Làm gì khi phát hiện các Shop khác đăng bán sản phẩm vi phạm bản quyền thương hiệu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Kết nối API

Làm gì khi phát hiện các Shop khác đăng bán sản phẩm vi phạm bản quyền thương hiệu?

Để bảo vệ hình ảnh sản phẩm của Shop không bị đánh cắp, Người bán nên:
- Chèn ảnh mờ (watermark) có chứa tên shop vào hình ảnh sản phẩm
- Đính kèm logo Shop vào hình ảnh sản phẩm

 

Lưu ý:
- Watermark cần thể hiện tên Shop và logo Shop (thông tin số điện thoại hoặc địa chỉ Shop).
- Watermark và logo Shop chỉ được chèn ở phía trên, góc trái/góc phải của ảnh chính, không đè lên sản phẩm và có kích thước không vượt quá 10% diện tích hình ảnh chính của sản phẩm.

 

Trong trường hợp hình ảnh của Shop bị sao chép, Shop vui lòng báo cáo thông tin đến Sendo theo hướng dẫn bên dưới:
- Đường dẫn (link) sản phẩm vi phạm.
- Tên gian hàng sử dụng hình ảnh của Shop.
- Hình ảnh gốc của sản phẩm chưa qua bất kỳ chỉnh sửa nào.

 

Để tìm hiểu thêm về những điểm cần lưu ý khi kinh doanh trên Sendo, Shop vui lòng nhấn vào đây nhé. (H1)