Sendo có hỗ trợ xuất hóa đơn VAT cho khách hàng thay cho Shop không?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Sendo có hỗ trợ xuất hóa đơn VAT cho khách hàng thay cho Shop không?

Sendo là sàn thương mại điện tử trung gian giữa Người mua và Người bán vì vậy Sendo không hỗ trơ xuất hóa đơn VAT cho khách hàng thay cho Shop. Shop sẽ xuất hóa đơn VAT cho khách hàng khi có yêu cầu.

Sendo chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn cho Shop các phí sau:
- Phí Thanh toán (non COD)
- Phí Khai giá
- Phí Vận chuyển
- Phí Shop+
- Gói Vas
- Phí dịch vụ paylater
- Phí trả góp
- Phí rút tiền