Làm gì khi phát hiện các Shop khác đăng bán sản phẩm vi phạm bản quyền thương hiệu?

Danh mục trợ giúp

Tin mới

Bắt đầu bán hàng

Quy định và chính sách

Quản lý đơn hàng

Quản lý shop

Quản lý tài chính

Quản lý khiếu nại

Làm gì khi phát hiện các Shop khác đăng bán sản phẩm vi phạm bản quyền thương hiệu?

1. Cách để tránh việc bị đánh cắp hình ảnh sản phẩm:

- Chèn ảnh mờ (watermark) tên shop vào ảnh sản phẩm
- Gắn logo shop vào ảnh sản phẩm
Lưu ý:
- Ảnh chèn mờ nên là tên Shop.
- Ảnh chèn mờ và logo không được chứa thông tin số điện thoại hoặc địa chỉ của Người bán.
- Ảnh chèn mờ và logo chỉ được chèn ở phía trên, góc trái/góc phải của ảnh, không chèn đè lên sản phẩm và không vượt quá 10% diện tích khung hình.

2. Báo cáo với Sendo:


Người bán có thể gửi email báo cáo với Sendo nếu phát hiện hình ảnh sản phẩm (hình thuộc quyền sở hữu của Shop) bị shop khác sử dụng mà chưa được sự cho phép. Người bán cần cung cấp cho Sendo các thông tin sau:
- Link sản phẩm vi phạm cụ thể.
- Tên shop vi phạm hình ảnh của bạn.
- Hình ảnh gốc của sản phẩm chưa qua bất kỳ chỉnh sửa nào