Người bán làm gì khi đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Người bán làm gì khi đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ?

Khi đơn hàng của Shop phát sinh sự cố liên quan đến vấn đề bể, vỡ, Shop vui lòng thực hiện các bước theo hướng dẫn sau:

 

1. Chụp ảnh kiện hàng: Chụp các mặt của kiện hàng thể hiện được rõ ngoại quan, mã đơn hàng, mã vận đơn,...
2. Quay video đồng kiểm cùng bưu tá: Shop quay video đồng kiểm từ ngoại quan đến chi tiết từ khi gói hàng được nhận đến khi mở gói hàng.

 

Lưu ý: Hình ảnh phải rõ nét, thể hiện được quy cách đóng gói, tem niêm phong, biên nhận (bill) vận chuyển,...

 

3. Lập biên bản đồng kiểm: Là biên bản xác minh trong đó mô tả chi tiết về ngoại quan trước, sau khi mở gói hàng kèm đầy đủ chữ ký, họ, tên xác nhận của bưu tá và ngày giờ lập biên bản.

 

Shop có thể sử dụng mẫu biên bản sẵn có của Nhà vận chuyển hoặc lập biên bản viết tay bao gồm các nội dung như sau:

 

- Thời gian nhận hàng hoàn
- Thông tin bưu tá giao hàng hoàn: Tên, số điện thoại,...
- Chi tiết đơn hàng nhận về: Mô tả sơ lược ngoại quan,...
- Thông tin đơn hàng: Mã đơn hàng, mã vận đơn.
- Xác nhận nội dung giữa 2 bên: chữ ký xác nhận của bưu tá và của Shop.

 

4. Từ chối nhận hàng hoàn.
5. Đính kèm video đóng gói ban đầu cùng các thông tin liên quan gửi đến hộp thư hotronguoiban@sendo.vn để được hỗ trợ.

 

Lưu ý: Hình ảnh, video, biên bản phải thể hiện được thời gian ghi nhận.

 

Shop có thể tìm hiểu thêm thông tin về một số lưu ý khi xử lý đơn hàng gặp sự cố trong quá trình kinh doanh tại đây