Cách đăng ký mở Shop trên Sendo?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Cách đăng ký mở Shop trên Sendo?

1. Đăng ký/đăng nhập bằng số điện thoại mới
- Bước 1: Truy cập ứng dụng Sendo Bán hoặc website www.ban.sendo.vn
- Bước 2: Chọn “Đăng ký” sau đó nhập số điện thoại và xác thực bằng OTP.
- Bước 3: Chọn loại shop (shop Sendo hoặc shop SenMall).
- Bước 4: Nhập thông tin: tên shop, địa chỉ email,... sau đó chọn “Tạo shop”.
- Bước 5: Sau khi shop được duyệt thành công bởi Sàn giao dịch TMĐT Sendo, Người Bán có thể đăng nhập và bắt đầu đăng tải thông tin bán hàng bằng cách chọn “Đăng sản phẩm” và cập nhật thông tin sản phẩm.

2. Đăng ký/đăng nhập bằng tài khoản mua hàng Sendo
- Bước 1: Truy cập ứng dụng Sendo Bán hoặc website www.ban.sendo.vn
- Bước 2: Chọn “Đăng ký” sau đó chọn “Tài khoản mua hàng Sendo”.
- Bước 3: Chọn loại shop (shop Sendo hoặc shop SenMall).
- Bước 4: Nhập thông tin: tên shop, địa chỉ email,... sau đó chọn “Tạo shop”.
- Bước 5: Sau khi shop được duyệt thành công bởi Sàn giao dịch TMĐT Sendo, Người Bán có thể đăng nhập và bắt đầu đăng tải thông tin bán hàng bằng cách chọn “Đăng sản phẩm” và cập nhật thông tin sản phẩm.
- Bước 6: Sendo kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ của Người Bán trước khi đưa lên Sàn giao dịch TMĐT Sendo.

* Thời gian duyệt Shop đối với Shop thường: Thời gian duyệt shop tối đa là 2 ngày làm việc, trừ thứ 7 và Chủ Nhật (nếu Người bán đăng ký mở Shop vào tối thứ 6 thì trong ngày thứ 2 và thứ 3 của tuần tiếp theo tài khoản Shop sẽ được xem xét kiểm duyệt)

* Thời gian duyệt Shop đối với Shop SenMall: Thời gian duyệt chứng từ đối với Shop SenMall tối đa là 1 ngày làm việc, trừ thứ 7 và Chủ Nhật (nếu Người bán bổ sung chứng từ vào tối thứ 6 thì hồ sơ sẽ được kiểm tra xét duyệt vào thứ 2 của tuần tiếp theo)