Hướng dẫn tải và theo dõi đơn hàng theo file định dạng excel?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hướng dẫn tải và theo dõi đơn hàng theo file định dạng excel?

Để giúp Người bán dễ dàng trong việc quản lý đơn hàng, Sendo đã xây dựng chức năng "tải danh sách đơn hàng".

Người bán có thể tải danh sách đơn hàng như hướng dẫn sau:
Bước 1: Đăng nhập vào trang ban.sendo.vn
Bước 2: Vào mục "Đơn hàng"
Bước 3: Chọn "Lịch sử tải đơn hàng"
Bước 4: Bấm chọn "Bắt đầu tải xuống danh sách đơn hàng"