png

 

Để cài đặt tính năng phân quyền, thực hiện theo các bước sau:
1. Đăng nhập trang https://ban.sendo.vn/
2. Thêm tài khoản phụ quản lý shop: Chọn Phân quyền > Thêm người dùng > Nhập tài khoản đã có Sendo ID (HD đăng ký tài khoản SendoID) > Bấm Tìm.
3. Phân quyền cho tài khoản phụ: Chọn các quyền cho phép tài khoản phụ được truy cập, sau đó nhấn Lưu.
4. Nhập mật khẩu của Shop để hoàn tất.
download__18_.png