Shop phải làm gì khi nhận được thông báo truy thu do vi phạm quy định bán hàng trên Sendo?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Shop phải làm gì khi nhận được thông báo truy thu do vi phạm quy định bán hàng trên Sendo?

Shop sẽ bị truy thu toàn bộ chi phí Sendo đã hỗ trợ đối với các đơn hàng vi phạm quy định nhưng đã giao dịch thành công vậy trong trường hợp này Shop cần làm gì:

- Kiểm tra thông tin tại thư thông báo truy thu từ Sendo.
- Thanh toán đầy đủ số tiền nợ truy thu.

Liên hệ Trung tâm CSKH của Sendo hoặc tham khảo tại đây để biết cách nạp tiền thanh toán truy thu khi tài khoản SenPay bị khóa.