Vì sao tỷ lệ khiếu nại của Shop tăng trong khi Shop không có đơn hàng khiếu nại nào?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Vì sao tỷ lệ khiếu nại của Shop tăng trong khi Shop không có đơn hàng khiếu nại nào?

Sendo tính tỷ lệ đơn hàng khiếu nại của Shop theo công thức như sau:

 

Screenshot-35__1_.png

 

Khi nhận thấy tỷ lệ khiếu nại của Shop được ghi nhận không chính xác, Shop vui lòng kiểm tra lại danh sách các đơn hàng có phát sinh khiếu nại theo hướng dẫn sau:

 

- Bước 1: Truy cập tài khoản bán hàng tại đây

- Bước 2: Chọn lần lượt các mục: "Khiếu nại", "Đơn hàng khiếu nại" 

 

Screenshot-3.png

 

- Bước 3: Điều chỉnh thời gian trong 60 ngày gần gần nhất và nhấn vào nút "Tìm kiếm" để kiểm tra thông tin. 

 

Screenshot-4.png

 

Trường hợp đã kiểm tra và xác minh trong vòng 60 ngày không phát sinh đơn hàng khiếu nại nhưng tỷ lệ vẫn bị ghi nhận hoặc số lượng đơn hàng khiếu nại không đúng như thực tế, Shop vui lòng gửi thông tin đến hộp thư hotronguoiban@sendo.vn để Sendo nhanh chóng kiểm tra và hỗ trợ.

 

Khi có khiếu nại phát sinh liên quan đến vận chuyển, Shop có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.