Vì sao Shop vẫn bị tính tỷ lệ hoàn tất với các đơn hàng đã hủy khi chưa lấy hàng?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Vì sao Shop vẫn bị tính tỷ lệ hoàn tất với các đơn hàng đã hủy khi chưa lấy hàng?

Như Shop đã biết công thưc tính Tỷ lệ đơn hàng hoàn tất (đơn vị %) sẽ bằng [Tổng đơn hàng hoàn tất/(Tổng đơn hàng hoàn tất + Tổng đơn hàng hủy bởi Người bán + Tổng đơn hàng chuyển hoàn)]*100

Vì thế có thể hiểu rằng các đơn hàng hủy khi chưa lấy hàng thành công thuộc danh sách tổng đơn hàng hủy bởi Người bán và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ hoàn tất nếu số lượng đơn hàng này tăng cao.

Riêng các đơn hàng hủy lấy hàng không thành công được Sendo xác nhận do lỗi Nhà vận chuyển sẽ được loại ra khỏi công thức tính tỷ lệ hoàn tất để tránh ảnh hưởng đến chỉ số xét duyệt định kỳ của Shop.

Shop có thể tham khảo mẹo cải thiện tỷ lệ đơn hàng hoàn tất tại đây