Người bán làm gì khi đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Người bán làm gì khi đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ?

Người bán làm gì khi đơn hàng hoàn trả có dấu hiệu bể vỡ?

1. Chụp ảnh gói hàng: Chụp các mặt của gói hàng thể hiện được rõ ngoại quan, mã đơn hàng, mã vận đơn.
2. Quay phim đồng kiểm cùng bưu tá: Shop thao tác quay phim (video) đồng kiểm từ ngoại quan đến chi tiết từ khi gói hàng được nhận đến khi mở gói hàng. Lưu ý hình ảnh phải rõ nét, thể hiện được quy cách đóng gói, tem niêm phong, bill vận chuyển...
3. Lập biên bản đồng kiểm: biên bản phải được mô tả chi tiết về ngoại quan trước và sau khi mở gói hàng kèm đầy đủ chữ ký, họ tên xác nhận của bưu tá cũng như ngày giờ lập biên bản.
4. Từ chối nhận hàng hoàn
5. Đính kèm video đóng gói ban đầu cùng các thông tin trên gửi đến hộp thư Trung tâm CSKH của Sendo để được hỗ trợ.

Lưu ý: Hình ảnh, video, biên bản phải thể hiện được thời gian ghi nhận.