Thời gian vận chuyển dự kiến của đơn hàng?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Thời gian vận chuyển dự kiến của đơn hàng?

1. Thời gian lấy hàng dự kiến: Quy định lấy hàng của Nhà vận chuyển đang được áp dụng như sau:
- Tối thiểu 01 lần trong 01 ngày.
- Tối đa 03 (ba) lần lấy trong 02 ngày.

Người bán có 01 (một) ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng để chuẩn bị và bàn giao hàng đối với hình thức Shop chọn cấu hình gửi hàng tại Bưu cục của Nhà vận chuyển.

Lưu ý:
- Khi Người bán giao hàng cho vận chuyển vượt quá quy định lấy hàng như trên thì đơn hàng sẽ bị hủy.
- Trường hợp Người bán có khiếu nại, Sendo sẽ căn cứ vào thời gian bàn giao hàng của Người bán kể từ ngày xác nhận đơn hàng, nếu quá 02 ngày và Nhà vận chuyển xác minh được việc Nhà vận chuyển đã lấy tối đa 03 lần trong 02 ngày, Sendo sẽ từ chối hỗ trợ xử lý.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng dự kiến trên Sendo được quy định như sau:
download.png
Người bán cần lưu ý, thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn thông tin dự kiến vì một số lý do bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh...