Hướng dẫn xử lý khiếu nại Trả hàng-Hoàn tiền

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Hướng dẫn xử lý khiếu nại Trả hàng-Hoàn tiền

Các bước thực hiện xử lý khiếu nại Trả hàng - Hoàn tiền dành cho Shop:

 

Bước 1: Người Mua chọn hình thức khiếu nại Trả hàng-Hoàn tiền
Bước 2: Người Bán sẽ xem xét khiếu nại của Người Mua và phản hồi ý kiến ngay trên hệ thống trong vòng 24 giờ.
- Đồng ý thực hiện Trả hàng-Hoàn tiền
- Người bán được quyền từ chối khiếu nại nếu cung cấp được bằng chứng thuyết phục cho Sendo.
Bước 3: Sendo sẽ can thiệp và phán quyết khiếu nại dựa trên thông tin xác minh thực tế.

 

Trường hợp khiếu nại của Người Mua được xác minh là hợp lệ và Sendo phán quyết trả hàng - hoàn tiền cho Người Mua, Sendo sẽ tạo đơn hàng trả để Người Mua hoàn trả hàng về cho Người Bán. Sau khi quá trình trả hàng hoàn tất Sendo sẽ đóng khiếu nại và tiến hành hoàn tiền cho Người Mua.