Vì sao tỷ lệ khiếu nại của Shop tăng trong khi Shop không có đơn hàng khiếu nại nào?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Vì sao tỷ lệ khiếu nại của Shop tăng trong khi Shop không có đơn hàng khiếu nại nào?

Tỷ lệ đơn hàng khiếu nại là tỷ lệ đơn hàng bị khiếu nại có phán quyết lỗi do Shop trên tổng số đơn hàng có thể khiếu nại hoặc đã xử lý khiếu nại (trạng thái đơn hàng: đã giao hàng, hoàn tất và đóng) trong vòng 60 ngày gần nhất theo công thức: [Số đơn hàng bị khiếu nại có phán quyết lỗi do Shop/Tổng số đơn hàng ở trạng thái đã giao hàng, hoàn tất và đóng]*100.

Khi nhận thấy tỷ lệ khiếu nại của Shop có dấu hiệu không chính xác, Shop thực hiện theo các bước sau giúp Sendo nhé:
Bước 1: Vào danh sách đơn hàng trên trang ban.sendo.vn, chọn "Mục tất cả", điều chỉnh thời gian trong 60 ngày gấn nhất và bấm tìm kiểm để kiểm tra.

Bước 2: Trường hợp nếu không kiểm tra được đơn hàng có khiếu nại Shop có thể liên hệ Trung tâm CSKH của Sendo kèm thông tin Shop để được hỗ trợ.