Trung tâm phân loại hàng hóa là gì?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Trung tâm phân loại hàng hóa là gì?

Trung tâm phân loại hàng hóa (Sorting Center) là phương thức vận chuyển giúp tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng và vận hành cho Shop. Người bán không cần tự phân loại hàng hóa và giao cho từng Nhà vận chuyển khác nhau.

Ưu điểm nổi bật:
- Tiết kiệm thời gian phân loại, tăng tốc độ xử lý đơn hàng
- Hạn chế sai sót dẫn đến hủy đơn hàng khi hàng sai cho Nhà vận chuyển
- Hạn chế phát sinh chi phí truy thu chênh lêch trọng lượng

Lưu ý:
- Bắt buộc tham gia phương thức vận chuyển Sorting Center với các Shop có địa chỉ lấy hàng thuộc khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội.
- Không hỗ trợ đối với các Shop kinh doanh mặt hàng thực phẩm ăn liền, hàng đông lạnh...

Tham khảo chi tiết về quy định phương thức vận chuyển Sorting Center tại đây