Mẹo quản lý đơn hàng bằng nhãn thông minh?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Mẹo quản lý đơn hàng bằng nhãn thông minh?

Nhãn thông minh là công cụ quản lý dữ liệu đơn hàng theo nhóm (tập) một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nhân lực cho Người bán.

Nhãn thông minh hỗ trợ Shop:
- Hạn chế trùng lặp dữ liệu đơn hàng.
- Tìm kiếm đơn hàng theo nhóm một cách nhanh chóng.
- Nhận biết đơn hàng nhanh để có kế hoạch chăm sóc, phục vụ khách hàng phù hợp.

Tạo mới Nhãn Thông Minh như thế nào?
Người bán có thể tạo Nhãn thông minh trên Trang ban.sendo.vn và ứng dụng Bán
1. Trên Trang ban.sendo.vn:
Bước 1: Truy cập trang Danh sách đơn hàng > Chọn Đơn hàng > Danh sách đơn hàng > Gắn nhãn.
Hoặc Đơn hàng > Danh sách đơn hàng > Đơn cần tạo nhãn > Chi tiết.
Bước 2: Chọn Gắn nhãn
Bước 3:
+ Nhập tên nhãn muốn tạo.
+ Chọn màu cho nhãn.
+ Nhấn vào Tạo mới.
2. Trên ứng dụng Bán:
Bước 1: Vào mục Chi tiết đơn hàng > Chọn Gắn nhãn trên đơn hàng cụ thể. Trang quản lý nhãn sẽ hiển thị.
Bước 2: Click vào dấu +
Bước 3:
+ Nhập tên nhãn muốn tạo.
+ Chọn màu cho nhãn.
+ Nhấn vào Tạo mới.

Các lưu ý khi sử dụng Nhãn thông minh:
- Trường hợp gộp và tách những đơn hàng đã được gắn nhãn, nhãn tương ứng sẽ không được gắn cho đơn hàng.
- Người bán chỉ được tạo tối đa 20 nhãn.
- Trên Ứng dụng Bán, Trang danh sách đơn hàng, mỗi đơn hàng chỉ đưọc hiển thị tối đa 03 nhãn, do đó Shop muốn xem thông tin nhãn của đơn hàng được gắn trên 03 nhãn thì phải xem ở trang chi tiết đơn hàng đó.

Người bán có thể xem hướng dẫn gắn nhãn thông minh tại đây