Người bán cần tuân thủ quy trình nào khi nhận hàng hoàn trả từ Nhà vận chuyển?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Người bán cần tuân thủ quy trình nào khi nhận hàng hoàn trả từ Nhà vận chuyển?

Khi nhận hàng hoàn trả từ Nhà vận chuyển Shop cần thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình nhận hàng hoàn trả như sau:

- Đối với đơn hàng hoàn trả nguyên vẹn, không phát sinh sự cố:
1. Kiểm tra ngoại quan gói hàng
2. Sau khi xác nhận gói hàng nguyên vẹn không có dấu hiệu bể vỡ, mất hàng Shop vui lòng ký vào hóa đơn xác nhận nhận hàng hoàn.

- Đối với đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ, hư hỏng, không còn nguyên vẹn:
1. Chụp hình ngoại quan gói hàng: hình ảnh phải thể hiện rõ mã đơn hàng, các góc, mặt khác nhau của gói hàng.
2. Quay video đồng kiểm: Video đồng kiểm phải có sự chứng kiến của bưu tá giao trả hàng đồng thời video phải được quay kể từ khi gói hàng chưa được tác động đến khi hoàn tất quá trình khui mở gói hàng đồng kiểm.
3. Lập biên bản sự cố: biên bản phải thể hiện đầy đủ chữ ký và họ tên bưu tá chịu trách nhiệm hoàn hàng
4. Đóng gói lại sản phẩm và gửi trả lại cho bưu tá.
5. Gửi tất cả thông tin hình ảnh, video, biên bản đồng kiểm đến Trung tâm CSKH của Sendo để được hỗ trợ

Lưu ý:
- Số lần trả hàng tính từ trạng thái "Trả hàng người bán" đến "Người bán nhận lại hàng" tối đa 03 lần, tối thiểu 02 ngày.
- Khi nhận hàng trả về từ Nhà Vận Chuyển, Người bán bắt buộc phải đồng kiểm và ký xác nhận với đối tác vận chuyển về nội dung của kiện hàng; biên bản xác nhận được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản để đối chiếu khi có khiếu nại phát sinh.