Hướng dẫn đăng ký mở Shop trên Sendo?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Hướng dẫn đăng ký mở Shop trên Sendo?

Nhà bán hàng có thể đăng ký mở Shop tại Sendo bằng một trong các hình thức sau:

 

1. Đăng ký bằng số điện thoại

 

- Bước 1: Truy cập ứng dụng Sendo Bán hoặc website www.ban.sendo.vn
- Bước 2: Chọn “Đăng ký ” sau đó nhập số điện thoại và xác thực bằng OTP.
- Bước 3: Chọn loại Shop (Shop Sendo hoặc Shop SenMall).
- Bước 4: Nhập thông tin: tên Shop, địa chỉ email, mã số thuế và mã định danh... sau đó chọn “Tạo shop”.
- Bước 5: Thực hiện cập nhật cấu hình thông tin kho hàng và liên kết Ví SenPay
- Bước 6: Nhấn vào nút "Hoàn tất" để đăng ký Shop

 

2. Đăng ký bằng tài khoản mua hàng Sendo

 

- Bước 1: Truy cập ứng dụng Sendo Bán hoặc website www.ban.sendo.vn
- Bước 2: Chọn “Đăng ký” sau đó chọn “Tài khoản mua hàng Sendo”.
- Bước 3: Chọn loại Shop (Shop Sendo hoặc Shop SenMall).
- Bước 4: Nhập thông tin: tên Shop , địa chỉ email,mã số thuế và mã định danh... sau đó chọn “Tạo shop”.
- Bước 5: Cập nhật địa chỉ kho hàng và liên kết Ví SenPay
- Bước 6: Nhấn vào nút "Hoàn tất" để đăng ký Shop

 

Để tham khảo thêm thông tin về cách tối ưu khi đăng sản phẩm, Shop có thể truy cập tại đây nhé.