Shop muốn đổi mã số thuế phải làm như thế nào?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Shop muốn đổi mã số thuế phải làm như thế nào?

Mỗi mã số thuế chỉ có thể sử dụng đăng ký trên một tài khoản bán hàng tại Sendo. Trong trường hợp cần thay đổi mã số thuế, Shop vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến Sendo qua hộp thư hotronguoiban@sendo.vn bằng email đã dùng để đăng ký tài khoản bán hàng và đính kèm các thông tin dưới đây:

 

- Tên gian hàng
- Mã số thuế cũ
- Mã số thuế mới cần thay đổi
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của Mã số thuế cũ
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của Mã số thuế mới

 

Sau khi nhận được thông tin, Sendo sẽ nhanh chóng kiểm tra và phản hồi đến Shop trong thời gian sớm nhất.

 

Shop có thể truy cập vào đường dẫn này nếu cần tìm hiểu về hướng dẫn thay đổi các thông tin khác của gian hàng (số điện thoại, email, ...)