Shop vào đâu để kiểm tra và cập nhật khiếu nại?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Shop vào đâu để kiểm tra và cập nhật khiếu nại?

Để theo dõi liên tục và kịp thời cập nhật các thông tin xử lý đơn hàng khiếu nại, Shop vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản bán hàng tại đây

- Bước 2: Lần lượt chọn các mục "Khiếu nại", "Đơn hàng khiếu nại" ở phía bên trái màn hình 

 

Screen_Shot_2021-10-14_at_15.24.08.png

 

 

- Bước 3: Nhấn vào mã khiếu nại cần kiểm tra để theo dõi các cập nhật mới nhất về khiếu nại 

 

mceclip0.png

 

Để tham khảo thêm thông tin về hướng dẫn theo dõi chỉ số khiếu nại, Shop vui lòng nhấn vào đây.