Người bán cần tuân thủ quy trình nào khi nhận hàng hoàn trả từ Nhà vận chuyển?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Người bán cần tuân thủ quy trình nào khi nhận hàng hoàn trả từ Nhà vận chuyển?

Khi nhận hàng hoàn trả từ Nhà vận chuyển, Shop vui lòng lưu ý thực hiện các quy trình như sau:

 

Đối với đơn hàng hoàn trả nguyên vẹn, không phát sinh sự cố:

 

1. Kiểm tra ngoại quan gói hàng
2. Sau khi xác nhận gói hàng nguyên vẹn không có dấu hiệu bể vỡ, mất hàng, Shop vui lòng ký vào hóa đơn xác nhận nhận hàng hoàn.

 

Đối với đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ, hư hỏng, không còn nguyên vẹn:

 

1. Chụp hình ngoại quan gói hàng: Hình ảnh phải thể hiện rõ mã đơn hàng, các góc và các mặt khác nhau của bao bì sản phẩm.
2. Quay video đồng kiểm: Video cần thể hiện rõ quá trình mở gói hàng với sự chứng kiến của bưu tá giao trả đơn hàng.
3. Lập biên bản sự cố: Biên bản phải thể hiện đầy đủ chữ ký và họ tên bưu tá chịu trách nhiệm hoàn hàng.
4. Đóng gói lại sản phẩm và gửi trả lại cho buu tá.
5. Gửi tất cả thông tin hình ảnh, video, biên bản đồng kiểm đến Trung Tâm Chăm Sóc Người Bán Sendo qua hộp thư hotronguoiban@sendo.vn để được hỗ trợ.

 

Lưu ý:

- Nhà vận chuyển sẽ liên hệ Shop để hoàn trả hàng tối đa 03 lần trong vòng 02 ngày liên tiếp. Shop vui lòng để ý điện thoại để nhận đơn hàng chuyển hoàn.
- Khi nhận hàng trả về từ Nhà vận chuyển, Shop bắt buộc phải đồng kiểm và ký xác nhận với bưu tá về tình trạng của kiện hàng.
- Biên bản đồng kiểm cần được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để đối chiếu khi có khiếu nại phát sinh.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về quy định vận chuyển trên Sendo, Shop vui lòng truy cập tại đây.