Những chứng từ cần thiết khi mở Shop SenMall?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Những chứng từ cần thiết khi mở Shop SenMall?

Người Bán mở shop tại sendo.vn cần tuân thủ theo các quy định, điều khoản chung của sendo.vn tại https://ban.sendo.vn/chinh-sach-nguoi-ban và các điều khoản bên dưới:

 

I. Các quy định chung:

 

Người Bán cần cung cấp các chứng từ sau khi đăng ký tham gia tại SenMall:

 

mceclip0.png

 

II. Quy định các chứng từ cần đính kèm theo từng loại gian hàng khi đăng ký tham gia tại SenMall:

 

Screen_Shot_2021-10-15_at_17.09.12.png

 

Lưu ý:

1. Tất cả giấy tờ và chứng từ bắt buộc cung cấp bản chính và đầy đủ các trang.
2. Nếu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký được cấp bởi công ty nước ngoài thì phải được dịch thuật và công chứng bởi Cơ Quan Nhà Nước Việt Nam hoặc được chứng nhận bởi Tổng Lãnh Sự Quán / Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp (người mua khiếu nại nhận được hàng giả/nhái), Sendo sẽ yêu cầu Nhà Bán Hàng cung cấp thêm các giấy tờ liên quan trực tiếp đến sản phẩm của đơn hàng đó.
4. Trường hợp xảy ra tranh chấp về thương hiệu, Sendo có thể sẽ tạm dừng gian hàng của Nhà Bán Hàng trên hệ thống để đảm bảo quyền lợi của khách hàng (*)

 

III. Quy đinh chi tiết cho các chứng từ liên quan đến ngành hàng:

 

1. Các hồ sơ chứng nhận an toàn/hợp pháp liên quan theo ngành hàng mà Người Bán cần cung cấp:

 

Screen_Shot_2021-10-15_at_17.10.28.png

 

* Ngành Du lịch - Dịch vụ: tùy theo ngành hàng con, chi tiết như bên dưới:

 

mceclip3.png

mceclip7.png

mceclip8.png

mceclip9.png

 

2. Người Bán vui lòng gửi Hồ sơ duyệt sản phẩm hoặc Yêu cầu tạo thương hiệu mới chưa có trên hệ thống (kèm chứng từ hợp lệ) về email hotronguoiban@sendo.vn

 

3. Nội dung yêu cầu tạo thương hiệu mới bao gồm:

- Tên thương hiệu và tên ngành hàng.

- Logo thương hiệu

- Chứng từ liên quan (về ngành hàng và thương hiệu)

- Hình ảnh sản phẩm có chứa tên thương hiệu